ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Lov zvěře jen na ústní pokyn hospodáře

Dotaz č.: 2019016

Otázka:

Je možné, dle pokynů mysliveckého hospodáře, lovit zvěř spárkatou, která není zapsána v povolence k lovu? Konkrétně se jedná o raritní srnce, kteří se uloví nad stanovený plán lovu srnců. Podle mého názoru se nad stanovený plán lovu může provádět pouze sanitární odlov.

Tazatel:

Odpověď:

lov na základě ústního pokynu mysliveckého hospodáře není možný. Přímo § 46 odst. 1 ZoM stanoví, že kdo loví zvěř, musí mít u sebe krom jiného také povolenku k lovu. Přičemž dle § 46 odst. 2 ZoM je k vydávání a podepisování povolenek oprávněn uživatel honitby, a to pouze na předepsaných tiskopisech. Za určitých okolností může být k vydávání a podepisování povolenek oprávněn také myslivecký hospodář. Tato povolenka k lovu nemůže být nijak jinak nahrazena.  Lov, který v dotazu popisujete, tedy není možný.

Zároveň musím podotknout, že ani sanitární odlov (odstřel) by nebyl možný pouze na základě pokynu mysliveckého hospodáře. Konkrétně je upraven v § 40 ZoM, na základě kterého může být proveden pouze na základě vydaného povolení orgánu státní správy myslivosti. Přičemž toto povolení se vždy vydává uživateli honitby, který určí osobu pro provedení samotného odstřelu. Tato osoba však musí mít povolenku k lovu! V praxi často dochází k situaci, kdy v rámci myslivecké etiky dojde k odstřelu poraněné zvěře a až následně se vše oznámí na příslušný orgán, popřípadě se u něj zažádá o dodatečné povolení k takovému lovu. 

 

Zpracování dat...