vychází v 5:27 a zapadá v 20:45
vychází v 23:42 a zapadá v 12:36
 

Pohyb na koni na cizím pozemku

Dotaz č.: 2020010

Otázka:

K dotazu č. 2020003 Volně pobíhající psi v honitbě v odpovědi uvádíte, cituji: "Na ostatních pozemcích, resp. v jiné krajině, je možné se na koních pohybovat takovým způsobem, aby nevznikala vlastníku škoda, popřípadě s jeho souhlasem." Nedaří se mi nalézt, jakým předpisem je upraveno právo pohybovat se (nejen na koni) po cizím pozemku, byť by tím jeho vlastníku nevznikla škoda.

Tazatel:

Odpověď:

zde bohužel došlo k nedorozumění při vypracování dotazu. Na koni či kole se lze dle § 20 odst. 1 písm. j) LZ pohybovat pouze na vyznačených cestách a pěšinách. Mimo vyznačené cesty je pohyb na koni, či kole zakázaný. To bez ohledu na to, zda takovým jednáním vzniká či nevzniká škoda. Výjimkou v tomto ohledu je udělení souhlasu vlastníka pozemku.
Děkuji za upozornění.
Zpracování dat...