vychází v 5:27 a zapadá v 20:45
vychází v 23:42 a zapadá v 12:36
 

Může předseda svévolně odebrat hospodáři plomby

Dotaz č.: 2020006

Otázka:

Může předseda svévolně odebrat hospodáři plomby a sdělit mu, že si plomby bude vydávat sám. Při kontrole plomb státní správou nebyly u hospodáře shledány žádné nedostatky ani výtky.

Tazatel:

Odpověď:

V těchto otázkách záleží na spolkové úpravě stanov nebo jiných vnitřních předpisů spolku. Zákon ponechává spolkům, aby si vnitřní otázky vydávání plomb upravili podle vlastního uvážení. Pokud taková úprava ve vašich vnitřních předpisech chybí, aplikuje se zákonný standard.

 

Podle vyhlášky č. 244/2002 Sb., platí, že plomby vydává uživatel honitby (§ 28). Předpokládám, že ve vašem případě je honitba pronajata mysliveckému spolku. Uživatelem honitby je tak samotný spolek. Podle občanského zákoníku za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo jím pověřená osoba. Vracím se tedy k výše řečenému, pokus ve vašem spolku nejsou vnitřní předpisy, podle nichž plomby vydává myslivecký hospodář, je k tomuto předseda spolku ve smyslu § 28 cit. vyhlášky oprávněn. Nicméně vzhledem k povinnostem mysliveckého hospodáře podle § 35 zákona o myslivosti je vhodné, aby toto oprávnění bylo MH svěřeno, nebo aby mezi ním a statutárním orgánem spolku docházelo k poskytování vzájemné spolupráce. Tuto spolupráci mohou rovněž zakotvit vnitřní předpisy spolku.

Zpracování dat...