Kalendárium

Březen v honitbě

Březen v honitbě
S březnem přichází poslední měsíc mysliveckého roku 2020/2021, zároveň nás vítá první jarní den a počátek astronomického jara. Vítají nás první teplé jarní dny, ze zimovišť začínají přilétat ptáci, vykvétají první byliny, celá příroda se probouzí a začíná se připravovat na nový život. V honitbách můžeme sledovat průběh bažantího toku, párkování kachen, můžeme pozorovat tah a tok sluk, nad hlavou nám kejhají husy a les ožívá houkáním holubů, ale i dalších obyvatelů lesů a polí. Zvěř vyhledává místa s nižší sněhovou nadílkou, kde vyhrabuje první trávy nebo postupně přechází na vlhčí místa, na kterých vyhledává první vyrašené pupeny, lístky a poupata i první květy na bylinách, keřích a dřevinách. I když se snižuje pravidelnost návštěv zvěře u krmelců a zvěř postupně přechází na zelenou paši, neznamená to, že přestáváme s pravidelným přikrmováním. V březnu stále zvěři můžeme předkládat seno, letninu, můžeme začít s pomalým předkládáním jadrného krmiva, vhodný je oves, nejlépe mačkaný. Při plusových teplotách můžeme zvěři předkládat dužnaté krmivo, jablka, mrkev atd. Od března opět můžeme zvěři předkládat zvěři sůl, která je v tomto období zvlášť důležitá pro březí matky spárkaté zvěře. Přechod na zelenou potravu může být spojený se střevními katary provázenými úpornými průjmy. Proto je při přikrmování vhodné předkládat letninu, kopřivy a hlavně jeřabiny, které svými tříslovinami mohou průjmy omezit a zlehčit zvěři přechod na zelenou paši. I v tomto období se můžeme věnovat prořezu ovocných stromů a připravit pro zajíce i spárkatou zvěř záhryzky. Název březen je odvozený podle viditelného stupně březosti hospodářských zvířat, ale i zvěře. Proto se při všech činnostech v honitbách snažíme zachovávat především klid. Podle současné legislativy můžeme v honitbách předkládat zvěři léčivo. V honitbách, kde medikace proběhla, běží karanténní lhůta. Stejné omezení platí i pro honitby sousedící. Sběr shozů jelenů a daňků by měl být nejen odměnou za celoroční práci, ale i cenným chovatelským a studijním materiálem. Sběr shozů v cizí honitbě je nejen neetický, ale podle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, je posuzován jako pytláctví. Bilancujeme a připravujeme se na rok budoucí. Pokud plánujeme výsadby ovocných nebo plodonosných dřevin, máme nejvyšší čas na přípravu. Na vlhčích místech je ještě na počátku měsíce ideální doba na výsadbu řízků vrb. Provádíme sčítání Pro myslivecké hospodáře začíná období příprav podkladů pro vyhodnocení mysliveckého roku, také kompletace trofejí k hodnocení. Sokolníci zahajují přípravu na chovatelskou sezónu dravců
a sov, zároveň provádějí přípravu na zdařilé přepeřování chovaných dravců a sov. Celoročně můžeme lovit černou zvěř, lišku obecnou, do dvou let věku zvěř jelení, daňčí, sičí, srnčí a mufloní. 
Lovu zdar! 

Autor: Ing. Václav Vomáčka
Zpracování dat...