ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Nárok členů HS na informace o změnách majitelů honebních pozemků

Dotaz č.: 2017030

Otázka:

Během několika let se měnili a mění majitelé pozemků a členové z mysliveckého sdružení, kteří se podíleli na založení HS nemají přehled o majitelích pozemků a o hospodaření HS. Když se tito členi ptali honebního starosty na přehled o majitelích pozemků a o hospodaření HS, tak honební starosta odpověděl, že na tyto informace nemají nárok a že je to věc HS. Mají tito členové HS nárok na informace?

Tazatel:

Odpověď:

 
Zákon o myslivosti výslovně takové právo na informace, jak známe např. z obchodních společností (srov. § 155 zák. o obchodních korporacích) nezaručuje.  Lze však dovodit, že takové oprávnění členům HS plyne z § 22 odst. 2 zákona o myslivosti, ze kterého je zřejmé, že členové HS mají na valné hromadě právo nahlédnout do materiálů, které mají být projednávány na VH. Domnívám se, že k řádnému výkonu působnosti valné hromady „rozhodování o způsobu využití společenstevní honitby“ jsou uvedené informace o vlastnících honebních pozemků nezbytné, a proto by je měl honební starosta valné hromadě poskytnout. V opačném případě by se mohl opět dopouštět porušení péče řádného hospodáře.
 
Jiným způsobem, jak získat informace o vlastnících pozemků v honitbě, by mohlo být podat oficiální žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., příslušnému orgánu státní správy myslivosti a požádat ho o poskytnutí seznamu všech pozemků, které tvoří danou honitbu a jejich vlastníků. Může se stát, že úřad odmítne poskytnout jména s poukazem na ochranu osobních údajů. V takovém případě postačí údaje o pozemcích, neboť na jejich podkladě zjistíte vlastníky v příslušném katastrálním seznamu – dostupné i online (v omezené verzi zdarma) na www.cuzk.cz. Tuto cestu by mohli využít i členové MS, kteří nejsou členy HS.
 
 
 
 
 
Zpracování dat...