Kalendárium

Listopad v honitbě

Listopad v honitbě
Název předposledního měsíce kalendářního roku je odvozený od padajícího listí. Listopad charakterizují rychle se krátící dny s menší sluneční intenzitou. Musíme počítat s tzv. dušičkovým počasím, plným nepříjemných slot a plískanic. Paní zima už zaklepe na dveře a ozdobí přírodu výtvory prvních ranních mrazíků. V nejvyšších horských polohách leží sněhová pokrývka. Metabolismus zvěře začíná postupně přecházet na zimní režim. Zvěř se pravidelně paství na místech, kde se ještě vyskytuje neuvadlá, trochu zelenější vegetace. V letošním roce je v některých lokalitách semenný rok dubu a buku. Opadaným žaludům a bukvicím dává zvěř přednost před ostatní paší a zlepšuje si tak podzimní nabídku potravy. V listopadu spárkatou zvěř pravidelně přikrmujeme, především jadrným a dužnatým krmivem. Zvěři tak předkládáme krmivo, ze kterého může asimilovat cukry a přemění je na tolik potřebné tukové zásoby pro překonání zimního období. Vhodný je oves nebo granulové preparáty, nejlépe předkládané v automatických samospádových krmelcích. Při předkládání dužnatého krmiva musíme dávat pozor na hniloby a plísně. Nahnilé zbytky krmiva důsledně odstraňujeme a zvěři vůbec nepředkládáme. Pravidelně doplňujeme sůl. Do bažantích zásypů dál předkládáme jadrné krmivo se zadinou. Nesmí chybět písek nutný k trávení. Zajícům předkládáme dužnaté krmivo, např. řepu, mrkev atd. Máme před sebou poslední týdny s vhodným počasím pro lov. Musíme počítat s tím, že se klimatické a světelné podmínky budou nadále zhoršovat, zvěř již úplně přebarví a lov i čtení zvěře budou stále obtížnější. Pokud nemáme splněný plán lovu holé zvěře, snažíme se ho plnit. Od začátku měsíce se můžeme věnovat lovu kožešinové zvěře. Současný myslivecký rok je poznamenán proticovidovými opatřeními. Vzhledem k jejich dodržování je vhodnější plnit plán lovu individuálním způsobem. Pokud přece jen přistoupíme k organizaci společných lovů, nezapomeneme důrazně připomenout pravidla bezpečné střelby, zásady správného zacházení se zbraní, střelbu na mysliveckou vzdálenost, vhodnou velikost používaného střeliva atd. Jednotnou střelu můžeme používat pouze při společném lovu a pouze pro střelbu na černou zvěř. Pro zvýšení bezpečnosti při lovech je vhodné, aby organizátor měl sebou v zásobě oranžové pásky
a vesty. Protože zapomenout může každý, je vhodné, když má organizátor připravené nějaké vesty navíc. Hlavní sezonu mají sokolníci, kteří se mohou se svými dravci úspěšně zapojit do plnění plánu lovu drobné i spárkaté zvěře. Velmi účinné je tlumení vran a strak loveckými dravci. Myslivecký hospodář průběžně vede evidenci plomb
a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek (po společném lovu seznam střelců), evidenci ulovené zvěře. Podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a o plnění plánu lovu. 
 

Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...