ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Co dělat, nebude-li zvolen nový výbor MS a starý skončil

Dotaz č.: 2018011

Otázka:

Statutárnímu orgánu (výbor) a kontrolnímu orgánu (kontrolní komise) končí mandát v Mysliveckém spolku. Jak je nutné postupovat v případě, že nové orgány nebudou zvoleny, nebo jen část členů? Jaké jsou povinnosti vůči Obchodnímu rejstříku? Myslivecký hospodář, ustanovený do funkce podle §35 zákona 449/2001 Sb. tvrdí, že musí!!! být zvolen za člena statutárního orgánu, voleného podle zákona 89/2012 Sb. Jednalo by se vůbec o volby?

Tazatel:

Odpověď:

Začnu nejprve od konce. Myslivecký hospodář členem statutárního orgánu být nemusí, tedy není žádná zákonná povinnost zvolit mysliveckého hospodáře členem statutárního orgánu. Jelikož mi nejsou známy stanovy vašeho spolku, budu při odpovědi pracovat se vzorovými stanovami mysliveckého spolku dle ČMMJ. V těchto stanovách je výbor upraven ve článku 8. V tomto článku 8 odst. 3 se hovoří, že členem výboru !může! být myslivecký hospodář i členové ustavení do funkce myslivecké stráže, přičemž členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi. Myslivecký hospodář tedy členem statutárního orgánu (výboru) být nemusí, ale může.
Co se poté týče nezvolení statutárního orgánu spolku, tak je možné postupovat dle § 486 NOZ. Dle tohoto paragrafu odst. 1 jmenuje soud opatrovníka právnické osobě, která to potřebuje, aby mohly být spravovány její záležitosti nebo hájena její práva. Pokud tedy statutární orgán není zvolen, měl by se kterýkoli z členů MS obrátit na soud s žádostí o jmenování opatrovníka.  V situaci, kdy nebyly zvoleni všichni členové statutárního orgánu je možné využití § 165 odst. 1 NOZ, na základě kterého soud jmenuje na návrh toho, kdo má na věci právní zájem chybějící členy statutárního orgánu, a to na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání, jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu. Zároveň v této situaci bude dobré, pokud opatrovník bude zapsán do obchodního rejstříku, a to na základě § 25 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. O tento zápis požádá sama zapsaná osoba (spolek), jestliže má na takové věci právní zájem. Ohledně věci opatrovníka by takový právní zájem měl být vždy.
 
Zpracování dat...