ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Myslivecká statistika za rok 2016

O mysliveckém hospodaření podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku – 31. 3. roku následujícího). Publikována jsou data za celou Českou republiku, jsou zde zahrnuta data ze statistického zjišťování Ministerstva zemědělství (Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře Mysl (MZe) 1-01) a z datových zdrojů Ministerstva životního prostředí.


https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-udaje-o-honitbach-stavu-a-lovu-zvere-od-1-4-2016-do-31-3-2017


Výkaz se člení na pět základních částí. Základní údaje o honitbách zahrnují data jako např. výměra honiteb a druh honební plochy, obhospodařování honiteb, stavy psů s loveckou upotřebitelností, počet zařízení pro přikrmování zvěře a počet držitelů platných loveckých lístků. Oddíl Klasifikace honiteb – normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních tříd vypovídá o normovaných a minimálních stavech zvěře na určité honební ploše. Výsledky mysliveckého hospodaření poskytují data o lovu a úhynu zvěře, zazvěřování a jarním kmenovém stavu zvěře. Oddíl výkazu Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov pokud byla udělena výjimka navazuje na předcházející část. Jsou zde zahrnuty chráněné druhy živočichů. Posledním oddílem je Usmrcení dalších živočichů.

Zpracování dat...