ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Může být pokladníkem HS člověk bez vlastnictví pozemků?

Dotaz č.: 2018010

Otázka:

Dobrý den, může vykonávat funkci pokladníka honebního společenstva člověk, který v honebním společenstvu není vlastníkem pozemku, popřípadě může vykonávat nějakou jinou funkci (např. honební starosta, místostarosta).

Tazatel:

Odpověď:

výkon funkce pokladníka není v zákoně, ani ve vzorových stanovách nijak upravena. Na základě toho tak lze dovozovat, že výkon funkce pokladníka není omezena. Pokladníkem HS tedy může být i osoba, která není vlastníkem pozemku. Tedy osoba, která nemůže být členem HS na základě § 19 odst. 1 ZoM.

Co se týče funkcí honebního starosty a místostarosty. Dle § 23 odst. 2 ZoM je honební starosta a jeho zástupce (místostarosta) volen z řad členů HS nebo z fyzických osob, které navrhne člen honebního společenstva. Z toho vyplývá, že honebním starostou, resp. místostarostou, mohou být i fyzické osoby, které nejsou členy HS, pokud byly na tyto funkce navrženy některým ze stávajících členů honebního společenstva. O tom, kdo je poté členem HS, upravuje 19 odst. 1 písm. a) ZoM, který stanoví, že členem mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních pozemků, které tvoří společenství honitby. To samé je vyjádřeno též v čl. 3 odst. 1 vzorových stanov honebního společenstva. Obecně by se poté při výběru osob pro funkci honebního starosty mělo přihlédnout k manažerským schopnostem dané osoby, a při výběru osob pro funkci místostarosty k mysliveckému vzdělání a praxi.

Zpracování dat...