ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Cena pachtu za přičleněné pozemky

Dotaz č.: 2018002

Otázka:

Naše honitba má rozlohu 1180 ha, z toho je 860 ha HS, 320 ha přičleněno LČR, tj. nejsou členy HS. Před měsícem nabylo právní moci rozhodnutí o navracení těchto 320 ha potomkům bývalých majitelů, rakouský občan s trvalým pobytem v ČR. Majitele jsem oslovil, zatím ale nereagují. Máme stanovenou cenu za 1 ha pro HS 2 Kč, jaká bude cena za 1 ha těchto přičleněných pozemků, můžou si majitele přičleněných pozemku sami stanovit cenu za 1 ha? Nehodláme přistoupit na přehnanou cenu, cena za 1 ha pro teď už bývalého majitele tj. LČR byla 10 Kč + DPH. Do jaké doby je nutné s majiteli přičleněných pozemků uzavřít smlouvu o najmu či pachtu? Samozřejmě mohou požádat o přičlenění k jiné honitbě, podle našich informaci o to ale nikdo ze sousedů nestojí.

Tazatel:

Odpověď:

Pokud dojde ke změně vlastnictví honebních pozemků, které jsou začleněny do společenství honitby, pak nový vlastník sdílí právní postavení svých předchůdců. Vzhledem k tomu, že v dané situaci se nejedná o situaci, kdy by předchozí vlastník byl členem HS, nebude se postupovat dle § 26 odst. 1 ZoM. V daném případě byly pozemky přičleněny pravděpodobně na základě § 30 ZoM s tím, že předchozí vlastník nebyl členem HS. Proto se bude též podle tohoto paragrafu postupovat i v této situaci.
Přechodem vlastnického práva k honebním pozemkům přičlenění nezaniká, nový vlastník pouze vstupuje do právního postavení dosavadního vlastníka. Na základě § 30 odst. 2 na nového vlastníka též přechází nárok na náhradu za přičleněné pozemky. Tuto náhradu za přičlenění přitom hradí honební společenstvo. Tím, že předchozí vlastník nebyl členem HS, nebude členem HS ani vlastník nový. Nový vlastník se pak může stát členem HS na základě podané přihlášky. V momentě, kdy by byl vlastník přijat za člena honebního společenstva, již mu nebude příslušet nárok na náhradu za přičlenění (viz § 30 odst. 2 ZoM). Není proto nutné s novým vlastníkem uzavírat novou smlouvu. Přičlenění bude nadále trvat.
Nový vlastník sdílí právní postavení dosavadního vlastníka. Bude mu tedy náležet náhrada za přičlenění jako dosavadnímu vlastníkovi. 
Zpracování dat...