ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Myslivecká stráž v době koronaviru

Dotaz č.: 2020002

Otázka:

Byl jsem ustanoven mysl. stráží pro honitbu, kterou má v nájmu jeden podnikatel-nemyslivec. Vždy koncem března svolá všechny dosavadní hosty-držitele povolenek k lovu (cca 30-40 hostů-myslivců) a vydává povolenky nové s platností od 1. dubna do konce března roku následujícího. Letos se kvůli koronaviru rozhodl schůzi nesvolat a povolenky nevydávat. Dotaz zní takto: Mohu jako mysl. stráž se pohybovat v honitbě bez platné povolenky a se zbraní, např. brokovnicí. Můj názor je ten, že ano, jelikož podle ustanoven § 14 odst. e, f, ZoM je mysl. stráž oprávněna střílet živočichy (zvěř), která není obhospodařována lovem. U nás je hojně rozšířen např. mýval a psík mývalovitý. Jde i o kontrolu osob, která se v honitbě pohybuje.

Tazatel:

Odpověď:

 
V prvé řadě výkon povinností myslivecké stráže jistě spadá pod výjimky z usnesení vlády č. 215, které se zabývá zákazem volného pohybu osob. Konkrétně z výjimek uvedených v bodě I písm. c), h), tedy zajištění péče o zvířata, a popřípadě též pohybu v přírodě. Myslivecké stráži tedy nemá být v jejím výkonu práv a povinností nijak bráněno.
Co se týče samotného pohybu se zbraní, tak odpověď zní ANO. Myslivecká stráž totiž na rozdíl od ostatních osob povolenku k lovu nepotřebuje. Tedy s výjimkou situací lovu, který nesouvisí s výkonem funkce myslivecké stráže. Bez povolenky k lovu tedy člen myslivecké stráže vykonává veškerá oprávnění, které jsou uvedeny v § 14 ZoM. Konkrétně tedy usmrcovat živočichy uvedené v § 14 odst. 1 písm. e), f), g) ZoM.
Tedy:
  • e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení,
  • f) usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční a další vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí,
  • g) usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován,
Člen myslivecké stráže by tedy měl vykonávat svou funkci zcela v souladu se zákonem, a to i přesto, že nemá povolenku k lovu. Povolenku k lovu totiž k výkonu této funkce nijak nepotřebuje. Myslivecká stráž je tedy oprávněna i během tohoto období ke všem úkonům, o kterých ZoM v souvislosti s touto funkcí hovoří.
Zpracování dat...