ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Omezení použití LUP v pásmu AMP již jen na naháňkách černé zvěře

| Diskuzní fórum
Omezení použití LUP v pásmu AMP již jen na naháňkách černé zvěře
Změna mimořádných veterinárních opatření týkající se afrického moru prasat na Liberecku
K 1.9.2023 upravila Státní veterinární správa (SVS) mimořádná veterinární opatření (MVO) ve vztahu k africkému moru prasat (AMP) na Liberecku.

První změna se týká přesunů domácích prasat z oblastí mimo uzavřená pásma do pásem I a II. Doposud platilo, že pro tyto přesuny bylo nutné dopředu získat veterinární osvědčení, až poté bylo možné přesun realizovat. Od nynějška stačí takovýto přesun pouze předem nahlásit Státní veterinární správě prostřednictvím webového formuláře,  a to nejméně 48 hodin před přesunem. Tuto povinnost má chovatel v uzavřených pásmech, ke kterému se prasata přemísťují. Důvodem popsané změny je zjednodušení administrativy a také to, že mimo uzavřená pásma platí ve vztahu k AMP dobrá nákazová situace. Povinnost veterinárního osvědčení pro přesuny prasat domácích z uzavřených pásem mimo tato území naopak z důvodu vysokého rizika trvá.

Druhá změna MVO se týká zákazu použití psů při společných lovech v uzavřených pásmech. Toto pravidlo se dosud týkalo všech typů lovů, avšak od 1.9.2023 zákaz platí pouze pro společný lov černé zvěře, na lov ostatní zvěře (například pernaté) se již nevztahuje.
 
Ucelené informace k africkému moru prasat – vydaná opatření, formuláře, dokumenty, mapy uzavřených pásem, atd. lze najít v příslušné sekci na webových stránkách SVS.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...