Aktuality

Distanční výuka mysliveckých trubačů

 | Petr Duda  | Počet komentářů:0
Opatření spojená s koronavirem zastavila mnoho našich aktivit. Výuka mysliveckých trubačů však díky moderním technologiím a internetovému propojení světa probíhá bez přerušení. Jak taková vzdálená výuka vypadá? Dovolte mi, abych ji popsal ze svého pohledu učitele hudby a zároveň běžného uživatele počítačových technologií. Více >
Číst celé
Distanční výuka mysliveckých trubačů

Narozeniny první mezinárodní lovecké výstavy

 | Oldřich Koudelka  | Počet komentářů:0
Když jeho císařské a královské apoštolské Veličenstvo František Josef I., vášnivý lovec a milovník lesa, slavil své osmdesátiny, připravili mu jeho nejbližší a celý lesnický stav k narozeninám první mezinárodní loveckou výstavu. Erste Internationale Jagdausstellung Wien 1910. A kde jinde, než v sídle mocnářství. Více >
Číst celé
Narozeniny první mezinárodní lovecké výstavy

Svätoantonské Muzeum si obléká nový šat

 | Oldřich Koudelka  | Počet komentářů:0
Čtenáře časopisu Myslivost jsme v loňském roce několikrát zavedli pod středoslovenské Sitno, do Múzea ve Svätom Antone. Ne jako obvykle na některou ze zdejších zajímavých a originálních akcí, ale mezi řemeslníky, stavbaře a archeology, neboť objekt bývalého coburgovského zámku v současnosti prochází rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí a modernizací zejména infrastruktury a inženýrských sítí. Na začátku nového roku jsme proto požádali ředitele tohoto prestižního muzejního, kulturně společenského a vzdělávacího zařízení, zaměřeného zejména na historii lesnictví a myslivosti Ing. Štefana Engela, PhD. o odpověď na několik otázek s cílem dovědět se od člověka nejpovolanějšího, jak projekt pokračuje. Více >
Číst celé
Svätoantonské Muzeum si obléká nový šat

Dřevo, talent, láska, fortel …a to další

 | Oldřich Koudelka  | Počet komentářů:0
Na návštěvě u slovenského řezbáře Rudolfa Ivana Není tomu tak dávno, kdy rozšířil relativně početnou rodinu slovenských řezbářů, kteří v dnešní přetechnizované a elektronické době navazují na dlouholeté tradice tohoto oboru lidové kultury, aby výsledky jejich talentu a umu přinášely radost nejen jim, jejich blízkým a přátelům, ale zejména široké veřejnosti. Samo sebou není ani to, že k nejčastějším námětům ztvárňovaným ve zdánlivě nepoddajném dřevě patří zvířecí, přírodní a myslivecké motivy, neboť krajina Podpoľania k nim má blíž, než kdekoliv jinde, stejně jako je charakteristická osobitým folklorním výtvarným cítěním s originálními tvary, vzory a barvami. Tím řezbářem je pětatřicetiletý Rudolf Ivan, rodák z centra regionu, Zvolena. Více >
Číst celé
Dřevo, talent, láska, fortel …a to další

VÝŘAD ULOVENÉ ZVĚŘE

 | Stanislav Ošťádal  | Počet komentářů:0
Původ, vývoj a dodržování vybraných tradic české myslivosti 3. díl Přesné počátky tohoto mysliveckého zvyku nelze z dostupné literatury bezpečně určit. Z dochovaných záznamů však můžeme alespoň částečně sestavit její pravděpodobný původ. Z historických dokladů víme, že provádění výřadu není v hloubce dějin lovu až tak starým zvykem. Pokud vezmeme v úvahu principy a způsob provádění štvanic, můžeme spojení výřadu s tímto způsobem lovu zodpovědně vyloučit. Víme totiž, že při těchto lovech byl cíleně hnán předem vybraný konkrétní kus zvěře a po jeho ulovení následovaly pro tento lov specifické rituály vedené k poctě uloveného kusu a jeho úspěšného lovce. Více >
Číst celé
VÝŘAD ULOVENÉ ZVĚŘE

Původ, vývoj a dodržování vybraných tradic české myslivosti

 | Stanislav Ošťádal  | Počet komentářů:0
PŘIPÍJENÍ LEVICÍ Připíjení levicí je mezi myslivci pevně dodržovaným zvykem. Pokud vzdávají přípitkem hold zdařilému lovu či úspěšnému lovci, sklenici drží v levé ruce. Porušení tohoto zvyku je zpravidla „potrestáno“ tak, že dotyčný myslivec musí pro všechny přítomné objednat další přípitek. Ve snaze o vysvětlení původu tohoto zvyku existuje několik tradovaných výkladů. Více >
Číst celé
Původ, vývoj a dodržování vybraných tradic české myslivosti

Původ, vývoj a dodržování vybraných tradic české myslivosti

 | Stanislav Ošťádal  | Počet komentářů:0
Tento poněkud složitější titulek je názvem bakalářské práce, kterou jsem v závěru studia oboru Provoz a řízení myslivosti na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze zpracoval pod vedením doc. Ing. Vlastimila Harta, Ph.D. Tradice a zvyky představují jeden z pilířů české myslivosti, do které jsou ukotveny i legislativní normou, a zároveň jsou důležitou součástí celé naší národní kultury. Zvyky se pojí s myslivostí od pradávna, a pokud je naši předci dodržovali a ctili dlouhé generace před námi, potom je i naší, přinejmenším morální povinností, abychom je uchovávali a předávali dál. Více >
Číst celé
Původ, vývoj a dodržování vybraných tradic české myslivosti
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...