ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Jak s plány chovu a lovu po rozdělení honitby na dvě?

Dotaz č.: 2017019

Otázka:

díky neshodám mezi členy HS došla situace až tak daleko, že momentálně probíhají právní kroky směřující k rozdělení současné honitby, a tím k jejímu zániku. Následně by měly vzniknout dvě nové samostatné honitby. Což by mělo proběhnout ještě letos. Pro současnou honitbu proběhlo dle legislativy jarní sčítání zvěře a máme připravený plán chovu a lovu zvěře spárkaté odsouhlasený současným HS na základě kterého se bude až do rozdělení v honitbě hospodařit. V okamžiku, kdy dojde k rozdělení současné honitby a uznání dvou nových honiteb, budou se dodatečně vypracovávat nové plány pro zbytek daného mysliveckého roku i přes to, že pro tyto dvě honitby neproběhlo jarní sčítání? Nebo se současný plán „nějakým“ způsobem rozdělí mezi nově vzniklé honitby? Případně až do dalšího jarního sčítání nebude možné myslivecky obhospodařovat v honitbách normovanou zvěř? Mám za to, že na tuto situaci legislativa nepamatovala.

Tazatel:

Odpověď:

Odpověď:
Pro řešení vzniklé situace je rozhodující ust. § 31 odst. 6 ZoM „Zánik honitby“, a to rozdělením honitby na žádost jejich držitelů a nabytím právní moci nových rozhodnutí o uznání honitby. Důležité je tedy pro posuzovanou věc „nabytí právní moci nových rozhodnutí o uznání nově vzniklých honiteb“. Z uvedeného tedy plyne, že do doby nabytí právní moci nových rozhodnutí o uznání honitby (nových dvou honiteb) lze právo myslivosti vykonávat dle současného platného plánu lovu.  
  
JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.
Zpracování dat...