ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Omezení horní hranice hmotnosti na naháňce vedoucím lovu

Dotaz č.: 2018004

Otázka:

Mohu jako vedoucí honu podle mysl. řádu ČMMJ čl. 12 určit horní hranici hmotnosti černé zvěře na společném lovu?

Tazatel:

Odpověď:

Společný lov zákon nepřímo definuje v ustanovení § 45 odst. 1 písm. u) a v) ZoM jako společnou loveckou akci za přítomnosti nejméně 3 střelců a stanovených počtech loveckých psů. Myslivecký hospodář, který je dle § 35 odst. 4 písm. f) oprávněn společné lovy, též může některé své povinnosti dle § 35 odst. 6 ZoM v odůvodněných případech převést na jinou osobu, která drží lovecký lístek nejméně předchozích 5 let. Pokud tedy splňujete tyto náležitosti, můžete být vedoucím honu (lovu).
            Před samotným společným lovem musí vedoucí honu upozornit všechny účastníky na povinnosti, bezpečnostní pravidla a sdělit účastníkům veškeré informace potřebné k samotnému lovu. Vždy vedoucí honu musí určit zvěř, která se bude na daném lovu lovit. Zde se tak postupuje dle § 35 odst. 4 písm. f) ZoM ve spojitosti s čl. 12 ČMMJ. Při takovémto určení tedy vedoucí honu může obecně též stanovit horní hranici hmotnosti, či jiné omezení lovu, které neodporuje zákonu, či jinému právnímu předpisu. Jiným právním předpisem se rozumí i nařízení SVS. S ohledem africký mor prasat Státní veterinární správa vydala nařízení „Mimořádná opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území ČR“, kde je uvedeno, že všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví. Z uvedeného tedy plyne, že výše zmíněné nařízení má aplikační přednost před rozhodnutím vedoucího honu.
Zpracování dat...