Aktuality

Využijme zodpovědně celoroční lov

Miloš Fischer | Diskuzní fórum
Využijme zodpovědně celoroční lov

Nová vyhláška 323/2019 doplňuje vyhlášku č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2013 Sb. a vyhlášky č. 343/2015 Sb., tím, že doplňuje nový § 2a. Tato změna po letech výrazně mění doby lovu naší spárkaté zvěře.


 
Ministerstvo zemědělství touto změnou vychází vstříc uživatelům honiteb s cílem snížení škod působených zvěří, je to reakce na argumenty typu nemůžeme (nestíháme) plnit plán lovu, zvěř máme v honitbě hlavně mimo dobu lovu a další podobné zdůvodňování, proč nelze spárkatou lovit a její stavy snižovat.
 
Současně to vnímám i jako první z realizovaných kroků (následovat bude pravděpodobně novela ZoM, pokud ne, vstoupí bohužel v platnost tzv. přílepek k lesnímu zákonu) vedoucích k plošnému snížení stavů spárkaté zvěře.
 
O tomto problému jsme v Myslivosti v posledních letech psali již několikrát, a zároveň upozorňovali na to, že v prvé řadě samotní myslivci musí být v tomto směru velmi aktivní, protože jinak se začnou dít věci, které pravděpodobně nebudeme vždy přijímat s nadšením. První krok tedy máme zde a odbitím silvestrovské půlnoci je platný.
 
Myslím, že i když se jedná „jen“ o úpravu doby lovu, lámání chleba začíná. V současnosti nás myslivce část veřejnosti vnímá velmi negativně, což se asi nedá změnit, mně také nikdo nepřesvědčí k vegetariánství. Jedná se ale o to, abychom neztráceli renomé hlavně u té části veřejnosti, která dosud myslivce a myslivost nevnímá jednoznačně negativně a zároveň abychom i my sami mohli nadále vnímat naši činnost v honitbách jako myslivost. Všichni totiž předpokládají, že myslivec musel nejdříve složit zkoušky a díky tomu zná zvěř.
 
Vyhláška nyní umožňuje celoroční lov spárkaté zvěře do věku 24 měsíců kromě kozy bezoárové a kamzíka horského. Bohužel je mezi námi mnoho těch, kteří věk nepoznají ani u kusu uloveného, natož u kusů živých. Ministerstvo zemědělství ve své tiskové zprávě k nové vyhlášce uvádí „Prodloužení doby lovu budou moci myslivci využít v případech, kdy to bude kvůli situaci a podmínkám v dané honitbě nezbytné. Jedná se o možnost, nikoliv povinnost využít celého rozsahu doby lovu“.  Záleží tedy jen na nás, jak se s těmito možnostmi vyrovnáme a zároveň si zachováme právo nazývat se myslivci, věnujme se lovu s rozmyslem, zodpovědně, a tak, jak je podle místních podmínek potřeba. Ukažme, že jsme erudovaní myslivci a zodpovědní hospodáři v krajině, nehledejme výmluvy, ale respektujme fakta.
 
Nevyzývám nikoho k ochranářství, stavy zvěře snížit prostě musíme. Neznamená to ale, že se z nás stanou jen lovci, byť mnozí už se takto začínají chovat. Uživatelé honiteb a zejména myslivečtí hospodáři budou sami muset rozhodovat, zda využijí možnosti celoročního lovu, komu mohou tuto odpovědnost svěřit a jak více motivovat k lovu zejména holé zvěře. Je jen na rozhodnutí uživatele honitby, komu a na jaké období vydá povolenku k lovu. Právě odpovídajícím a potřebným lovem holé zvěře může každý uživatel ukázat, kdo je myslivcem a kdo jen lovcem.
Cílem není lovit za každou cenu, splnit počty ulovené zvěře, ale zodpovědným a uvážlivým zásahem erudovaných myslivců využít rozšířené doby lovu k lovu slabé či slabší holé zvěře, která je také zdrojem vyšších přírůstků. Zatím je ještě čas, nenechme se strhnout ke genocidě zvěře.
Miloš FISCHER

Diskuzní fórum

Využijme zodpovědně celoroční lov > V globále máme všechno Zobrazit módy:  
User avatar
Host
Luděk Vrána - 3.1.2020 13:27:07
   
V globále máme všechno
Vážený pane jednateli,
musíme jen umřít, jinak nic nemusíme. Když jste toliko erudovaný člověk, a jednatel ČMMJ a napíšete, že spárkatá zvěř je přemnožena, tak prosím napište kde, zda u Vás na Českolipsku nebo kde. U mě v honitbě určitě ne, ale jak se říkávalo za socialismu "v globále máme všechno", čili v celé ČR je spárkatá zvěř přemnožena, tak do toho myslivci, jinak bude hůř. Ten kdo takto přemýšlí je hrobařem české myslivosti. Chápu, že někde je tato zvěř přemnožena, nikde však nejsou uvedeny stavy přemnožené zvěře, vychází se jen ze zvýšeného odlovu zvěře a že se černá vyskytuje v blízkosti lidských obydlí. Pokud budeme takto v globále pokračovat, tak můžeme očekávat zánik české myslivosti. Jen opravdu idiot může vytrubovat o přemnožené spárkaté jako globálním problému ČR a lovit dle vyhl. 323/2019, spárkatou zvěř do dvou let celoročně. Věřím, stejně jako v případě černé zvěře, budou myslivci chytřejší nežli někteří funkcionáři ČMMJ.

User avatar
Member
Member
figi - 3.1.2020 20:50:15
   
RE:V globále máme všechno
Vážený pane Vráno,
musím vás upozornit, že již od 1.4. 2019 nejsem jednatelem ČMMJ.

Přemýšlím o tom, zda jste ten článek vůbec četl a nebo jestli reagujete na nějaký jiný. Pokud jste četl, tak prosím čtěte znovu, protože jste tu myšlenku vůbec nepochopil.

Zásadně a nikdy nepoužívám výraz přemnožená zvěř, jednoduše proto, že tomu tak není.

Článkem vyzývám myslivce, aby se jako myslivci chovali a na celoroční odstřel zvěře jako myslivci reagovali. To znamená velmi uvážlivě, pokud to bude vůbec nutné.
Zároveň si troufám tvrdit, že stavy spárkaté zvěře jsou vysoké, a to plošně v celé republice. Kdo tvrdí že ne, měl by vyrazit do honitby a přesvědčit se o tom. Škodíme tím zvěři a i naší myslivosti, což nás právě v tomto období začíná velmi nepříjemně dohánět. O tom, co bude dál rozhodnou následující dva až tři roky.

Ještě zareaguji na vaši poslední větu - ano, bohužel je myšlení mnoha myslivců právě takto krátkozraké.

User avatar
Host
Ron Gordon - 3.1.2020 23:24:58
   
RE:V globále máme všechno
Vážený pane Vráno,
čirou náhodou jsem zabruslil na tyto stránky, protože jsem se právě vrátil ze schůzky MS. Když jsem si přečetl řádky pana Fišera, tak to bylo jak by mi hovořil z duše a jednoznačně s jeho náhledem na věc souhlasím. Paradoxem je, že před několika hodina jsem stejně mezi členy spolku apeloval na to, že nová zákonná úprava není povinnost, ale možnost, že povolenku lovu vydává uživatel honitby a ten stanoví od kdy a do kdy bude povolenka platná. Jestliže u Vás v honitbě máte stavy spárkaté zvěře v normě, nikdo vás nenutí něco na dobách lovu měnit. Nevím jak dlouho jste myslivcem, ale já z pohledu 50 let mohu jen konstatovat, že zvěře spárkaté, zejména černé, jelení a dančí neúměrně přibývá, vyskytuje se tam kde před několika léty vůbec nebyla a nebo jen přecházela. Těžko hodnotit, co je to přemnožená zvěř, kolik toho pole a lesy unesou, spíše je otázkou, jak dlouho nám myslivcům to budou jejích vlastníci trpět. Snad mi dáte za pravdu, že zvěř se živí na jejích pozemcích, ubírá z jejích úrody a je rozdíl jestliže se do lánu pšenice chodí krmit dva kusy zvěře nebo dvacet kusů. Vámi uváděný chytřejší přistup "myslivců" k černé zvěři je tak trochu zvrácený, protože honitby nejsou určené pro velkochovy černé celoročně přikrmované myslivci. To si je mohou myslivci zavřít do ohrad na vlastních pozemcích a tam je vykrmovat. Proč by to však dělali, vždyť z cizího krev neteče. Vyčůranost není chytrost.

User avatar
Host
Luděk Vrána - 4.1.2020 18:22:40
   
RE:V globále máme všechno
Musím reagovat. Pane inženýre, pokud vyzýváte myslivce k zodpovědnému celoročnímu lovu spárkaté zvěře do 2 let věku, tak asi ne proto, že jsou jejich stavy pod limitem, resp. pod minimálními stavy.. Pokud si myslíte, že spárkatá je všude přemnožena, tak u mě určitě ne. Ten lov bych v prvé řadě nařídil tam, kde je spárkatá opravdu přemnožena, ale bohužel to nikdo neví a tudíž je snazší to nařídit plošně. Osobně bych v prvé řadě ten lov směřoval do lesních honiteb, aby se "pomohlo zlikvidovat kůrovec". Víte pane inženýre, ta právní subjektivita MS, HS, o soukromých vlastnících nemluvě má negativní dopad v tom, že na nějaké výzvy ze strany ČMMJ prostě nereagují. Vím to z vlastní zkušenosti. Sám jsem poctivě v najaté honitbě lovil černou v souvislosti s AMP. Ač ji nemám normovanou bylo v r. 2017 uloveno přes dvě kusů této zvěře. A víte proč, protože se ji sousedí šetří a mě vyhrožují a nadávají za tak velký lov. Jak na takové vlastníky nebo nájemce pane inženýre. Nikdo na ně nemá žijí si svým životem.
Ano Gordone, nikdo nenutí myslivce lovit spárkatou do 2 let věku. Souhlas. Ale pokud máte honitby v nájmu a vlastníka HP, který v tomto období vidí na poli tlupu srnčí, tak ji máte přemnoženou a je nutné ji lovit. Před cca 13 lety jsem měl stavy srnčí (jinou normovanou nemám) mezi 250-300 kusy. Dnes s bídou 100. Proč. Všude lány řepky a v ní srnčí, roční úhyn mezi 25-30 kusy včetně úhyn po srážce s mot. vozidlem.
Netvrdím že spárkatá zvěř není přemnožena, ale kladného výsledku dosáhneme jen tak, pokud lov této zvěře bude cíleně směřován do oblastí, kde přemnožena opravdu je. Ale jak jsem výše uvedl, nikdo ty neposlušné nedonutí k tomu, aby stavy spárkaté snížil. Několikrát jsem vznesl dotaz i k ČMMJ o zveřejnění těchto míst a proč je tam zvěř přemnožena. Výsledek nula. Pro informaci, myslivosti se věnuji více jak 50 let.

User avatar
Host
fradus - 4.1.2020 19:47:17
   
RE:V globále máme všechno
Přátelé, proč tolik zloby? Tedy ze strany kolegy Vrány.
Pane kolego, Vaše pochopení textu Miloše bylo, slušně řečeno, ne zcela v intencích tohoto vyjádření. Nikde jsem tam nezaznamenal apel na celoroční bezhlavé lovení zvěře. Naopak, přečetl jsem si tam, že s touto nově nabytou pravomocí je třeba jednat velmi uvážlivě, tak aby neublížila zvěři. Kolego Vráno, Vy píšete, že se vám snížily stavy srnčího o cca 2/3. Neznám vaši honitbu, nevím nic o její úživnosti, ale třeba tyto stavy jsou ty, které odpovídají charakteru a úživnosti honitby. A tak je to správné. Honitba má mít tolik jedinců jednotlivých druhů zvěře, kolik je schopna uživit. Pokud je honitba schopna uživit více kusů srnčího než máte, tak problém není v legislativě, ale v mysliveckém hospodaření uživatele honitby. A to bez pardonu. Pomíjím v tomto černou, jelikož to je zase jiný problém, který zasluhuje opravdu celostní řešení.
Kolego Vráno, já jsem třeba rád, že lze lovit zvěř do dvou let věku celoročně. A víte proč? Protože na konci zimy potkávám mláďata, která nemají šanci na přežití, ale než bych vyřešil odstřel na SSM, tak raději se slzou v oku budu sledovat její trápení. Nyní to vyřeším okamžitě v souladu s legislativou. On člověk si musí najít to kladné v životě i v myslivosti. Pokud byl někdo masojídek a vrah, tak mu v tom žádná legislativa nezabrání. To jak bude přistoupeno k nové vyhlášce, je zcela, a to opakuji, zcela v rukou uživatele honitby. Takto k tomu přistupujte. Udělejte si pořádek ve vlastních řadách uživatele honitby a nemusíte se bát genocidy spárkaté zvěře.

User avatar
Host
Ludšěk Vrána - 5.1.2020 9:14:10
   
RE:V globále máme všechno
Pane kolego,
pokud budu rozhodovat o odlovu zvěře v pronajaté honitbě od HS, ta věřte tomu, že vše bude jinak. Ale jak jsem uvedl, je to společenstevní honitba, kde také musím brát ohled na názory čl.HS, resp. vlastníky HP, nikoliv ty malé, ale ty, kteří hospodaří na více jak polovině honitby. Nejsou to myslivci a proto ne vždy jim mmohu vyhovět.

User avatar
Host
Luděk Vrána - 5.1.2020 9:49:11
   
RE:V globále máme všechno
Nějak se mi to omylem podařilo odklepnout dříve. Tedy, nejsou to myslivci a ne vždy jim mohu vyhovět. Jsem myslivec jak jsem uvedl už hodně let, nejsem lovec nebo bouchal. Pane kolego, v mém případě se jedná o polní honitbu, les až na pár ha žádný. Tady nejde o to, kolik zvěře honitba uživí, ale o to, jak jsme schopni tu přírodu pro ní udržet ve stavu pro ni optimální. Bohužel, a to odbočuji, není v mých silách zabránit ničení různých planých porostů jen proto, abych měl více orné půdy.
Víte pane kolego, ing. Fischer, osobně jej neznám, to třeba nemyslel zle, ale mě je proti srsti to, co uvedl v úvodu.!"Ministerstvo zemědělství touto změnou vychází vstříc uživatelům honiteb s cílem snížení škod působených zvěří, je to reakce na argumenty typu nemůžeme (nestíháme) plnit plán lovu, zvěř máme v honitbě hlavně mimo dobu lovu a další podobné zdůvodňování, proč nelze spárkatou lovit a její stavy snižovat". Opět se vracím k původnímu dotazu, kdo nestíhá a proč. Jak se provádělo hlášení o jarním sčítání zvěře OSSM, co je to za MS, HS, atd. Četl jsem, že 39% nových držitelů LL nemá šanci se uchytit v nějaké honitbě (MS). Několikrát jsem psal a veřejně se činnost podnikatelů v zemědělství kritizuje ve sděl. prostředcích. Proč se MZe nezabývá otázkou hospodaření těchto subjektů. V jednom velmi hezkém pojednání jsem čel: „Ničivé dopady této taktiky se projevují v dalších drobnostech. Ubývá hmyzu, ptactva, drobné zvěře. Někam se vytrácejí skřivani, chocholouši, pěnkavy, drozdi, zvonci, slavíci, konopky, červenky, strnadi, konipasové, V důsledku plošné aplikace jedů na trávení hraboše polního dochází k divokému úbytku jejich přirozených nepřátel, jako je káně lesní, sovy, atd. Mizí také nosorožíci, roháči, tesaříci, i kdysi tak běžní chrousti. Stejně jako můry a můrky, vážky, motýli nemají kde žít, nemají se čím živit, padají po účincích jedů injektovaných do půdy v ohromných dávkách, rozprašovaných po vegetaci“. Kdo za to může, proč MZe s takovými hospodáři nezatočí. Ale oni to nejsou jen tyto subjekty, ale je citelný tlak od různých ochránců. A to mě mrzí, že vše odnesou myslivci, že není žádná kontrola jejich hospodaření, prostě problémy se neřeší tam kde jsou, tedy cíleně, ale plošně, však si to myslivci nějak přeberou. Ale tím jsme v očích těch podnikatelů a ochránců prohráli, prohráli jednou, prohrajeme podruhé. Ale nejde o myslivce, ale o zvěř. „Ano, myslivci budou moci lovit spárkatou zvěř samičí a samčí do 2 let věku celoročně bez omezení. Co to znamená? Snáze v přírodě uvidíte smečky vlků i rysy, z nichž jsou tak nadšení ochránci přírody, kteří vědí, že velké šelmy vše vyřeší“.
Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...