ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

Shrnutí k článkům o Valných hromadách

 | Roman Ondrýsek, Ondřej Fiala  | Počet komentářů:0
Stejně tak, jako si v novém roce připomínáme události roku předchozího, ohlédneme se i my za nejdůležitějšími body našich článků, popisujících jednání valné hromady honebního společenstva. Více >
Číst celé
Shrnutí k článkům o Valných hromadách

K zákonu o myslivosti

 | Jiří Janota  | Počet komentářů:0
V uplynulých týdnech někteří z myslivců možná zaznamenali pokusy vyvolat další vlnu mediální masáže na téma „zvěř nám žere lesy – musíme ji vybít – myslivci toho nejsou schopni“. Tu nevládní neziskové organizace oznamují, že podporují lesníky, tam zase své požadavky prezentují zástupci zemědělců a podporují ochranáře, a tak dokolečka. Více >
Číst celé
K zákonu o myslivosti

Nový zákon o zbraních jde do Vlády

 | Jakub Smetánka  | Počet komentářů:0
V září 2022 předložilo Ministerstvo vnitra do mezirezortního připomínkového řízení nový zákon o zbraních a střelivu. V dnešním článku si pojďme ukázat, co je jeho obsahem a zda je skutečně potřeba, když střelecká veřejnost i vedení státu dlouhodobě tvrdí, že máme „nejlepší zbrojní zákon na světě“. Více >
Číst celé
Nový zákon o zbraních jde do Vlády

Odpovědnost za škody a myslivecké pojištění

 | Jiří Kamler, Jana Sehnalová  | Počet komentářů:0
Podstatou myslivosti je sice hospodaření se zvěří, ale výkon práva myslivosti v honitbách přináší řadu jiných, více či méně souvisejících aktivit a povinností. Jednou z ne právě vítaných, ale každopádně důležitých, je řešení různých škod. Více >
Číst celé
Odpovědnost za škody a myslivecké pojištění

Sady, zahrady a školky jako (ne)honební pozemky

 | Jiří Kamler, Jana Sehnalová  | Počet komentářů:0
Honitby jsou sice tvořeny jen pozemky honebními, ale v jejich obvodu se velmi často nacházejí i pozemky nehonební. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále ZoM) dělí pozemky právě na honební a nehonební tím způsobem, že určuje taxativní výčet nehonebních a za honební následně označuje všechny ostatní (srov. § 17, odst. 2., § 2, písm. e), § 2, písm. f) ZoM). Více >
Číst celé
Sady, zahrady a školky jako (ne)honební pozemky

Provozování registrovaných chladících zařízení uživateli honiteb

 | Ministerstvo zemědělství  | Počet komentářů:0
Před dvěma lety jsme čtenáře, a především uživatele honiteb, v článku „Povinnost registrace chladicího zařízení sloužícího jako zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře“ informovali o nutnosti registrace těchto zařízení (chladicí zařízení), které jsou určeny pro uchovaní zvěřiny, která bude uvedena na trh, včetně prodeje malého množství přímo konečnému spotřebiteli. Více >
Číst celé
Provozování registrovaných chladících zařízení uživateli honiteb
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...