ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:49 a zapadá v 18:55
vychází v 17:05 a zapadá v **:**
 

Odvolání předsedy MS na valné hromadě HS

Dotaz č.: 2017027

Otázka:

MS má 3 členy: předsedu, jednatele a pokladníka. V roce 2013 jednatel upytlačil v sousední honitbě divoké prase při sečení kukuřice. Předseda byl u pytláctví fyzicky přítomen. Po čase to vyšlo najevo. Dá se svolat valná hromada honebního společenstva a tyto odvolat z funkce?

Tazatel:

Odpověď:

Je nezbytné odlišit členství v HS a členství v MS. V případě, že dané osoby porušily své povinnosti a záměrem je odvolat tyto osoby z funkcí v MS, pak takové rozhodnutí může učinit jen příslušný orgán mysliveckého spolku, tj. členská schůze, příp. jiný orgán (pokud mu takovou pravomoc svěřují stanovy spolku). Není však možné odvolat funkcionáře spolku prostřednictvím valné hromady honebního společenstva. Myslivecký spolek a honební společenstvo jsou dvě právnické osoby, které jsou na sobě nezávislé, byť se může překrývat členství osob v nich působících.
Zpracování dat...