ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kalendárium

Říjen v honitbě

Říjen v honitbě
S měsícem říjnem přichází další měsíc, který nosí název odvozený a vypozorovaný našimi předky z dějů přírody a myslivosti. V říjnu se z našich lesů, luhů a hájů ozývá rochání daňků, hvízdání a troubení jelenů sika, hlavně ve výše položených polohách doznívá troubení jelenů. Přilétá husa polní, kvíčaly a cvrčaly, odlétají špačci. Probíhá přebarvování zvěře, nejstarší srnci shazují paroží. Začíná padání kaštanů, zahajujeme jejich sběr a ukládání. Vedle lovu trofejové zvěře se musíme věnovat především lovu zvěře holé. Na přelomu září a října máme pro lov ještě dobré světelné i klimatické podmínky. Vegetace ukončuje své období aktivity, postupně usychá, zvěř vyhledává na svých stálých lokalitách svěží vegetaci nebo spadlé plody, popřípadě polní plodiny. Při lovu holé zvěře se řídíme zásadami, že nejzákladnější podstatou chovu zvěře je lov holé zvěře. Hmotnostně silná matka je nositelem genetiky paroží, tedy základnou chovu. Mládě je odznakem kvality matky. Slabší zvěř musíme odlovit. Neustálou pozornost věnujeme lovu černé zvěře. V tomto období můžeme ovit černou zvěř při sekání kukuřic, na strništích atd. V podzimním období bychom se měli věnovat hlavně snižování stavu bachyní.  S nástupem podzimu nám začínají společné lovy. Přípravě společných akcí se snažíme věnovat čas a úsilí, které se nám vrátí v dobré organizaci akce a v příjemné atmosféře. Mnoho starostí nám vyřeší dobrá pozvánka se stanoveným srazem, průběhem, s druhy lovené zvěře, s doporučenou velikostí střeliva, kontakty na hlavní organizátory. Dále je potřebná příprava, úprava a vyznačení střeleckých stanovišť na aktuální počet střelců, se kterým souvisí počet lovecky upotřebitelných psů s kvalifikací z výkonu pro daný druh lovené zvěře. Dále vyřešená logistika, poučený personál, závodčí, psovodi, občerstvení, ošetření a uložení ulovené zvěře a zvěřiny. Při zahájení je nezbytné, aby stanovený vedoucí lovu důsledně provedl kontrolu stanovených dokladů, dbal, aby žádný z účastníků akce (i honců) nebyl pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Je nutné přesně stanovit druh a počet lovené zvěře, charakter, průběh a organizaci lečí. Nezapomeňme na připomenutí pravidel bezpečného zacházení se zbraní, zásadami bezpečné střelby a dodržování myslivecké vzdálenosti. Na stanovištích zvlášť přespolní lovce neznalé místních podmínek přesně seznamujeme s konfigurací terénu, bezpečným směrem výstřelu. Rozhodně bychom se měli vyvarovat sloganům typu „leč uděláme jako vždy“ atd. Dbáme na legislativu, na stejném pozemku lovíme jednou zajíce
a dvakrát bažanty. V letošním roce začala platit nařízení evropské komise o používání ocelových broků. Pro organizátory akcí je to další práce navíc, ale vedoucí akce by měli mít podepsané poučení střelců, že byli seznámeni s pravidly používání ocelových broků. Na podzim začíná hlavní přikrmovací období zvěře, kdy se snažíme pomoci zvěři vytvořit si tukové zásoby pro překonání zimního období. Ještě můžeme provádět poslední úpravy přikrmovacích zařízení. Spárkaté zvěři předkládáme jadrné krmivo, dužnaté krmivo, doplňujeme sůl. Pravidelně přikrmujeme v zásypech bažanty, zajícům předkládáme dužnaté krmivo a sůl. Připravujeme organizaci výkupu a uskladnění žaludů
a kaštanů, které uskladňujeme vždy ve vrstvě do 25 cm venku na dešti, v současné době je lepší občas kaštany kropit vodou. Probíhá i hlavní sezona pro sokolníky. Myslivecký hospodář průběžně vede evidenci plomb
a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek (při společném lovu seznam střelců), evidenci ulovené zvěře a podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a plnění plánu.
Myslivosti a Lovu Zdar!
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...