ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Honební x Myslivecký výbor HS

Dotaz č.: 2019004

Otázka:

Honební společenstvo užívá honitbu ve vlastní režii. K řízení myslivosti byl zřízen tzv. myslivecký výbor, který je personálně totožný s členy honebního výboru. Myslivecký výbor rozhoduje např. o personálních otázkách odvolání a návrh na jmenování mysl. hospodáře, rozdělení povolenek k lovu, finanční záležitosti atd. Má takovýto výbor oporu v nějakém právním předpise, pokud ne, jakou platnost mají dosud přijatá rozhodnutí?

Tazatel:

Odpověď:

zákon o myslivosti, který je speciálním právním předpisem pro oblast právního postavení honebního společenství, nestanoví, který konkrétní orgán spolku má kompetenci rozhodnout o určitých otázkách. Zákon pouze obecně stanoví, že uživatel honitby je například povinen jmenovat mysliveckého hospodáře (§ 35) či vydávat povolenky k lovu (§ 46 odst. 2). O tom, který orgán spolku skutečně danou povinnost vykonává, však rozhodují stanovy spolku.
Primárně tedy záleží na úpravě stanov Vašeho spolku. Pokud myslivecký výbor nemá k určité činnosti oporu ve stanovách Vašeho spolku je jeho usnesení podle § 245 občanského zákoníku nicotné (tzn. jako by nebylo).
Zpracování dat...