ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kalendárium

Prosinec v honitbě

Prosinec v honitbě
S prosincem nastává konec kalendářního roku. Přichází hodnocení událostí, které nás během roku potkaly, v období vánočních svátků budeme mít trochu času na posezení se zelenými kamarády při různých mysliveckých akcích nebo při pouhém kamarádském vyprávění. Prosincové dny jsou krátké, do zimního slunovratu se stále zkracují, v přírodě by se mělo postupně ochlazovat. Od starobylého způsobu života jsou odvozené názvy měsíce. Slovo prositi navazuje na tradici Štědrého dne, nebo na obvyklé předvánoční zabíjačky, prosinec – prasinec. V každém případě končí hlavní část lovecké sezóny, pořádají se myslivecké plesy a zábavy, srazy sokolníků, rodinné sešlosti, předvánoční koncerty trubačů, vrcholí společné lovecké akce zakončené Poslední lečí. Při organizování mysliveckých akcích dbáme na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, snažíme se vytvořit pohodovou, přátelskou atmosféru, tím vším zachováváme dobré jméno české myslivosti. Od počátku ledna vstupujeme do roku, kdy slavíme stoleté výročí založení naší stavovské organizace ČMMJ. Do naplnění plánu lovu by nám mělo chybět pár posledních kusů. Je potřeba nejen se připravovat na oslavy vánočních svátků, ale nesmíme zapomínat na zvěř. V přírodě začíná chrutí divokých prasat, shazují mladí srnci, neoplodněné srny mohou vstoupit do náhradní říje, probíhá kamzičí říje. Pravidelnost je základní pravidlo při zakládání zvěři, doplňování krmiva do přikrmovacích zařízení. Prázdné krmítko je pro nás vždy signálem, že něco není v pořádku. Jdeme založit v delším časovém intervalu, můžeme mít malou kapacitu krmítek nebo malý počet krmítek na stav zvěře u zařízení atd. Doporučená norma mluví o osmi až deseti kusech zvěře na přikrmovací zařízení. V průběhu listopadu a prosince dochází u zvěře k přestavbě trávicího traktu a přizpůsobení metabolismu na zimní období. Zvěř postupně přechází na suchý typ potravy, okusuje pupeny, větvičky, jehličí, kůru, sbírá plody a semena. Postupně snižujeme dávky energeticky bohatých jadrných krmiv a nahrazujeme je kvalitním luční senem, letninou, kaštany, žaludy. Nezapomínáme, že přechod zvěře na zimní režim není odvislý od výše sněhové nabídky, ale je daný dlouhověkým vývojem zvěře na Zemi a jejím přizpůsobením se zimním klimatickým podmínkám, nabídce potravy atd. Snažíme se vyvarovat stále zažitých předsudků a zvěři nepředkládáme nadměrné množství jadrného krmiva, které zvěř již není schopna zpracovat, pro nedostatek potřebného množství nálevníků potřebných k trávení potravy v trávicím traktu. Výsledné překyselení trávníku, zánět sliznice, zažívací potíže, zvěři neprospívají a vedou
i k úhynu. Dužnaté krmivo předkládáme pouze v malém množství, které zvěř okamžitě přijme, abychom se vyhnuli nebezpečí hnilob a plísní. Nezapomínáme, že při větších mrazech, kdy je dužnaté krmivo již zmrzlé, se zvěři nepředkládá. Předkládání pečiva je pro zvěř nejen nevhodné, ale dokonce je zakázané mimořádným veterinárním opatřením. V období od listopadu do března zvěři nepředkládáme sůl. Po vánočních svátcích je vhodné obejít zařízení a odstranit rohlíky, vánočky, vánoční cukroví, které nám v dobré víře zanechala laická veřejnost. Prosinec je obdobím společných honů na drobnou zvěř a společných akcí na zvěř spárkatou. Při organizaci vždy dbáme na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, věnujeme čas potřebné přípravě lečí atd. Klimatické podmínky se zhoršují, hrozí odraz střel od tvrdého zmrzlého podloží, proto vždy upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při zacházení se zbraní a střelbě. Při plánování naháněk máme na paměti, že u samic spárkaté zvěře se již vyvíjí plod a výrazné, opakované vyrušování v zimním období zvěři nikdy nesvědčí. Můžeme se věnovat lovu kožešinové zvěře, probíhá doba lovu lišek, kun, které je potřeba výrazněji tlumit. Myslivecký hospodář průběžně vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek (po společném lovu seznam střelců), evidenci ulovené zvěře. Podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a o plnění plánu lovu.  
Přátelé myslivci, přeji Vám a Vašim rodinám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví v roce 2023.
Myslivosti Zdar! 
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...