ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

Aktuality

K africkému moru prasat i prodeji dělené zvěřiny

 | MVDr. Roman Šebesta  | Počet komentářů:0
Vážené čtenářky a čtenáři Myslivosti, v následujících řádcích bych jménem Státní veterinární správy (SVS) coby ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj (KVSL) zareagoval na některá tvrzení předsedy Okresního mysliveckého spolku (dále jen OMS) v Liberci Josefa Žďárského publikovaná v rámci rozhovoru pro únorové číslo tohoto měsíčníku. Více >
Číst celé
K africkému moru prasat i prodeji dělené zvěřiny

Zvěř, střečci a úředníci

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Aby bylo jasno: Larvy střečků parazitují v podkoží, nosních dutinách a hltanu přežvýkavců, případně koní, hlodavců a zajícovců nebo v trávicím ústrojí lichokopytníků. Nikoliv, bohužel, v nosních dutinách a ani v podkoží kompetentních úředníků příslušné státní správy, kteří by se ze své kompetence a pracovních povinností měli starat o skutečně účinné způsoby minimalizace šíření těchto parazitů. Více >
Číst celé
Zvěř, střečci a úředníci

Jesenické háčky

 | Oldřich Koudelka  | Počet komentářů:0
Sto deset let diskutované krásy Jeseníky, to jsou hory, hluboké lesy, malebná údolí, čarovné říčky, zvěř, ptáci, ryby, brouci, vzácná květena. Je to nevýslovně krásný, ale také drsný, vpravdě mýtický kraj opředený pověstmi a legendami, který mnohým lidem na celý život učaroval. Více >
Číst celé
Jesenické háčky

Tetřevovití jako „deštníkové druhy“

 | František Havránek  | Počet komentářů:0
Stavy tetřívka a tetřeva v současnosti poklesly na většině lokalit jejich výskytu, kromě řídkých výjimek, pod biologické minimum nebo se k němu rychle blíží a bez dramatické pomoci člověka dost možná v Česku vyhynou. Více >
Číst celé
Tetřevovití jako „deštníkové druhy“

Poznámka k lovu srnčí zvěře a velikosti honiteb v Rakousku

 | Miroslav Vodňanský  | Počet komentářů:0
V minulých číslech Myslivosti bylo zveřejněno porovnání výše lovu srnčí zvěře v Rakousku a Německu s tím, kolik se jí loví v České republice. Tyto příspěvky nejenže vyvolaly u některých čtenářů údiv nad tím, zda a jak je vůbec možné dosahovat tak vysokých odlovů srnčí zvěře, aniž by to vedlo k její početní redukci, ale zároveň vedly také k dotazům, zda se do rozdílné výše lovu promítá skutečnost, že v Rakousku a Německu jsou v porovnání s ČR menší výměry honiteb. Více >
Číst celé
Poznámka k lovu srnčí zvěře a velikosti honiteb v Rakousku

Léčení střečkovitosti spárkaté zvěře v roce 2022

 | Alfred Hera  | Počet komentářů:0
Vzhledem k tomu, že byla prodloužena doba farmakovigilanční studie zabývající se bezpečností a účinností léčivých přípravků na bázi ivermectinu u spárkaté zvěře na další dva roky, můžeme podat další informace o údajích, které byly zjištěny v roce 2022. Současně tím přispíváme k plnění požadavku SVS ČR na řešení problematiky parazitóz spárkaté zvěře. Více >
Číst celé
Léčení střečkovitosti spárkaté zvěře v roce 2022
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...