ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Povinnost účasti na členské schůzi

Dotaz č.: 2019006

Otázka:

Je možné ve stanovách MS povýšit právo účasti na členské schůzi dle NOZ na povinnost a člena za neúčast trestat?

Tazatel:

Odpověď:

v § 251 NOZ, které se týká členské schůze, je mimo jiné stanoveno: „každý člen je oprávněn účastnit se zasedání“. Jednoznačně tak zákon říká, že každý, kdo je členem spolku, má právo účasti na zasedání členské schůze, nikoli povinnost se takové schůze účastnit. Jedná se tedy o právo každého člena spolku, a je jen na něm, zda právo účastnit se zasedání členské schůze využije či nikoli.
Ačkoli dává zákon spolkům relativně široké možnosti v tom, jak si mohou upravit rozdílné poměry pomocí svých stanov, tak ustanovení § 251 NOZ mezi ně nepatří. Ani pomocí stanov tedy nelze ustanovit povinnost účasti na členské schůzi. Jelikož nelze vynucovat účast na schůzi, nelze ani sankcionovat případnou neúčast. 

Zpracování dat...