Aktuality

Aktuality

Africký mor prasat - aktuální situace a rizika

 | Státní veterinární správa  | Počet komentářů:0
Dovolujeme si poskytnout informace týkající se aktuální situace výskytu afrického moru prasat (dále jen „AMP“) v okolních zemích a s tím spojeného zvýšeného rizika možného dalšího šíření této nákazy. Více >
Číst celé
Africký mor prasat - aktuální situace a rizika

Hmotnosti lebek srnců

 | Pavel Scherer  | Počet komentářů:0
Dotují některé lebky výslednou bodovou hodnotu trofeje? (I.) V minulém článku jsem se věnoval měrným hustotám parožní tkáně a textovou část doplnil množstvím uceleného obrazového materiálu. V této části se budu věnovat další významné části trofeje – lebkám. Více >
Číst celé
Hmotnosti lebek srnců

Kam zmizelo „lesní žito“?

 | František Libosvár  | Počet komentářů:0
Je to stará odrůda víceletého žita, která se pěstovala na východní Moravě až do první poloviny minulého století. Tato odrůda žita měla více lidových názvů podle způsobu pěstování a využívání. Lesníci a myslivci ji nazývali lesním žitem podle toho, že se pěstovala mezi pařezy po vykácení lesa. Druhým nejrozšířenějším názvem bylo svatojánské žito podle doby setí, to je kolem 24. června, kdy je svátek svatého Jana. Další název je křibice, podle narostlé zelené hmoty v prvním roce po výsevu zvané „ kříbí“. Více >
Číst celé
Kam zmizelo „lesní žito“?

Význam zajíce v dnešní krajině

 | Karel Zvářal  | Počet komentářů:0
Zajíc polní byl v nedávné minulosti naší hlavní lovnou zvěří. Bylo ho v našich zemích tolik, že jsme ho mohli také vyvážet. Ve večerních zprávách se pravidelně objevovaly záběry ušáků odchycených do tenat a vzápětí putujících do transportních beden. Taková předvánoční zimní idylka dobře propagující naši myslivost. Uběhlo pár desetiletí a situace se zcela obrátila. Nejedno sdružení je nuceno zajíce nakupovat, většinou z důvodu osvěžení krve. Více >
Číst celé
Význam zajíce v dnešní krajině

Novinky v pravidlech pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

 | Ministerstvo zemědělství  | Počet komentářů:0
Dne 22. června 2020 schválila vláda České republiky novelu nařízení vlády č. 30/2014 Sb., kterou dochází v pravidlech pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti k menším změnám platným ihned od 1. července 2020 a k významným změnám platným od 1. září 2020, kdy začíná pro myslivecké příspěvky nové období, za které je žádost podávána. Více >
Číst celé
Novinky v pravidlech pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Využití dronu s termokamerou ke snížení mortality zvěře během senosečí

 | Miroslav KLEINBAUER, Jan SOVA  | Počet komentářů:0
V poslední době dochází k rychlému vývoji a prolínání techniky zemědělské a bezpilotní. Drony, tedy správně bezpilotní letadla, prochází v posledních letech velkým předělem z „hraček“ na pracovní nástroje, které dokáží (například) za pomocí termokamery či jiných speciálních snímačů vyhledávat a odhalovat zvířata, osoby, ohniska požárů či zdravotní stav rostlin v zemědělské výrobě. Více >
Číst celé
Využití dronu s termokamerou ke snížení mortality zvěře během senosečí

Období zvýšené potřeby živin u naší zvěře II.

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Jen málo myslivců je natolik chovateli, aby se intenzivně věnovali sledování a podpoře holé zvěře. Platí to hlavně ve volnosti, v oborních chovech je znát podstatně promyšlenější přístup. Holá zvěř je nejen nositelem genetické hodnoty budoucího jedince stejně jako samec, ale podstatně více se podílí na jeho podmínkách vývoje. Více >
Číst celé
Období zvýšené potřeby živin u naší zvěře II.

Pöttinger zachraňuje srnčata před sekačkou

 | Počet komentářů:0
Firma Pöttinger, vyrábějící také sklízecí stroje  vyvíjí také inovativní produkty. Díky asistenčnímu systému Sensosafe pro detekci a ochranu divokých zvířat se rakouské firmě Pöttinger podařilo vyvinout převratný systém. Více >
Číst celé
Pöttinger zachraňuje srnčata před sekačkou

Záchrana zvěře při senoseči aneb myslivecké PR

 | Lubomír Hajný  | Počet komentářů:0
Na přelomu května a června začíná senoseč a myslivci, ve spolupráci se zemědělci, zachraňují zvěř z pícnin a travních porostů. Tomuto nelehkému úkolu se věnují již desítky let. Není tomu tak, že by to byla činnost, která myslivce zajímá posledních pár let. Pouze se o záchraně zvěře při senoseči začalo podstatně více mluvit, psát, točit rozhlasové a televizní reportáže a my myslivci jsme si spoluvytvářeli pozitivní PR. Více >
Číst celé
Záchrana zvěře při senoseči aneb myslivecké PR

Období zvýšené potřeby živin u naší zvěře I.

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
V přírodním prostředí se po mnoho milionů let vyvíjela harmonie mezi rostlinnou a živočišnou říší. Víme, že bez rostlin by nebyl možný život živočichů a platí to i obráceně. Rostliny, až na několik odlišných pravidel, ale nikoliv výjimek, poskytují býložravcům velmi převážnou většinu živin. Kromě rostlin to může být příležitostná, ale i pravidelná konzumace živočišné bílkoviny, příjem minerálních látek z jejich půdních zdrojů a částečně, ve velmi malém množství, i živiny rozpuštěné ve vodě. Podle místa života jednotlivých druhů a charakteru klimatu jsou období, kdy zvířata mají z přírodních zdrojů k dispozici kvalitnější a bohatší nabídku živin než po většinu roku. Více >
Číst celé
Období zvýšené potřeby živin u naší zvěře I.
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...