Aktuality

Jak je to s konáním společných loveckých akcí v době hygienických opatření

| Diskuzní fórum
Jak je to s konáním společných loveckých akcí v době hygienických opatření
Aktualizováno 14.10.!

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti
 

 
S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zdravotnictví sděluje po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že:
 
zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin podle bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:
 
výkon rybářského práva v rybářských revírech – výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti, uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva
 
rybníkářství – výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. „z hráze“,, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení)
 
výkon práva myslivosti – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)
 
Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje. 
 
Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením Vlády. 
 


A jak je to s kynologickými akcemi a zkouškami z myslivosti?

Po zveřejnění stanoviska Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví se množí dotazy na pořádání kynologických akcí – na ty bohužel žádná výjimka neplatí, ačkoliv jsme se ji pokusili vyjednat. Konají se tedy v režimu krizových opatření, kdy se venku smí sejít maximálně 20 osob. Doporučujeme tedy omezit účastníky na ty nezbytně nutné, tedy vůdce, rozhodčí a další nutné osoby, zabezpečující chod zkoušek, dále doporučujeme vyloučit účast korony atd.

Možným a velmi vhodným řešením je také přidání druhých zkoušek na tentýž den  – pokud máte zkoušky zadané v plánu akcí, lze na stejný den přidat druhou zkoušku stejného typu a pro stejnou skupinu plemen a tu například časově či místně posunout tak, aby se účastníci obou akcí nepotkali. Přidání zkoušek a další řešte přes naši kynologickou referentku Kateřinu Zborníkovou (katerina.zbornikova@cmmj.cz), která je připravena možnosti vysvětlit.

Co se týče zkoušek z myslivosti a zkoušek mysliveckých hospodářů, zde platí nařízení pro vnitřní prostory, tedy maximálně 10 osob, což lze řešit vhodným časovým harmonogramem, kdy adepti budou chodit jednotlivě a bohužel neproběhne hromadné slavnostní vyhlášení. Samozřejmě je tedy možné zkoušky organizovat venku, v tom případě platí maximální počet 20 lidí.

Děkujeme za pochopení, situace je mimořádná a my se jí bohužel musíme přizpůsobit. Jedná se pouze o doporučení možného řešení, vše je také na úvaze organizátorů jednotlivých zkoušek. O dalších možnostech stále jednáme.

za ČMMJ 
Lucie Kolouchová


Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
Příspěvky mohou přidávat pouze předplatitelé a členové ČMMJ.
Pro přidání příspěvku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
 
   
 
 Security code (opište prosím čísla z obrázku)

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

1-hromadne-akce-1021 1-hromadne-akce-1021 (238,21 KB)
Zpracování dat...