ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Hlasování na členské schůzi

Dotaz č.: 2020001

Otázka:

Na členské schůzi jsme volili nového člena. Je nás celkem 12 z toho dva jsou ve zkušební době bez hlasovacího práva. Na schůzi se dostavilo 10 členů dva s hlasovacím právem nepřišli. Výsledek hlasování 5 pro 3 se zdrželi 2 nehlasovali Ve stanovách máme: K usnesení o přijetí a vyloučení člena je třeba souhlasu poloviny všech členů spolku. Hospodář napadl výsledek 5 členů že je málo že nás je dvanáct, ale ti dva bez hlasovacího práva nemůžou hlasovat tudíž nemůžou dát souhlas. Z právního hlediska rozhoduje 10 nebo 12 členu.

Tazatel:

Odpověď:

předpokládám, že členská schůze je dle § 247 odst. 3 NOZ nejvyšším orgánem spolku, přičemž stanovy nevylučují v jiných ustanoveních použití § 248 až 257 NOZ.

Zákon je v organizaci velice benevolentní a nechává spolkům možnost upravit si stanovy do značné míry odlišně od zákonu. Z daného důvodu je nutné následovat ustanovení stanov, které říkají, že k vyloučení člena je potřeba souhlasu poloviny všech členů.

Zároveň však § 252 odst. 2 NOZ pak upravuje situaci, kdy ve spolku existují různé druhy členství a předpokládá s takovým členstvím spojený pouze hlas poradní. Konkrétně odst. 2 říká: Určí-li stanovy při úpravě různých druhů členství ve spolku, že je s určitým druhem členství spojen pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu pro účely odstavce 1“. Osobně jsem tedy názoru, že v případě hlasování se má vycházet z předpokladu, že se hlasování účastní 10 řádných členů. Tedy 10 členů, kteří jsou schopni svým hlasem hlasování ovlivnit. Ostatní členové jsou samozřejmě dle § 251 NOZ oprávněni se zasedání účastnit.

Zpracování dat...