ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Nerespektování usnesení členské schůze k zástřelnému

Dotaz č.: 2018009

Otázka:

Dobrý den, lze považovat nerespektování usnesení členské schůze za porušení ustanovení členské schůze? A to v momentě, kdy členská schůze jednomyslně schválila usnesení, kterým zástřelné připadá MS.

Tazatel:

Odpověď:

I přestože došlo k takovémuto schválení, tak členská schůze takové rozhodnutí činit nemůže. Opět by totiž platilo, že v případě, kdy by členská schůze takto rozhodla, mohla by se oprávněná osoba domáhat neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku, a to na základě § 258 NOZ. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká dle § 259 NOZ obecně do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo dozvědět mohl, nejpozději však do 1 roku od přijetí rozhodnutí.  Zároveň bychom mohli uvažovat nad nicotností právního jednání dle § 245 NOZ, kdy takovéto rozhodnutí nespadá do působnosti členské schůze. Toto však může být ve stanovám upraveno.

Pokud se tedy členové mysliveckého spolku jednotně shodli na vyplácení zástřelného ve prospěch mysliveckého spolku, mohou tak činit například pomocí různých příspěvků. Nelze však žádným způsobem toto plnění vymáhat, nebo členy k takovému plnění nutit, jelikož po aplikaci § 258 NOZ k němu není žádný právní základ. O porušení povinností členů MS by se tak v takovém případě nejednalo.

 

Zpracování dat...