ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kalendárium

Únor v honitbě

Únor v honitbě
S měsícem únorem přichází druhý kalendářní měsíc, ve kterém se podle pranostik, kraj ponoří (unoří) do zamrzlé krajiny, pokryté ledem, sněhem, sevřené třeskutými mrazy nebo zalité oblevou z roztátých ledů. Zvěř žije úsporným zimním způsobem života, který starší myslivci nazývali dobou nouze nebo dobou strádání. V únorové přírodě probíhá honcování králíků, páření vlků, začíná houkat výr, přilétá husa velká, skřivani, končí honcování zajíců a kaňkování lišek, odlétají havrani. Začíná kaňkování rysů a vyder. Naše oči se mohou potěšit prvními sněženkami. Na zimní podmínky má spárkatá zvěř dlouhodobým vývojem upravený metabolismus. Zvěř postupně spotřebovává tukové zásoby, které si uložila v podzimním období. Aby zvěř nemusela zbytečně vydávat cenou energii, snažíme se v honitbách zachovávat klid, zvěř zbytečně nerušit
a nenutit k pohybu.
V únoru už bychom neměli plánovat společné lovy nebo podobné akce. Přikrmování v krmelcích se snažíme provádět pravidelně, to znamená tak, aby zvěř v krmelcích našla vždy předkládané krmivo. Prázdné jesle nebo korýtko jsou pro nás znamením, že musíme přikrmovat častěji. V únoru můžeme zvěři předkládat kvalitní seno nebo otavu, neměla by chybět letnina. Velmi vhodné jsou kaštany
a žaludy, které vždy rozhazujeme na větší plochu, čímž umožníme přístup i mladším a slabším kusům nebo menším druhům zvěře. Zároveň omezíme zabahnění
a rozšlapání kaštanů a žaludů a tolik nežádoucí potřísnění extrementy. Právě při únorových oblevách se může zvěř nakazit nepříjemnými vnitřními parazity. Při plusových teplotách můžeme zvěři předkládat dužnaté krmivo, ale pouze v dávkách, které zvěř hned sebere. V zimním období bychom obilovinami přikrmovat neměli vůbec, ale pokud už předkládáme jadrné krmivo, tak pouze v minimálních dávkách, hlavně u srnčí zvěře. Teprve koncem měsíce můžeme dávkování lehce zvyšovat. V honitbách, kde zvěř může přecházet na zelenou potravu, je velmi vhodné předkládání jeřabin, které zmírňují svými tříslovinami jarní průjmy vzniklé přechodem na zelenou paši.
Pokud provádíme prořezání ovocnanů, můžeme zvěři předložit ořezané větve – záhryzky. Nezapomínáme na drobnou zvěř. Pokud jsme v honitbě instalovali  kachní budky, je nejvyšší čas je opravit, vyčistit a vložit do nich seno nebo slámu. Do bažantích zásypů můžeme předkládat pšenici, dužnaté krmivo a obecně zadinu. Pro zajíce jsou vhodné otýpky sena, záhryzky, oves, mrkev, řepa.
Věnujeme se individuálnímu lovu, v únoru je vhodné lovit lišky, kuny, spárkatou zvěř do dvou let věku, ale můžeme se věnovat lovu selat a lončáků. V únoru zpravidla probíhá sčítání zvěře, které považujeme za inventuru zvěře, ale i mysliveckých zařízení v honitbě a ne pouze za papírovou záležitost. V tomto termínu může probíhat medikace zvěře.
Sokolníci lovící s loveckými dravci postupně ukončují létání a připravují se na chovatelskou část sezóny.
Mysliveckému hospodáři již můžeme odevzdávat trofeje zvěře ulovené v současném mysliveckém roce. Trofeje vždy odevzdáváme s dolepeným chrupem, nosními kůstkami, podepsané na horní
i spodní čelisti, s uvedeným datem lovu.
Myslivecký hospodář pokračuje ve vedení evidence plomb a lístků o původu zvěře, evidence ulovené zvěře a podává státní správě myslivosti měsíční hlášení
o průběhu lovu a plnění plánu lovu. Zároveň uzavírá mysliveckou evidenci a statistiku, uživatelé honiteb připravují výroční členské schůze. 
Lovu Zdar!
Autor:  Ing. Václav Vomáčka
Zpracování dat...