Aktuality

Co je nového na webu

Africký mor prasat (AMP) v Německu

 | Počet komentářů:0
V řadě zemí se opět vyskytuje AMP u divokých prasat. Pro Českou republiku hrozí nebezpečí především z Polska, Maďarska a Slovenska.Aktuálně nejnovějším rizikem je výskyt AMP v Německu. Na začátku října Německo evidovalo 53 případů AMP. Více >
Číst celé
Africký mor prasat (AMP) v Německu

Světový den boje proti vzteklině

 | Státní veterinární správa  | Počet komentářů:0
Jako každoročně si organizace zodpovědné za zdraví lidí a zvířat po celém světě připomínají 28.  září „Světový den boje proti vzteklině“ (World Rabbies Day).  Více >
Číst celé
Světový den boje proti vzteklině

VÝR VELKÝ

 | Ivan KUNSTMÜLLER  | Počet komentářů:0
VI. díl – Hnízdní bionomie, vývoj mláďat na hnízdech, hnízdní úspěšnost. Existuje jen velice málo informací o hnízdním vývoji a chováni mláďat pro řadu ptačích druhů. U výra velkého (Bubo bubo) i přes velké množství vědecké literatury o tomto druhu, tyto základní informace chybí. V zahraniční dostupné literatuře byla zaznamenaná jediná studie Penteriani et al. (2005), kde jsou uvedené morfometrické i morfologické hodnoty mláďat na hnízdech výra velkého, ale bez určení pohlaví mláďat. Více >
Číst celé
VÝR VELKÝ

Opravdu chceme obnovit biodiverzitu?

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
V nedávné době se mi dostala do ruky Zpráva auditorského týmu EU o biodiverzitě zemědělské půdy, z níž vyplývá, že ani dosavadní změna společné zemědělské politiky nezastavila pokles biodiverzity v podmínkách evropského zemědělství. Je to docela alarmující zpráva a měli by se zamyslet všichni ti, kteří vyvíjejí své aktivity v přírodě, nejen v zemědělské výrobě. Určitě proto stojí za stručný výtah několik základních faktů, protože nepřiměřenost mechanizace a chemizace na našich polích, změna tradiční agrotechniky i osevních postupů včetně omezení spektra pěstovaných plodin i velikosti honů naší rostlinné výroby je smutným a nepatřičným vzorem příčin nikoliv poklesu, ale ničení života našich polí, luk a lesů. Více >
Číst celé
Opravdu chceme obnovit biodiverzitu?

Honitba roku 2020

 | Petr Marada  | Počet komentářů:0
Českomoravská myslivecká jednota oceňuje ty, kteří vzorově zlepšují a chrání životní prostředí zvěře – soutěž Honitba roku v roce 2020 Více >
Číst celé
Honitba roku 2020

Královský dravec

 | Arnošt Cetkovský  | Počet komentářů:0
Orel královský (Aquila heliaca) je spolu s orlem skalním jedním ze dvou nejvzácněj-ších orlů hnízdících v ČR. Pro svou majestátnost si vysloužil přídomek „královský“, ve většině cizích jazyků dokonce povýšený na „císařský“ (anglicky Imperial Eagle; německy Kaiseradler atd.). Více >
Číst celé
Královský dravec

Energie z kulturních rostlin místo z kukuřice?

 | Petr Ziegrosser  | Počet komentářů:0
Kam se podíváš, všude kukuřice, kukuřice a ještě kukuřice – se všemi negativními dopady na prostředí a rozmanitost živočišných druhů. Přesto existuje alternativa, která může pomoci prostředí, hmyzu, ptákům i drobné zvěři. Více >
Číst celé
Energie z kulturních rostlin místo z kukuřice?

Výr velký (Bubo bubo) IV.

 | Myslivost 7/2020, str. 22  | Počet komentářů:0
Hnízdní ekologie, vliv hnízdního prostředí na úspěšnost hnízdění Výr velký (Bubo bubo) je široce rozšířen téměř po celé Evropě, Asii a severní Africe, od boreálních lesů do křovin Středomoří a stepí, včetně skalnaté a písečné pouště (Mikkola 1994, Penteriani 1996). V České republice hnízdí výr velký přednostně v lesnatých oblastech ve středních nadmořských výškách sousedících s otevřenými plochami, kam vylétá na lov. Hnízdí také v nížinách a vystupuje vysoko do hor. Více >
Číst celé
Výr velký (Bubo bubo) IV.

SUCHO V HONITBĚ

 | Lukáš Linhart  | Počet komentářů:0
Část druhá aneb Jak mohou myslivci přispět k ochraně vody Konečně nám více zapršelo. Našinec má v dnešní době z déletrvajícího deště sice uspokojivé pocity, avšak ani zdaleka tím není vše vyřešeno. Naopak jsou podobné nadílky od přírody příležitostí, na kterou musíme být připraveni a co nejvíce vody zachytit a uchovat na horší časy. Více >
Číst celé
SUCHO V HONITBĚ

Navrácení přírody do našeho života…

 | Petr Marada  | Počet komentářů:0
Čekají drobnou zvěř konečně lepší časy? Tak jako se rozvolňují hygienická opatření v souvislosti s problematickou pandemií, přední politikové u nás i v zahraničí velmi razantně oživují témata, která se pojí se suchem, adaptací na klimatickou změnu, a celkově témata zaměřená na ochranu přírody a krajiny. Stále více se hovoří o významu biodiverzity a zastavení jejího poklesu. Více >
Číst celé
Navrácení přírody do našeho života…
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...