ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:39 a zapadá v 16:47
vychází v 10:40 a zapadá v 0:15
 

Členství v mysliveckém klubu

Dotaz č.: 2021008

Otázka:

Náš myslivecký klub má pronajatou honitbu od honebního společenstva. Člen honebního společenstva má zájem o členství v našem klubu. Musíme ho přijmout? Dle zák. č. 449/2001 §32 od. 6 ano, nebo bychom nato měli aspoň přihlédnout. V zákoně je psáno myslivecké sdružení je tím míněn i klub nebo spolek? A ještě prosím jeden dotaz v honebním společenstvu je třeba dalších 20 lidí, kteří by měli také zájem o vstup do členství mysliveckého klubu, je možno do stanov klubu zadat určitý počet členů, abychom nemuseli navyšovat členskou základnu? Honitba má 1000 ha. půlka lesa, půlka pole a mít tam třeba 50členů si myslím že je dost na tak malou honitbu.

Tazatel:

Odpověď:

ačkoli v otázce mluvíte o mysliveckém klubu, jsem si jistý, že svou povahou se jedná o právnickou osobu, která se rovná spolku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Mluví-li pak zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen „ZoM“) o sdružení, je tím myšlen také spolek, a tedy také myslivecký klub.  
ZoM ve svém § 32 odst. 6 říká, že myslivecké sdružení je povinno upřednostnit přihlášky podané vlastníky, popřípadě nájemci honebních pozemků. To však neznamená, že je myslivecký klub povinen přijmout všechny členy honebního společenstva. Stále totiž platí tzv. spolková autonomie, dle které si spolek sám řeší své záležitosti bez přílišných zásahů zvenčí.
ZoM pouze říká, že v momentě, kdy chce sdružení přijmout nové členy a mají vícero přihlášek, pak by měla být přednostně přijata osoba, která je vlastníkem či nájemcem honebních pozemků. Tato přednost přitom není v rozporu se spolkovou autonomií (viz Rozsudek NS č.j. 28 Cdo 364/2005, ze dne 18.7.2008).
Pokud tedy myslivecký klub nemá v současné době v plánu přijímat nové členy, pak nemusí přijímat za člena ani členy honebního společenstva. V opačném případě, a za předpokladu několika přihlášek, by myslivecký klub měl upřednostnit členy honebního společenstva. Za nesplnění této povinnosti však zákon nestanovuje žádnou sankci.
Případné omezení ve stanovách by bylo s ohledem na výše uvedené bezvýznamné. Ačkoli je tedy omezení počtu členů obecně přípustné, v daném případě jej nedoporučuji.

Zpracování dat...