Aktuality

Aktuality

Nejen o parožení jelenovitých

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Na stránkách Myslivosti i na spoustě webových stránek, v řadě dalších časopisů i publikací se dá o parožení jelení a srnčí zvěře najít nekonečně údajů, od základních souvislostí až po skutečné detaily. Nechme proto tentokrát spát vitamíny, mikroprvky a jiné krmivářské výmysly. Více >
Číst celé
Nejen o parožení jelenovitých

Parožení srnců

 | Pavel Scherer  | Počet komentářů:0
Tradované mýty a dogmata Nacházíme se v období, kdy srnce začínají zdobit rostoucí nové parůžky a mnozí myslivci třeba ze snímků z fotopastí nebo z pozorování u krmelců tipují, jaké letos ti „jejich“ srnci parůžky nasadí. Srnčí parůžky se vyznačují značnou různorodostí a velkou tvarovou variabilitou, která v rámci naší lovné zvěře nemá obdoby. Bez nadsázky se dá říci, že žádný druh z jelenovitých přežvýkavců nedisponuje tak značnou tvarovou proměnlivostí jako srnec obecný. Více >
Číst celé
Parožení srnců

Srážky se zvěří na českých tratích

 | Vojtěch NEZVAL, Michal BÍL  | Počet komentářů:0
Jak to vidí strojvedoucí? Srážky vlaků s lesní zvěří nejsou v České republice ojedinělým jevem. Jenom mezi lety 2011 a 2019 se nám z různých zdrojů podařilo shromáždit téměř dva tisíce takových kolizí. Porovnání s ostatními státy nicméně naznačuje, že jsou tyto údaje nejspíše výrazně podhodnoceny. Více >
Číst celé
Srážky se zvěří na českých tratích

Příkrmy pernaté zvěře z přírodního prostředí

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Zemědělskou výrobou a lidskými sídlišti změněná krajina poskytuje původním druhům pernaté zvěře zlomek potravních příležitostí v porovnání s původními zdroji a stejně tak pramálo možností v porovnání s tradičním typem zemědělství. Více >
Číst celé
Příkrmy pernaté zvěře z přírodního prostředí

Naháňky z pohledu kvality a hygieny zvěřiny

 | Miroslav Vodňanský  | Počet komentářů:0
Vzhledem k vysokým stavům spárkaté zvěře je v mnoha honitbách nezbytné pořádat naháňky, a to i v současné době hygienických opatření. Naháňky sice představují vhodnou metodu lovu k regulaci zvěře, ale z hlediska hygieny zvěřiny a jejích kvalitativních parametrů jsou často dosti problematické. Proto je třeba naháňky organizovat a provádět tak, aby nejen splnily svůj účel, což znamená dosažení pokud možno co nejlepšího loveckého úspěchu, ale aby se přitom také co nejvíce zabránilo zhoršení kvality nebo dokonce znehodnocení získávané zvěřiny. Více >
Číst celé
Naháňky z pohledu kvality a hygieny zvěřiny

Parazitární onemocnění srnčí zvěře

 | Pavel Scherer  | Počet komentářů:0
ve vztahu k růstu a kvalitě srnčích parůžků Po zveřejnění článku o střečkovitosti srnčí zvěře v prosincovém čísle Myslivosti jsem byl mile překvapen velice pozitivní reakcí čtenářů a byl mysliveckou veřejností požádán o další příspěvek pokud možno na podobné téma. Více >
Číst celé
Parazitární onemocnění srnčí zvěře

Problematika léčení střečkovitosti srnčí zvěře v roce 2020

 | Alfred Hera  | Počet komentářů:0
V této zprávě chceme navázat na naše předchozí výsledky dosažené při sledování účinnosti a bezpečnosti veterinárních léčivých přípravků určených k prevenci a léčbě střečkovitosti srnčí zvěře. Pokládáme za zásadní, že časté informace z terénu popisují významný nárůst tohoto onemocnění v různých lokalitách ČR. Více >
Číst celé
Problematika léčení střečkovitosti srnčí zvěře v roce 2020

Výživa a potravní nároky volně žijící zvěře

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Nároky a výnosy jednotlivých druhů pícnin pokračování z minulého čísla V předcházejícím čísle Myslivosti jsem přinesl porovnání úživnosti přírodních a kulturních porostů ve vztahu k výživě a potřebám volně žijící zvěře. Byla nastíněny možnosti, jak by mohli zemědělci po dohodě s myslivci volbou vhodných pícnin zajistit zvěři vhodnou potravní nabídku. V tomto pokračování si představíme druhy pícnin a jejich nároky, způsoby setí a péče v případě, že vás minulý příspěvek inspiroval a například chcete před dalším vegetačním obdobím ve spolupráci s místními zemědělci založit a nebo obnovit trvalé travní porosty na plochách pro zvěř. Více >
Číst celé
Výživa a potravní nároky volně žijící zvěře
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...