Aktuality

SKANDÁL V EVROPSKÉ KOMISI

 | Bohumil Straka, Daniel Švrčula  | Počet komentářů:0
Provalilo se, že „nestranné“ úředníky pro zákaz olova úkolovali lobbisti z globální ekoneziskovky Evropská komise naprosto nepřijatelným způsobem napřímo lobbuje a navádí experty členských států EU, aby ovlivnili hlasování zástupců členských států EU ve prospěch zákazu olověného střeliva a rybářských olůvek. Více >
Číst celé
SKANDÁL V EVROPSKÉ KOMISI

K navrhované novele zákona o myslivosti

 | František Texl  | Počet komentářů:0
V nedávné době byl předsedovi Vlády zaslán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2020 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se žádostí o projednání ve schůzi vlády. Dovoluji si k předloženému návrhu uvést několik poznámek, přirozeně zcela subjektivních. Snad oprávněných mojí mysliveckou praxí spočívající v provádění práva myslivosti více než 45 let, z toho více než 30 let ve funkci mysliveckého hospodáře. Uvádím i několik připomínek k současnému znění zmíněného zákona, které jsou však nad rámec zmíněné novely. S některými částmi novely, se kterými bych měl problém se ztotožnit, se vypořádalo ministerstvo v rámci připomínkového řízení a jeho argumenty lze akceptovat. Více >
Číst celé
K navrhované novele zákona o myslivosti

Nedostatky při svolávání a průběhu valných hromad

 | Roman Ondrýsek  | Počet komentářů:0
Poněvadž se množí právní dotazy k problematice valné hromady honebních společenstev, rozhodl jsem se uvést několik problematických momentů při jejich svolávání a následně jejich samotném průběhu. Častokrát je cílem valné hromady uzavření nové nájemní smlouvy s jiným nájemcem. Je třeba ovšem vše pečlivě připravit a tím předejít častým soudním sporům. Ze své praxe advokáta musím konstatovat, že početnost těchto nedostatků mne až zaráží. Většinu těchto sporů řeší naše soudy. Spory se táhnou léta a výsledkem je právní nejistota při samotném výkonu práva myslivosti v honitbě. Daný okruh těchto problémů se pokusím rozčlenit na několik fází. V jednotlivých fázích si nastíníme řešený problém a možné řešení. Více >
Číst celé
Nedostatky při svolávání a průběhu valných hromad

Vybrané okruhy majetkových poměrů ve spolcích

 | Roman Ondrýsek  | Počet komentářů:0
Do právní poradny dostávám poměrně často dotazy, které směřují do vnitřního dění samotného mysliveckého spolku. Ve svém příspěvku bych se rád věnoval třem vybraným okruhům, které patří mezi nejvíce frekventované. Jedná se o oblast vlastnického práva, kam spadají např. myslivecké chaty. Dalším okruhem je problematika vypořádání odcházejícího člena mysliveckého spolku, či odchod člena honebního společenstva. Více >
Číst celé
Vybrané okruhy majetkových poměrů ve spolcích

Návrh novely zákona o myslivosti

 | Počet komentářů:32
V předvánočním týdnu byl rozeslán k vyjádření návrh novely Zákona o myslivosti z dílny Ministerstva zemědělství, novely, která byla myslivcům ministrem zemědělství slíbena kromě jiného v tom slova smyslu, že by měla napravit některé z paragrafů tzv. „kůrovcové novely“. Více >
Číst celé
Návrh novely zákona o myslivosti
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...