Aktuality

Aktuality

Efektivní záchrana srnčat

 | Miloš Fischer  | Počet komentářů:0
Podstata spočívá v zapachování prostoru, kde se bude senoseč konat, za účelem odradit srny, které by zde kladly srnčata. Pokud už zde srnčata jsou, je zapachování pro srny natolik nepříjemné, že svá srnčata odvedou a přemístí, zároveň jim ale zapachování nebrání v přístupu k srnčeti, a mohou si tedy pro něj dojít a odvést ho do bezpečného prostoru. Více >
Číst celé
Efektivní záchrana srnčat

Publikace opět k dispozici

 | Počet komentářů:0
Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře Odborná publikace, která odpovídá na to, proč by nás měl zajímat věk ulovené zvěře, jak správně uvádět věk zvěře, nabízí několik laboratorních metod, které pomáhají ke komplexnějšímu poznávání zvěře. Více >
Číst celé
Publikace opět k dispozici

Pomoc zaječí zvěři posilováním stavů jedinci z intenzívních chovů

 | František Havránek, Petr Marada  | Počet komentářů:0
V současnosti se občas setkáváme s informacemi, že stavy zaječí zvěře pomístně narůstají. Jedná se zřejmě o souběh více faktorů, i když nelze vyloučit, že se jedná jen o náhodné, lokální výkyvy. Řada současných i historických poznatků ukazuje na to, že podstatný vliv na stav populací zvěře mají změny životního prostředí, včetně antropogenních změn nebo třebas predačního tlaku. Kromě práce se stanovišti zvěře jsou však ale používány i další způsoby posílení stavů zajíců. Více >
Číst celé
Pomoc zaječí zvěři posilováním stavů jedinci z intenzívních chovů

Odhad věku holé srnčí zvěře

 | Pavel Scherer  | Počet komentářů:0
Poznatky a zkušenosti z myslivecké praxe Na základě exaktních měření hmotností, která jsem ve svém privátním výzkumu biologie srnčí zvěře léta prováděl, jsem zjistil, že v období laktace a postnatálního vývoje plodu, může srna ztratit až 6 kg, což je v podstatě více než čtvrtina její celkové tělesné hmotnosti. Proč jsou úbytky hmotnosti v tomto biologicky nejvýznamnějším časovém období tak výrazné, názorně demonstruje níže uvedené porovnání fyziologického výkonu organismu srny a srnce. Více >
Číst celé
Odhad věku holé srnčí zvěře

Quo vadis česká zemědělská krajino?

 | Mgr. Petr ŠÍPEK, PhD.  | Počet komentářů:0
V posledních několika málo letech zaplňují novinové stránky i webové prohlížeče zprávy o úbytku biodiverzity, nedostatku opylovačů či mizení polních ptáků. Jako hlavní viník situace bylo označené nešetrné zacházení s krajinou, především intenzivní zemědělství, lesnictví i rybníkářství. Více >
Číst celé
Quo vadis česká zemědělská krajino?
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...