vychází v 7:41 a zapadá v 16:44
vychází v 14:05 a zapadá v 6:14
 

PRODEJNA

Odborné publikace Zpátky

Škody způsobované srnčí zvěří

Autor: Grada - Engesser Erwin
Kód: 01/824
Autor dlouhodobě věnuje pozornost škodám způsobovaným okusem a vytloukáním, což slouží jako podklad pro plánování odstřelu srnčí zvěře. Hodnota škod způsobovaných okusem v jednotlivých letech velmi kolísá, ubývá zmlazení smrku a borovice, přibývají porosty listnatých dřevin, především buku. U hlavních druhů dřevin dochází celkově ke zlepšení, ale všechny vzácnější druhy jsou nadále okusem silně poškozovány. Ani zvýšený, případně vysoký odstřel zvěře tomu nezabrání. Proto je třeba zaměřit pozornost na intenzivnější péči o mladé lesní stromky. Cílem této knihy je seznámit čtenáře s jednoduchými a praktickými poznatky, jako jsou ekologická nika srnčí zvěře, les jako srnčí ráj, lov srnčí zvěře v lese poskytujícím bohatý kryt, malá nauka o lese, lesních dřevinách a jejich zmlazování a mechanických ochranných opatřeních. Dále autor probírá škody způsobené zvěří a opatření na ochranu a péči o les, Zdůrazňuje důležitost obnovy, udržení smíšených lesů a spolupráci mezi lesníky a myslivci.
249 Kč / 249 Kč pro předplatitele

TIPY E-SHOPU

549 Kč

Výchova a výcvik loveckého psa

Cena: 549 Kč

Koupit
Zpracování dat...