ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Povinnost vydat povolenku na lišku?

Dotaz č.: 2018016

Otázka:

V našem mysliveckém spolku mně bylo sděleno, když jsme probírali povolenky k lovu, že i kdyby byla z nějakých důvodů členovi odebrána nebo krácená povolenka, že na lišku obecnou je ze zákona uživatel honitby povinen povolenku vydat.

Tazatel:

Odpověď:

Dle § 46 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., myslivecký zákon, musí každý, kdo loví zvěř, mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o pojištění. Dle odstavce 2 uvedeného ustanovení povolenku vydává a podepisuje uživatel honitby na tiskopisech, které k tomuto účelu pořídil. Dále § 20 odst. 1 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti, stanovuje povinné náležitosti povolenky k lovu. Vydávání a odnímání povolenek se řídí stanovami spolku. Proto i vydání povolenky na lišku obecnou se bude řídit právními předpisy spolku, které popřípadě mohou právě lov lišky zvýhodňovat. Zákon ohledně vydávání povolenek mlčí.
Zpracování dat...