Aktuality

Aktuality

Novinky v pravidlech pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

 | Ministerstvo zemědělství  | Počet komentářů:0
Dne 22. června 2020 schválila vláda České republiky novelu nařízení vlády č. 30/2014 Sb., kterou dochází v pravidlech pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti k menším změnám platným ihned od 1. července 2020 a k významným změnám platným od 1. září 2020, kdy začíná pro myslivecké příspěvky nové období, za které je žádost podávána. Více >
Číst celé
Novinky v pravidlech pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Využití dronu s termokamerou ke snížení mortality zvěře během senosečí

 | Miroslav KLEINBAUER, Jan SOVA  | Počet komentářů:0
V poslední době dochází k rychlému vývoji a prolínání techniky zemědělské a bezpilotní. Drony, tedy správně bezpilotní letadla, prochází v posledních letech velkým předělem z „hraček“ na pracovní nástroje, které dokáží (například) za pomocí termokamery či jiných speciálních snímačů vyhledávat a odhalovat zvířata, osoby, ohniska požárů či zdravotní stav rostlin v zemědělské výrobě. Více >
Číst celé
Využití dronu s termokamerou ke snížení mortality zvěře během senosečí

Období zvýšené potřeby živin u naší zvěře II.

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Jen málo myslivců je natolik chovateli, aby se intenzivně věnovali sledování a podpoře holé zvěře. Platí to hlavně ve volnosti, v oborních chovech je znát podstatně promyšlenější přístup. Holá zvěř je nejen nositelem genetické hodnoty budoucího jedince stejně jako samec, ale podstatně více se podílí na jeho podmínkách vývoje. Více >
Číst celé
Období zvýšené potřeby živin u naší zvěře II.

Pöttinger zachraňuje srnčata před sekačkou

 | Počet komentářů:0
Firma Pöttinger, vyrábějící také sklízecí stroje  vyvíjí také inovativní produkty. Díky asistenčnímu systému Sensosafe pro detekci a ochranu divokých zvířat se rakouské firmě Pöttinger podařilo vyvinout převratný systém. Více >
Číst celé
Pöttinger zachraňuje srnčata před sekačkou

Záchrana zvěře při senoseči aneb myslivecké PR

 | Lubomír Hajný  | Počet komentářů:0
Na přelomu května a června začíná senoseč a myslivci, ve spolupráci se zemědělci, zachraňují zvěř z pícnin a travních porostů. Tomuto nelehkému úkolu se věnují již desítky let. Není tomu tak, že by to byla činnost, která myslivce zajímá posledních pár let. Pouze se o záchraně zvěře při senoseči začalo podstatně více mluvit, psát, točit rozhlasové a televizní reportáže a my myslivci jsme si spoluvytvářeli pozitivní PR. Více >
Číst celé
Záchrana zvěře při senoseči aneb myslivecké PR

Období zvýšené potřeby živin u naší zvěře I.

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
V přírodním prostředí se po mnoho milionů let vyvíjela harmonie mezi rostlinnou a živočišnou říší. Víme, že bez rostlin by nebyl možný život živočichů a platí to i obráceně. Rostliny, až na několik odlišných pravidel, ale nikoliv výjimek, poskytují býložravcům velmi převážnou většinu živin. Kromě rostlin to může být příležitostná, ale i pravidelná konzumace živočišné bílkoviny, příjem minerálních látek z jejich půdních zdrojů a částečně, ve velmi malém množství, i živiny rozpuštěné ve vodě. Podle místa života jednotlivých druhů a charakteru klimatu jsou období, kdy zvířata mají z přírodních zdrojů k dispozici kvalitnější a bohatší nabídku živin než po většinu roku. Více >
Číst celé
Období zvýšené potřeby živin u naší zvěře I.

Efektivní záchrana srnčat

 | Miloš Fischer  | Počet komentářů:0
Podstata spočívá v zapachování prostoru, kde se bude senoseč konat, za účelem odradit srny, které by zde kladly srnčata. Pokud už zde srnčata jsou, je zapachování pro srny natolik nepříjemné, že svá srnčata odvedou a přemístí, zároveň jim ale zapachování nebrání v přístupu k srnčeti, a mohou si tedy pro něj dojít a odvést ho do bezpečného prostoru. Více >
Číst celé
Efektivní záchrana srnčat

Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře

 | Vladimír Bádr  | Počet komentářů:0
V roce 2018 uskutečnila Českomoravská myslivecká jednota 38 školení členů hodnotitelských komisí pracujících při okresních mysliveckých spolcích. Náplní seminářů konaných po celém území ČR byl odhad a možnosti přesného laboratorní stanovení věku ulovené spárkaté zvěře. Školení byla koncipována jako jednodenní, vždy s dotací nejméně pět hodin čistého času. Základní pomůcku představoval tištěný materiál, publikace Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře, kterou obdrželi všichni účastníci. Knihkupectví ČMMJ navíc uspokojilo několik stovek zájemců, avšak titul byl velmi rychle vyprodán. Pro neochabující zájem byl vydáván dotisk, byť dlouhodobým cílem zůstává verze doplněná o další kapitoly, předně věnované velkým šelmám. Více >
Číst celé
Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře

Manažment vlka dravého na Slovensku

 | Martina Hustinová  | Počet komentářů:0
Keďže problematika veľkých šeliem a konkrétne vlka dravého môže mať viacero uhlov pohľadu, snažila som sa na konferencii v Hradci Králové predstaviť ten zo slovenského poľovníckeho hľadiska. V krátkosti nemohla chýbať história s súčasnosť osídlenia vlka na našom území, legislatívne postavenie, predstavenie schváleného programu starostlivosti o vlka dravého, čo môže spôsobiť zákaz jeho lovu a následne krajný postoj antipoľovníckej spoločnosti. Více >
Číst celé
Manažment vlka dravého na Slovensku
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...