ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Doprava lov lov na cestách v honitbě

Dotaz č.: 2019002

Otázka:

Může být členům mysliveckého spolku zakázáno šoulat v honitbě nebo po cestách a lovit? A jak je to s dopravou do částí honitby? Mohou se členové spolku dopravovat vozidlem po cestách a nebo mimo ně, případně jaký je rozdíl při jízdě v lese a v polní části honitby?

Tazatel:

Odpověď:

Zákon o myslivosti (ZoM) v § 45 upravuje zakázané způsoby lovu zvěře. V tomto ustanovení není explicitně stanoven zákaz lovení po cestách. To však, podle mého názoru, nebrání tomu, aby spolek svým členům například z důvodu bezpečnosti zakázal šoulání a lovení na cestách. Takový zákaz by musel být ale schválen příslušnými orgány spolku a podle interních předpisů spolku.
U dopravy do části honitby motorovým vozidlem záleží, o jakou část honitby se jedná, zda se například jedná o les či jinou část honitby. V případě, že se jedná o les ve smyslu lesního zákona, tak obecně platí zákaz podle § 20 odst. 1 písmeno g) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, dle kterého je v lesích zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly, kdy tento zákaz platí i pro výkon práva myslivosti, ledaže vlastník lesa učinil souhlas podle § 20 odst. 7 lesního zákona.
U dopravy do jiných částí honitby by pak nemělo docházet k porušování zákazu plašení zvěře podle § 9 odst. 1 ZoM. Zde by záleželo na tom, jak „hluboko“ do honitby by se členové spolku dopravovali tak, aby neplašili zvěř. Opět však platí, že zákonná úprava nebrání spolku v tom, aby pro své členy rozšířil zákaz dopravy motorovými vozidly i do jiných částí honitby, než je les, pokud k tomu má legitimní důvod, tj. například aby se předcházelo plašení zvěře (§ 9 odst. 1 ZoM).
Zpracování dat...