ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:49 a zapadá v 18:55
vychází v 17:05 a zapadá v **:**
 

HS a účetní závěrka, daňové přiznání a daň z příjmu

Dotaz č.: 2017008

Otázka:

Je honební společenstvo při pronájmu honitby povinno vypracovat účetní uzávěrku, podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu?

Tazatel:

Odpověď:

Honební společenstvo je právnickou osobou dle ust. § 19 odst. 1 zákona o myslivosti. Podle ust. § 1 odst. 2 písm. a) a § 1f odst. 1 písm. d) ZUČ mají honební společenstva povinnost vést účetnictví, přičemž mohou vést tzv. „jednoduché“ účetnictví, pokud splní podmínky ust. § 1f (viz níže) a za podmínek ust. § 9 odst. 4 písm. e) ZUČ vedou též ve zjednodušeném rozsahu. Zákon o účetnictví stanovuje, že na účetní jednotky, které mohou vést jednoduché účetnictví, se nevztahují některá zákonná ustanovení (§ 13b odst. 4 ZUČ). Mezi těmito výjimkami je taktéž uvedena povinnost sestavovat účetní závěrku. Honební společenstva tak nemusí sestavovat účetní závěry, a to pokud splní podmínky, že celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč (§ 1f ZUČ). Subjekty, které nemají povinnost vypracovat a zveřejnit účetní závěrku však musí vypracovat přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích (§ 13b odst. 4).
Co se týká povinnosti platit daň z příjmu, pak obecnou úpravu nalezneme v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podle ust. § 17 jsou poplatníky daně z příjmu též právnické osoby se sídlem na území ČR (daňoví rezidenti). Podle ust. § 18 jsou předmětem daně příjmy z veškeré činnosti právnické osoby a příjmy z nakládání s veškerým majetkem, pokud ZDP nestanoví výjimky. Ve vztahu k příjmu z pronájmu nemovité věci ZDP nestanovuje v tomto ohledu výjimku a jedná se tak o běžný příjem, podléhající dani z příjmu právnických osob, a to ve výši 19 % (§ 21 ZDP). Lze tak uzavřít, že honební společenstvo jako právnická osoba má povinnost podat daňové přiznání a platit daň z příjmu právnické osoby ve výši 19 % ohledně příjmu z pronájmu nemovité věci (pozemku).
 
 
Právní předpisy:        
- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZUČ“)
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“)
 
 
Zpracování dat...