ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Automatické zrušení spolku při nezměnění stanov?

Dotaz č.: 2017010

Otázka:

Myslivecký spolek nezměnil stanovy tak, aby byly v souladu s občanským zákoníkem záměrně, neboť nadále jeho členové nemají zájem vyvíjet spolkovou činnost a chtějí ji ukončit. Dojde k automatickému zrušení spolku?

Tazatel:

Odpověď:

PRÁVNÍ ROZBOR
 
Právnické osoby (mezi něž spolky taktéž řadíme) mají ve smyslu § 3041 odst. 2 o. z. povinnost do tří let od nabytí účinnosti občanského zákoníku (1. 1. 2014) přizpůsobit stanovy ustanovením občanského zákoníku. Tato lhůta vypršela 1. 1. 2017. Pokud nebyla povinnost splněna, neznamená to stále automatické zrušení (a následně zánik) právnické osoby. Rejstříkové soudy, které splnění povinností kontrolují, v případě, že zjistí takový nedostatek, zahájí řízení o zrušení právnické osoby, ve kterém nejdříve vyzvou spolek, aby povinnost splnil a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Až poté, není-li povinnost splněna, pokračuje v zahájeném řízení. Rejstříkový soud tak nejdříve kontroluje splnění náležitostí u každého zapsaného spolku a vzhledem k tomu, že v České republice je přibližně 87 000 zapsaných spolků (viz studie https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_prouzova_data_a_fakta_o_neziskovem_sektoru_1.pdf), lze se domnívat, že celý tento proces může trvat v řádech měsíců, i déle. Vždy záleží na daném (krajském) rejstříkovém soudu, jeho vytížení apod. Nedoporučujeme však vyčkávat, než bude zahájeno řízení samotným soudem. Pokud soud totiž zahájí řízení o zrušení právnické osoby, ve výzvě, ve které vám uloží povinnost předložit potřebné listiny, může zároveň pro případ nesplnění takové povinnosti určit pořádkovou pokutu až do výše 100 000 Kč dle § 104 ZVŘ.
 
Pokud již víte, že nebudete ve spolkové činnosti pokračovat, doporučujeme (dobrovolné) zrušení spolku učiněné právním jednáním (rozhodnutím členské schůze). V takovém případě je postup následující:
 
1) Svolání členské schůze, která rozhodne o zrušení spolku
 
2) Členská schůze jmenuje likvidátora a jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem (vypořádání majetku)
 
3) Provedení likvidace
 
4) Zánik spolku dnem výmazu ze spolkového rejstříku. 
 
Závěr:
Nedoporučujeme vyčkávat na rozhodnutí soudu o zrušení právnické osoby (tzv. nucené-nedobrovolné zrušení). Jedná se o řízení, které může být zahájeno až za delší časový úsek a navíc je zde hrozba pořádkového opatření až do výše 100 000 Kč. Naopak doporučujeme zvolit postup dobrovolného zrušení spolku na základě rozhodnutí členské schůze.
 
Zpracování dat...