ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Generální zasedání FACE 2022

Daniel Svrčula | Diskuzní fórum
Generální zasedání FACE 2022
FACE_Official_dark_green-1.pngCHCETE, ABY MĚLA MYSLIVOST BUDOUCNOST?
PODEPIŠTE PETICI!


FACE_Official_dark_green.pngVe dnech 25. až 27. října 2022 proběhlo v Bruselu generální zasedání mezinárodní myslivecké organizace FACE.  Českomoravská myslivecká jednota, se jako člen FACE, také generálního zasedání zúčastnila. Na programu zasedání bylo kromě běžných agend zabývajících se provozem organizace, mnoho důležitých témat, týkající se nás, myslivců.
IMG_20221026_125731.jpgMusíme konstatovat, že poslední roky FACE stále posiluje své postavení v Bruselu. Od nástupu prezidenta organizace Torbjörna Larssona ze Švédska jde FACE správným směrem. Například v letošním roce došlo ke změně sídla, kdy FACE zainvestovalo finanční prostředky z prodeje bývalých kanceláří a po několika letech nájmu se podařilo zřídit kanceláře nové, které jsou strategicky umístěné přímo v sousedství důležitých evropských institucí.
Generální zasedání FACE se zabývalo mnoha tématy, týkající se myslivosti a nyní se pokusím shrnout ta nejdůležitější.
 
Jedním z hlavních témat bylo představení petice Sign For Hutning neboli „Podepiš se pro myslivost“. Petice, kterou představilo FACE, je velmi důležitá aktivita, která, pokud se zapojí co nejvíce myslivců, může pozitivně pro myslivost ovlivňovat legislativu tvořenou v Bruselu.
Všem je známo, jak nás všechny bruselská legislativa ovlivňuje a pokud se všichni zapojíme, můžeme se přičinit o to, abychom zachovali naši myslivost tak, jak ji známe, tedy tak, aby zůstala stále naším nehmotným kulturním dědictvím. Musíme být slyšet a prezentovat naše zájmy a také činnosti, které v přírodě realizujeme.
Rádi bychom, abyste se do této aktivity zapojili společně s námi i vy, čtenáři časopisu. Postup je jednoduchý. Naskenujete do mobilního telefonu QR kód, který vás přímo dovede na webové stránky, kde můžete petici podepsat, anebo zadejte přímo webovou stránku https://signforhunting.com/cs/, která je dostupná v českém jazyce, kde se můžete dozvědět další informace a také petici podepsat. Budeme rádi, když se k výzvě připojíte. Děkujeme!
Tématem podpory této petice se zabývala i tisková konference, která se konala další den zasedání. Byl zveřejněn i současný počet nasbíraných podpisů na petici, který aktuálně již přesahuje 190 000 podpisů, což lze hodnotit jako úspěch.
Na konferenci vystoupil také poslanec evropského parlamentu Juan Zoido ze Španělska, který vyjádřil značnou podporu této kampani a myslivcům. Konference probíhala i online a její záznam je ke shlédnutí na výše uvedených webových stránkách věnovaných petici.

035_FACE_AG_by_Alexander_Louvet.jpg
 
Dalším tématem bylo schválení strategie FACE do roku 2027. Strategie obsahuje poměrně detailně rozpracované konkrétní cíle, kterých chce FACE dosáhnout, proto se pokusím v krátkosti vyjmenovat většinu hlavních oblastí, na které se zaměřuje:
- aktivní zapojení členských organizací (70 % je aktivně zapojeno do práce FACE).
- 50 % členských organizací je v průběžných hodnoceních velmi spokojeno s prací FACE.
- v roce 2024 bude znovuobnovena parlamentní meziskupina.
- o 25 % více sledujících na sociálních sítích do roku 2024.
- 100 % členských organizací dokáže zhodnotit vnímání myslivosti od veřejnosti.
- 70 % lidí v Evropě akceptuje myslivost.
- 100 % nárůst projektů v Biodiversity manifesto (současně asi 500 projektů).
- zajištění změny druhů uvedených v přílohách Směrnice o stanovištích.
 
Jako další bod proběhlo projednávání a schvalování nového stanoviska k pytláctví a nelegálnímu zabíjení zvířat. FACE a jeho členové vydali jasné stanovisko, kde se striktně vymezují k pytláctví a nelegálnímu zabíjení zvířat a odsoudili tak veškeré nelegální usmrcování. Stanovisko k nalezení zde: https://www.face.eu/2022/11/face-position-on-combatting-wildlife-crime-adopted/ (dostupné v AJ, NJ a FR).
 
13_FACE_by_Alexander_Louvet.jpg

Dalším důležitým tématem byly nové možnosti a příležitosti ochrany ptactva v Evropě, k tomuto tématu proběhla druhý den také konference, kde byly představeny aktivity myslivců, a vystoupilo zde se svými odbornými příspěvky také několik členů evropského parlamentu a další hosté.
 
Závěrem proběhl kulatý stůl v Evropském parlamentu na další témata týkající se myslivosti.  Generální zasedání FACE mělo velký rozsah, během 3 dnů konání proběhlo mnoho akcí na téma myslivosti a pozitivně vnímáme i to, že o myslivcích v Bruselu bylo hodně slyšet. Jsme přesvědčeni o tom, že cesta, kterou se FACE ubírá, je nastavena správně a my se této cesty budeme aktivně účastnit.
A také o tom je naše hlavní zpráva, kterou nám generální zasedání FACE přineslo. Závěrem generálního zasedání bylo schváleno, že příští zasedání FACE v roce 2023 se uskuteční v Praze při příležitosti oslav 100 let Českomoravské myslivecké jednoty.
Návrh, který jsme předložili Radě FACE a následně Generálnímu zasedání, byl schválen všemi hlasy.  Skutečnost, že příští rok na podzim se sjedou zástupci mysliveckých organizací z celé Evropy do České republiky je jasný signál, že naše organizace má významné postavení v mezinárodním společenství, postavení, na kterém nám záleží a na kterém systematicky a dlouhodobě pracujeme.
Zároveň říkáme jasně a důrazně našim zákonodárcům, že myslivost a myslivci jsou aktivní také na mezinárodní úrovni a je tedy potřeba nás brát s veškerou vážností.
Věříme, že konání generálního zasedání mezinárodní organizace myslivosti FACE v České republice bude významným přínosem pro českou myslivost, pro naši organizaci a také pro členy ČMMJ.

Myslivosti zdar!
Ing. Daniel ŠVRČULA
místopředseda ČMMJ
 

 
https://signforhunting.com/cs/ 
#SignforHunting
CHCETE, ABY MĚLA MYSLIVOST BUDOUCNOST?
PODEPIŠTE PETICI!

 
stačí nascanovat QR kod, otevřít a podepsat

QR-kod-Petice.png

Následně obdržíte e-mail od společnosti "Civist" (info@civist.com), kde je třeba potvrdit svůj podpis. Zkontrolujte prosím svůj e-mail a potvrďte podpis!
 
NAŠE POŽADAVKY:
Vraťte nám přírodu
80 % pravidel a předpisů ovlivňujících myslivost a ochranu přírody pochází z Bruselu.
 
1. Chceme Evropu bohatou na biodiverzitu pro všechny.

2. Chceme, aby politika ochrany přírody motivovala myslivce k ochranářské práci, a to i v chráněných oblastech.

3. Chceme nové nařízení o obnově přírody, které zajistí ekosystémy a stanoviště pro drobnou zvěř, zejména mokřady a zemědělské plochy.

4. Chceme objektivnější a na faktech založený přístup k myslivosti, včetně regionálních mysliveckých postupů.

5. Chceme, aby populace velkých šelem byly zařazeny do seznamu podle stavu jejich ochrany ve směrnici o stanovištích.

6. Chceme, aby byli myslivci uznáni jako součást řešení pro přírodu, nikoliv jako problém.

7. Chceme, aby zákony byly objektivní, spravedlivé a pro myslivce srozumitelné.

8. Chceme, aby bylo respektováno naše kulturní dědictví, které má zásadní význam pro budoucnost rozmanité Evropy.

9. Chceme, aby Brusel přenesl tuto agendu na mezinárodní úroveň, protože EU má silný vliv na globální úrovni.

 
 
 
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...