ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Evidence vrácených použitých nebo nepoužitých plomb?

Dotaz č.: 2017005

Otázka:

Prosím Vás o objasnění našeho sporu ohledně vracení plomb. Podle vyhlášky 244/2002 Sb. se v §28 odst. 3 v předposlední větě píše o evidenci vydaných plomb a následně o evidenci vrácených plomb. Já se domnívám, že se jedná o evidenci vrácených nepoužitých plomb, kdežto kolega je toho názoru, že se jedná o evidenci použitých vrácených plomb. Prosím o vaše vyjádření k této neshodě.

Tazatel:

Odpověď:

Prováděcí vyhláška 244/2002 Sb. k ZoM uvádí v ust. § 25 – § 29 způsob kontroly ulovené zvěře. Ust. §28 odst. 3 v předposlední větě hovoří o evidenci vydaných plomb a následně o evidenci vrácených plomb. Zákonodárce v tomto ustanovení upravuje postup vracení nepoužitých plomb. Nejedná se tedy o vrácení použitých plomb. Tato právní úvaha taktéž vyplývá z ust. § 28 odst. 1, kdy orgán státní správy myslivosti vede evidenci přijatých, vydaných a vrácených plomb. Dále dle ust. § 29 ZoM uvádí, že plombu připevněnou snímá příjemce zvěře při jejím zpracování nebo podnikatel obchodující se zvěřinou nebo zvěřinu spotřebovávající k pohostinské nebo jiné činnosti. Dle ust. § 51 odst. 2 ZoM platí, že „příjemce zvěře je povinen uschovávat lístek o původu zvěře a sejmutou plombu 1 měsíc ode dne převzetí, podnikatel obchodující se zvěřinou nebo zvěřinu spotřebovávající k pohostinské nebo jiné činnosti do 6 měsíců ode dne nabytí zvěře“. Z uvedeného tedy vyplývá, že se tedy jedná o vrácení pouze nepoužitých plomb.
 
JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.


Zpracování dat...