ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:39 a zapadá v 16:47
vychází v 10:40 a zapadá v 0:15
 

Na VH všichni a nebo jen někteří?

Dotaz č.: 2021006

Otázka:

V § 22 odst. 2 ZOM se píše: Projednat záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem všech přítomných členů honebního společenstva. Ve stanovách honebního společenstva, které jsou téměř 20 let staré je ale napsáno: Projednat záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem přítomných členů. Slovíčko VŠECH zde chybí. Co tedy platí, zákon nebo stanovy?

Tazatel:

Odpověď:

v daném případě oba předpisy stanovují stejnou věc. Projednat na svolané VH záležitost, která nebyla uvedena na pozvánce, lze pouze se souhlasem přítomných členů. Ačkoli tedy stanovy vynechávají slovo „všech“, je s ohledem na jejich obsah zřejmé, že k projednání je nutný souhlas všech přítomných členů.
Dané ustanovení ZoM je navíc nutné brát jako kogentní, tedy takové, od kterého se nelze odchýlit. I z toho důvodu je nutný souhlas všech přítomných, nikoli např. pouze nadpoloviční většina.

Zpracování dat...