Aktuality

Využijme zodpovědně celoroční lov

Miloš Fischer | Diskuzní fórum
Využijme zodpovědně celoroční lov

Nová vyhláška 323/2019 doplňuje vyhlášku č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2013 Sb. a vyhlášky č. 343/2015 Sb., tím, že doplňuje nový § 2a. Tato změna po letech výrazně mění doby lovu naší spárkaté zvěře.


 
Ministerstvo zemědělství touto změnou vychází vstříc uživatelům honiteb s cílem snížení škod působených zvěří, je to reakce na argumenty typu nemůžeme (nestíháme) plnit plán lovu, zvěř máme v honitbě hlavně mimo dobu lovu a další podobné zdůvodňování, proč nelze spárkatou lovit a její stavy snižovat.
 
Současně to vnímám i jako první z realizovaných kroků (následovat bude pravděpodobně novela ZoM, pokud ne, vstoupí bohužel v platnost tzv. přílepek k lesnímu zákonu) vedoucích k plošnému snížení stavů spárkaté zvěře.
 
O tomto problému jsme v Myslivosti v posledních letech psali již několikrát, a zároveň upozorňovali na to, že v prvé řadě samotní myslivci musí být v tomto směru velmi aktivní, protože jinak se začnou dít věci, které pravděpodobně nebudeme vždy přijímat s nadšením. První krok tedy máme zde a odbitím silvestrovské půlnoci je platný.
 
Myslím, že i když se jedná „jen“ o úpravu doby lovu, lámání chleba začíná. V současnosti nás myslivce část veřejnosti vnímá velmi negativně, což se asi nedá změnit, mně také nikdo nepřesvědčí k vegetariánství. Jedná se ale o to, abychom neztráceli renomé hlavně u té části veřejnosti, která dosud myslivce a myslivost nevnímá jednoznačně negativně a zároveň abychom i my sami mohli nadále vnímat naši činnost v honitbách jako myslivost. Všichni totiž předpokládají, že myslivec musel nejdříve složit zkoušky a díky tomu zná zvěř.
 
Vyhláška nyní umožňuje celoroční lov spárkaté zvěře do věku 24 měsíců kromě kozy bezoárové a kamzíka horského. Bohužel je mezi námi mnoho těch, kteří věk nepoznají ani u kusu uloveného, natož u kusů živých. Ministerstvo zemědělství ve své tiskové zprávě k nové vyhlášce uvádí „Prodloužení doby lovu budou moci myslivci využít v případech, kdy to bude kvůli situaci a podmínkám v dané honitbě nezbytné. Jedná se o možnost, nikoliv povinnost využít celého rozsahu doby lovu“.  Záleží tedy jen na nás, jak se s těmito možnostmi vyrovnáme a zároveň si zachováme právo nazývat se myslivci, věnujme se lovu s rozmyslem, zodpovědně, a tak, jak je podle místních podmínek potřeba. Ukažme, že jsme erudovaní myslivci a zodpovědní hospodáři v krajině, nehledejme výmluvy, ale respektujme fakta.
 
Nevyzývám nikoho k ochranářství, stavy zvěře snížit prostě musíme. Neznamená to ale, že se z nás stanou jen lovci, byť mnozí už se takto začínají chovat. Uživatelé honiteb a zejména myslivečtí hospodáři budou sami muset rozhodovat, zda využijí možnosti celoročního lovu, komu mohou tuto odpovědnost svěřit a jak více motivovat k lovu zejména holé zvěře. Je jen na rozhodnutí uživatele honitby, komu a na jaké období vydá povolenku k lovu. Právě odpovídajícím a potřebným lovem holé zvěře může každý uživatel ukázat, kdo je myslivcem a kdo jen lovcem.
Cílem není lovit za každou cenu, splnit počty ulovené zvěře, ale zodpovědným a uvážlivým zásahem erudovaných myslivců využít rozšířené doby lovu k lovu slabé či slabší holé zvěře, která je také zdrojem vyšších přírůstků. Zatím je ještě čas, nenechme se strhnout ke genocidě zvěře.
Miloš FISCHER

Diskuzní fórum

Přihlásit se do fóra

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...