ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Výzva pro členy ČMMJ

| Diskuzní fórum
Výzva pro členy ČMMJ
Chtěl bych tímto osobním vyjádřením požádat jednotlivé členy naší organizace, aby zašli za svými volenými poslanci a senátory. Je potřebné, aby prostřednictvím svých voličů v regionech poslanci slyšeli hlas myslivecké komunity. 
Vážené členky a členové Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.,
 
na sklonku roku byl do meziresortního připomínkového řízení odeslán návrh zákona o myslivosti. V současné době jsou ze strany ministerstva zemědělství vypořádávány zaslané připomínky k předloženému materiálu. Vzhledem k množství těchto připomínek se dá očekávat, že v průběhu týdnů bude konečné znění této legislativní normy odesláno ministrem zemědělství Markem Výborným do Legislativní rady Vlády ČR.
 
ČMMJ se od počátku podílela na přípravě tohoto zákona a po celou dobu přípravy zcela zásadně odmítala jakékoliv snížení výměry honitby. V námi uváděných připomínkách jsme požadovali zvýšit výměru honitby s chovem spárkaté zvěře na 1000 ha a 500 ha ponechat u honiteb se zvěří drobnou.
 
Rovněž odmítáme nárokové povolenky vystavované pro vlastníky, pachtýře či osoby jim blízké. Tento návrh považujeme za zcela nesystémový. 
 
Nad rámec materiálu, na kterém se podílela řada odborníků, byl následně do připravovaného materiálu vložen požadavek na vyjmutí druhů zvěře, které nejsou obhospodařovány lovem, ze zákona o myslivosti. Tento návrh rovněž odmítáme jako nesystémový krok.
 
V předloženém materiálu byla shoda na ustanovení, které zaručovala vlastníkům oborních chovů se svobodně rozhodnout, zda umožní přístup veřejnosti do těchto zařízení. I tento vstřícný krok k posilování vlastnického práva byl následně změněn. 
 
Řada dalších paragrafových ustanovení může přinést větší či menší problémy s výkonem práva myslivosti v honitbách. Ministr Výborný přitom deklaruje, že chce myslivost posunout do 21. století. Osobně jsem přesvědčen, že tímto návrhem se k tomuto cíli zdaleka nepřibližuje. Spíše naopak. Nevytváří se zákon o myslivosti, ale zákon o lovu. Politickým zadáním se tzv. posilují práva vlastníků, ale odpovědnost za stav hospodaření se zvěří se vlastníkům nikde nestanovuje.   
Paragrafová ustanovení zákona vůbec nezohledňují potřeby zvěře, jako přírodního bohatství ČR, a to jak zvěře spárkaté, tak drobné.
 
Myslivecká rada ČMMJ podniká řadu kroků k tomu, abychom zabránili přijetí zákona v podobě, ve které byl předložen do meziresortního připomínkového řízení. Nyní čekáme, v jaké podobě bude zaslán do Legislativní rady Vlády ČR
Myslivecká rada ČMMJ připravila Petici za zachování odpovědného mysliveckého hospodaření v České republice. V příštích dnech ji rozešleme našim členům, pobočným spolkům, klubům a bude mediálně prezentována.
Řada našich pobočných spolků a jednotlivých členů osobně jedná s našimi zákonodárci. Cílem je zamezit přijetí zákona v připravované podobě. Za jejich úsilí jim patří mé osobní poděkování.
 
Chtěl bych tímto osobním vyjádřením požádat jednotlivé členy naší organizace, aby zašli za svými volenými poslanci a senátory. Je potřebné, aby prostřednictvím svých voličů v regionech poslanci slyšeli hlas myslivecké komunity. Nemusíme se všichni shodnout na jednotlivých konkrétních paragrafových ustanoveních zákona, nicméně panuje většinová shoda na odmítnutí výše zmíněných návrhů zákona připravovaných Ministerstvem zemědělství ČR.
 
Pokud sami osobně nesdělíme naše požadavky zákonodárcům, bude vyjednávání o to složitější.
 
Dovolte, abych všem osobně poděkoval za případnou pomoc a snahu. Čím budeme více slyšet, tím je větší šance, že dosáhneme toho, co si většina z nás přeje, tedy přepracování, popřípadě odmítnutí navržené novely zákona o myslivosti.
 
S přáním „Lovu zdar!“
Ing. Jiří JANOTA 
předseda ČMMJ, z.s.

Diskuzní fórum

Přihlásit se do fóra

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...