Aktuality

Zamyšlení při jelení říji

Jiří Janota | Diskuzní fórum
Zamyšlení při jelení říji
Vážení čtenáři, kolegové myslivci, v těchto dnech vrcholí jelení říje a naplno jsme vstoupili do lovecké sezóny. Pro nás myslivce začalo tzv. „období sklizně“. V nedávno zveřejněných statistikách jste si mohli povšimnout, že odstřel většiny druhů spárkaté zvěře má stále stoupající tendenci a jeden rekord v počtu ulovených kusů střídá druhý.
Jsem přesvědčen, že novodobý trend bude i v této sezóně pokračovat, byť výši odstřelu může částečně limitovat semenný rok dubu a buku v našich lesích. Jedno je však jisté, když ne letos, tak určitě v roce následujícím, budeme opět dosahovat významných rekordů u výše odstřelu spárkaté zvěře.
Pokud se jedná o výši odstřelu spárkaté zvěře, nikdy se myslivci neměli tak dobře, jako v posledních letech. Lov a péči o zvěř drobnou jsme nahradili desetitisíci ulovených kusů zvěře spárkaté.
Ač si to mnoho z nás nehodlá připustit, je potřeba se ptát, jak dlouho současná situace může ještě trvat. Jsem přesvědčen, že odpovědné státní instituce již nemohou déle nečinně přihlížet dnešnímu stavu a budou nuceny jej radikálně řešit. Nic jiného totiž dělat nemohou.
Otázkou je, jak odpovědně se postavíme k nastalé situaci my, myslivci. Zde nám nepomůže zatajování skutečných stavů zvěře a vykazování nesmyslných údajů v mysliveckých statistikách. Desetitisíce hektarů lesa zdecimovaného suchem a kůrovcovou kalamitou bude nutno v následujících letech opět zalesnit a nemyslím si, že vlastníci majetků budou shovívavě přihlížet, jak jim stále stoupající počty spárkaté zvěře poškozují obnovované plochy a jak náklady na ochranu lesa rostou do závratných výšin. Rozhodně nebude nečinně přihlížet stát, který vynaloží značné finační prostředky na obnovu poškozených oblastí.
Musíme se připravit na daleko intenzivnější tlak ze strany majitelů pozemků a státních institucí. Pokud jsme se mnohde domluvili se zemědělci v případě škod na jejich majetcích, nemyslím si, že dojdeme ke shodě s majiteli lesů. Dá se očekávat množství střetů, které zajisté neskončí dohodou obou zúčastněných stran.
Pokud budeme hledat viníka celé situace, je nutno říci, že selháváme téměř všichni. Myslivci, kterým současný stav vyhovuje a ve většině případů se nad ním ani nepozastavují, bez ohledu na jeho důsledky.
Významný podíl viny však nese také státní správa, která tento stav dlouhodobě toleruje a přehlíží. Až přijde na „lámání chleba“, budou odpovědné instituce zajisté hlasitě tvrdit, že za nic nemohou, že myslivci nezvládají řešit problém se spárkatou zvěří. Skutečnost ale je, zda dnes odpovědné orgány státu dělají vše pro nápravu dnešního stavu.
V uplynulých letech jsem nezaznamenal ze strany státních institucí viditelnější snahu na zlepšení této situace směrem ven, k nám myslivcům. Zatím máme jako jediní možnost situaci ovlivnit. Možná jsme nebyli až tak hlasití, abychom si sami o nápravu konkrétních věcí řekli. Možná někde ano, ale nebyla snaha nám naslouchat.
Skutečnost je dnes taková, jaká je. Stavy zvěře stoupají, počet myslivců klesá a ty, kteří jsou ochotni se věnovat myslivosti, často omezujeme pod tlakem veřejného mínění. Spárkatá zvěř dnes žije převážně nočním životem a výkon práva myslivosti v honitbách je významně ovlivněn zvýšeným civilizačním tlakem.
V posledních týdnech proběhlo několik jednání zástupců vedení Českomoravské myslivecké jednoty s vrcholnými představiteli státní správy a vrcholnými politiky k dané problematice. Snahou je, abychom objasnili složitost celého problému společnosti a hledali odpovídající řešení.
Jedno je však jisté. Na straně jedné to bez myslivců a jejich odpovědného přístupu půjde velmi těžko, na straně druhé, v případě naší neschopnosti danou situaci zvládnout, bude muset stát nalézt jiný způsob, jakým celou situaci přivede k odpovídajícímu stavu. Určitě to dokáže.
Otázkou ale zůstává, jakým způsobem, s kým a za kolik. Zároveň si nutně položme v této souvislosti otázku, co bude s námi, s myslivci?
Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ, z.s.

Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
Příspěvky mohou přidávat pouze předplatitelé a členové ČMMJ.
Pro přidání příspěvku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
 
   
 
 Security code (opište prosím čísla z obrázku)

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...