Aktuality

Nejvyšší soud se zcela výjimečně vyslovil k problematice trestného činu pytláctví

 | Vladimír Rejmont  | Počet komentářů:0
Vážená čtenářská obec již jistě zaznamenala mediální diskuse nad nedávno publikovaným usnesením Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. 3 Tdo 340/2020-762, ve kterém se NS v novodobé historii celkem výjimečně detailněji zabýval problematikou trestného činu pytláctví, a to paradoxně spáchaného držitelem příslušné veřejnoprávní licence, nikoliv snad klasickým pytlákem, jak ho známe ještě z historických filmů. Více >
Číst celé
Nejvyšší soud se zcela výjimečně vyslovil k problematice trestného činu pytláctví

Zakázaný způsob lovu = pytláctví?!

 | Roman Ondrýsek  | Počet komentářů:0
Nedávno mezi myslivci zarezonovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (dále jen „NS“) č.j. 3 Tdo 340/2020 ze dne 24. 9. 2020 (dále jen „Rozhodnutí“), které se věnuje trestnému činu pytláctví. Ačkoli bylo Rozhodnutí vydáno již v září minulého roku, do povědomí většiny myslivců se téma dostalo teprve nedávno, a to zejména díky informacím zveřejněným médii, která v minulých týdnech informovalo o změně posuzování pytláctví. Více >
Číst celé
Zakázaný způsob lovu = pytláctví?!

Nestabilita prozatím skončila

 | Počet komentářů:0
Vracíme se do stavu zákona o myslivosti před rokem 2019!Poslanci poslali novelu zákona o myslivosti raději ke dnu, poté co zmutovala pod tíhou škodlivých antimysliveckých přílepků Více >
Číst celé
Nestabilita prozatím skončila

Sněmovna zrušila "kůrovcový přílepek"!

 | Bohumil Straka  | Počet komentářů:0
A jsme také zachránili před zákazem a odstraněním muflona, kamzíka, ale i ořech, kaštan, akát, pstruha duhového aj. hospodářsky významné nepůvodní druhy, a zabránili jsme s kolegy hospodáři v krajině vzniku tzv. černého "seznamu smrti" invazních nepůvodních druhů! Více >
Číst celé
Sněmovna zrušila

Evidence skutečných majitelů

 | Marek Zápotocký  | Počet komentářů:0
Povinnosti a sankce pro myslivecké spolky Od 1. června 2021 bude účinný nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Tento zákon stanovuje povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob, mezi něž se počítají též myslivecké spolky. Zákon nově upravuje též sankce za porušení evidenční povinnosti. Více >
Číst celé
Evidence skutečných majitelů

Mě mrzí především, že žádná debata neprobíhá

 | Jiří Janota  | Počet komentářů:0
Ke dni napsání tohoto článku, 19. 4. 2021, leží v Poslanecké sněmovně hned dva téměř shodné návrhy novely zákona o myslivosti. Jeden je jako pozměňovací návrh k balíku zákonů o invazních druzích součástí sněmovního tisku 731, druhý je samostatně sněmovním tiskem 954. Momentálně má asi větší šanci projít sněmovní tisk 954. Ten by do konce dubna měly projednat zemědělský výbor a výbor pro životní prostředí. Poté se vrátí na plénum ke druhému čtení. Více >
Číst celé
Mě mrzí především, že žádná debata neprobíhá

Co mě mrzí na debatě o novele mysliveckého zákona

 | Radek Holomčík  | Počet komentářů:0
Poslanecká sněmovna projednává vládní novelu zákona o myslivosti (v době vzniku tohoto textu jsme byli před 2. čtením). Piráti podporovali její projednání už v minulém roce - novela je napsaná vcelku dobře, řeší některé dílčí nedostatky, které se dostaly do zákona s minulou novelizací. Pokud jí něco vyčítám, tak spíše to, co v ní není, než to, co v ní je. Více >
Číst celé
Co mě mrzí na debatě o novele mysliveckého zákona
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...