Kalendárium

Červen v honitbě

Červen v honitbě
Klima letošního roku je v porovnání s obdobím posledních let chladnější a vlhčí. Při pochůzkách honitbou můžeme pozorovat právě narozená mláďata všech zástupců naší zvěře. Všichni noví obyvatelé naší přírody potřebují pro svůj růst klid a péči rodičů. Z důvodu ochrany zvěře nazýváme červen měsícem myslivosti a ochrany přírody. Dbát na ochranu zvěře je nutné právě v letošním roce, kdy vlivem karanténních opatření docházelo k vysokému tlaku veřejnosti na přírodu. Někteří naši spoluobčané se naučili chodit do přírody s volně puštěnými psy. Výsledky v podobě stržené a potrhané zvěře můžeme vidět na sociálních sítích. Bohužel, i přes stálé působení na veřejnost, jsme svědky vynášení mláďat z přírody. Je třeba vše stále dokola vysvětlovat. Velmi aktuálním tématem je v červnu akce Záchrana srnčat. Aby nám senoseče nezpůsobily citelné ztráty na kladených mláďatech, domluvme se s vlastníky pozemků o organizaci sklizně pícnin. Nejlepší zkušenosti máme s pokládáním válečků z dřevité vlny, ošetřených repelentem, přímo na plochu, nebo rozstřikováním zředěného repelentu po ploše před sklizní. Měsícem červnem začíná období přípravy objemového krmiva (sena a letniny) na zimní období. Pro zvěř je nejvhodnější první seno posečené před odkvětem trav, které obsahuje nejvíce minerálních látek a také největší podíl květů a lístků. Správné je sušení sena  přes noc v kopkách, kde dojde k zahřátí, při kterém se odpaří voda a dojde k nezbytné fermentaci. Usušené seno uskladňujeme ve stodolách. I když při současných, mírnějších zimách zvěř bere méně sena, letnina je pro zvěř atraktivnější a zvěř jí sebere vždy. Kopřivy sušíme před odkvětem, zásadně ve stínu a v mírném průvanu. Jako letninu můžeme použít i prýty malin, ostružin a lesních dřevin. Letninu sušíme volně, nebo ve svazcích. Nezapomeneme na pravidelné doplňování soli a úpravu napajedel nebo jiných zdrojů vody. V současnosti jsou již otevřené střelnice, proto můžeme v červnu připravit kulové střelby pro ověření přesnosti zbraní našich členů. Při lovu se věnujeme trvalému snižování stavu černé zvěře a průběrnému odstřelu srnců ve všech věkových třídách. Blíží se srnčí říje a z chovu by měli být odstraněni všichni srnci, kteří by říji mohli rušit. Silné, trofejové srnce, v chovu ponecháme a ulovíme je na konci říje. Pokud uznáme za vhodné, můžeme z chovu odstranit slabé samice spárkaté zvěře do dvou let věku. Právě posečené travní porosty můžeme využít k lovu lišek. Pozornost věnujeme lovu toulavých psů a koček, které nám právě v červnu mohou působit škodu na mláďatech. Sokolníkům probíhá chovatelská sezóna, dále se sokolníci věnují kroužkování mláďat. Myslivecký hospodář vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, ulovené zvěře, orgánu státní správy myslivosti podává měsíční hlášení o průběhu lovu a plnění plánu lovu.
Lovu Zdar!
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...