ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:02 a zapadá v 18:35
vychází v 20:16 a zapadá v 12:20
 

Omezení lovu černé pro mladého myslivce?

Dotaz č.: 2018012

Otázka:

Jsem myslivecký hospodář. Naši dva adepti úspěšně složili zkoušky z myslivosti a získali zbrojní průkazy. Jsou to osmnáctiletí kluci a mysliveckou praxi budou postupně získávat. Musí být v povolence k lovu, která jim bude na následující členské schůzi vydaná, napsaná veškerá zvěř černá? Nebo se to může omezit jen na sele? Jedná se o nařízení lovu prasat ohledně AMP.

Tazatel:

Odpověď:

Ze znění Vašeho dotazu mi není zřejmé, které situace chcete svým jednáním dosáhnout. Pokusím se však na Vaše otázky odpovědět. Do působnosti členské schůze náleží rozhodovat také schvalování a vydávání povolenek k lovu. Pokud se podíváme do vzorových stanov dle ČMMJ nebo zákona, tak žádné povinnosti ohledně omezení pro mladé lovce. Pokud tedy lovec splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro to, aby se účastnil lovu, má mu být vystavena povolenka k lovu, tak jak stanoví v § 46 ZoM. V samotném nařízení ohledně lovu černé zvěře v čl. 1 se uvádí, že se „Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví“. Z toho je tedy zřejmé, že tento lov se vztahuje na všechny, nehledě na věk či praxi v myslivosti. Zároveň jde o výjimečnou situaci, kdy je nařízen odlov veškerých jedinců prasete divokého. Tedy nejen na selata. V dalším zněním tohoto článku jsou poté stanoveny způsoby takového lovu.
Zpracování dat...