ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2024

Myslivostí k ochraně přírody Cech sv. Huberta, z.s.

Myslivost 3/2024, str. 68  Martin Brychta
Vážení čtenáři našeho časopisu Myslivost, již čtvrtým rokem prezentujeme aktivity našeho spolku, který vznikl v měsíci červnu roku 2020 k ochraně myslivosti, myslivců a pro jejich propagaci, mezi širokou veřejnost. Dovolte mi se ohlédnout za právě uplynulým rokem a představit činnost a aktivity Cechu.
 
V únoru jsme začali s výrobou sovích budek. Jak jistě všichni víte, sov u nás dramaticky ubývá a jistě se tu nemusíme bavit o jejich užitečnosti pro přírodu a celý ekosystém. Budky byly následně osazeny na vytipovaná místa, kde by měly přilákat nové obyvatele z řad našich menších sov.
V dubnu jsme zvláčeli naše experimentální políčko, na které se nám nakonec z důvodu chybějící vhodné techniky nepodařilo vysít jetelotravní směs, kterou jsme měli již připravenou. Nechali jsme tedy políčko zarůst trávou, která krásně doplnila odrůstající traviny v okolí. Od našeho záměru pochopitelně neustupujeme a vše bude realizováno v roce 2024, neboť biodiverzita je maximálně důležitá. Tuto loučku následně doplní nejméně dvě brtě, kde chceme nechat možnost tyto osídlit divokými včelami.

IMG-20230501-WA0019.jpg

Dne 1. května jsme tradičně oslavili svátek práce úklidem naší novohradské přírody a druhou úklidovou akci jsme pořádali 27. května. „Bohužel“ byly obě akce úspěšné a na obou jsme sesbírali opravdu hodně odpadu. Bonusem akce byla účast našich spoluobčanů a kamarádů s dětmi, neboť jedině tímto způsobem můžeme v současnosti ovlivnit budoucnost a rovněž měnit pohled veřejnosti na práci myslivců.
Další, pro nás již tradiční akcí, je zahájení turistické sezony na sídle našeho nejslavnějšího krále Karla IV v Jižních Čechách na Karlově Hrádku u Purkarce, kde jsme seznamovali s činností našeho spolku a prací myslivců desítky návštěvníků akce. Opět bylo velmi potěšující, že se na akci dostavili rodiče s dětmi, kteří v dosti případech změnili pohled na myslivost. Mediální masáž a aktivity některých lovců v mysliveckých kamizolách totiž dělají své!

IMG-20230507-WA0006.jpg

Jaro je pochopitelně ve znamení plašení zvěře před sekačkami a brigádami v honitbě. I zde pracujeme v našich honitbách pro chov zvěře a věnujeme se všem těmto činnostem.
V červnu jsme se na pozvání kamarádů z MS Kamenná účastnili jejich mysliveckého dne k výročí založení jejich spolku a oslavě založení ČMMJ, kdy jsme postavili i náš tým a zúčastnili se vaření kotlíkového guláše. Za nás se jednalo o důstojnou oslavu vzniku mysliveckého spolku a díky kamarádské atmosféře to byl i přes deštivé počasí hezký den mezi kamarády.
Tato akce předcházela našim dvěma vrcholným akcím, kterými jsou pro náš spolek Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství na Nových Hradech (oslava měsíce června, měsíce myslivosti a ochrany přírody) a Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada, které jsou organizovány naší hlavní mysliveckou organizací ČMMJ.

IMG-20231007-WA0017.jpg

Letošní Den ochrany přírody se na Nových Hradech opět povedl a vše dopadlo přesně tak, jak mělo, stovky hostů, stovky dětí, naučná stezka pro děti mezi myslivci, včelaři, rybáři, ochránci přírody, výtvarná dílna, sokolník s krásnými dravci, dřevorubecká soutěž a dobrá hudba a pití. To vše zakončené večerní zábavou. A tak se 11. ročník povedl a my z této pozice děkujeme všem našim členům, kamarádům, sponzorům a návštěvníkům, bez kterých by nemělo smysl takovou akci dělat.

IMG-20230812-WA0018.jpg

Národní myslivecké slavnosti byly pro nás dvoudenní a musím říci, že jsme se museli otáčet. Jak v sobotu, tak v neděli bylo na Ohradě spoustu návštěvníků. Na tomto místě patří velké poděkování Ing. Kinskému a Ing. Kasinovi, kteří se asi nejvíce zasluhují o skvělou akci na perfektním a důstojném místě. Rovněž všichni, kteří se na akci se svými stánky podílí, zaslouží poděkování. Přátelská atmosféra fungovala a milé bylo setkání s kolegy, se kterými se pravidelně setkáváme na různých mysliveckých dnech. Rovněž gratulujeme všem oceněným za přínos pro myslivost a vítězi soutěže ve vábení jelenů. Před mistrovstvím všech zúčastněných smekáme.
Protože byl měsíc červen, měsíc myslivosti a ochrany přírody nabytý akcemi s mysliveckou tématikou k prasknutí, v červenci jsme si dali pauzu a do propagace myslivosti se vrhli opět v srpnu. Na pozvání Ing. Kasiny jsme vyrazili do Třeboně, kde se konala tradiční Myslivecká Třeboň. Myslím, že tato akce, která v plné turistické sezoně obsadí jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v naší vlasti, má na veřejnost obrovský dosah, což se projevilo i na návštěvnosti akce a našeho stánku. I zde platí, že jsme se stánkem zaujali širokou veřejnost a diskuzí s návštěvníky změnili u mnohých pohled na myslivce a myslivost.
Protože letošní léto bylo teplotně rekordní a teploty nepolevovaly ani v září, bylo nutné pomoci se zavlažováním nově vysazeným stromkům. I o tuto činnost jsme se snažili postarat, a to nejen u kapličky sv. Hubeta, ale i u dalších solitérů v krajině Novohradska a jsme rádi, že to stromky vydržely.
Kromě začátku vrcholné lovecké sezóny jsme se připravovali na poslední dvě akce, kterými byl 7. října Lesnický den na Ohradě pořádaný opět Ing. Kinským a námi organizovaný Den sv. Huberta na Nových Hradech, který připadl na 28. října. Akce na Ohradě byla velmi příjemná a my jsme se opět snažili mezi návštěvníky šířit dobré jméno myslivců. Kromě toho jsme se zapojili i do soutěže dřevorubců, kde náš tým vybojoval druhé místo.

IMG-20231030-WA0011.jpg

Den sv. Huberta byl pro nás akcí poslední a my jsme na ní zakončili aktivity v roce 2023. Z tohoto místa děkujeme páterovi Radoslavu Šedivému za krásnou mši, kolegům trubačům pod vedením Huberta Smolíka, kastelánovi st. hradu Nové Hrady Janu Smolíkovi, členům našeho spolku za jejich aktivitu a všem, kteří se dostavili jak na mši, tak následně na Svatohubertskou zábavu, na které jsme pasovali na lovce jelenů našeho člena Michala Wegera, kterému se podařil ulovit raritní životní jelen evropský - nerovný třicaterák v honitbě VLS Chvalšiny.

IMG-20231105-WA0014.jpg

V sobotu 4. 11. 2023 jsme se zúčastnili na pozvání organizátorů Svatohubertské mše v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, která byla pořádána ke 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty. Byla to opravdu důstojná oslava naší spolkové myslivosti a neopakovatelný zážitek, který v přímém přenosu vysílala ČT2.
 
Kromě výše uvedených aktivit jsme se rovněž účastnili několika jednání o ochraně přírody na Novohradsku, kdy je zde krajina ohrožována záměrem těžby písku, těžby živce a výstavbou hotelového komplexu. Díky aktivitě drtivé většině občanů Novohradska, se daří zatím tyto úmysly potlačovat a pokud bude vůle zastupitelů města Nové Hrady, těžba písku se realizovat nebude minimálně v navrhovaném obrovském množství s předpokládanou délkou 25 roků. Na tomto místě děkuji opozičním zastupitelům Bc. Josefovi Vochoskovi a Ladislavovi Duspivovi, kteří připravili návrh na změnu územního plánu v lokalitě okolo soukromého pozemku pískovny u Nakolic. Uvidíme, jak se k věci postaví ostatní zastupitelé a zda bude upřednostněn zájem ochrany přírody a klidného života v našem městě a okolních osadách nebo peníze!
Rovněž v současné době rezonuje zájem o těžbu živce na pohraničním pohoří Ferster. Výstavba hotelového komplexu v Černém údolí byla pozastavena, ale o dalších aktivitách investora víme a budeme jim spolu s dalšími organizacemi bránit.
 
Jak vidíte, je za námi celá řada aktivit, které, jak pevně věříme, ukáží poctivé myslivce v tom nejlepším světle. Snad se i díky této práci bude měnit pohled na nás, kteří jsme zasvětili život myslivosti, zvěři a ochraně přírody tak, jako to před desítkami let udělali naši předci.
 
Závěrem připomeňme novelu zákona o myslivosti, kterou připravuje MZe. O tom, že by se mělo jednat o komplexní zákon si můžeme nechat jen zdát a je zde boj pouze o tři věci - lov zvěře, výměra honitby a další degradace myslivosti. Bohužel v naprostém nezájmu tvůrců zákona zůstal myslivec.
Žádný bod se netýká myslivce jako takového, jeho činnosti ve vztahu k dodržování tradic, jeho postavení a důležité úloze ve společnosti. Zákon by měl obsahovat jasnou definici myslivosti ve vztahu k tradicím a jasně vymezit pojem lovec oproti pojmu myslivec, který dodržuje tradice, loví podle mysliveckého desatera, šíří osvětu, pracuje se psy, s mládeží, dbá a pečuje o životní prostředí a jeho zvelebování.
Myslivec musí být jasně odlišen od lovce, vždyť česká myslivost je zapsána na seznam národního nehmotného kulturního dědictví. Z myslivosti se nesmí stát pouhé lovení zvěře pro uspokojení potřeb zemědělců, lesníků či rybářů. Snažíme se o daném problému hovořit s lidmi, kteří se na přípravě zákona podílí, nebo jej můžou ovlivnit. Uvidíme, zda zvítězí zdravý rozum oproti lidské chamtivosti.
Všechny výše uvedené aktivity podrobně rozvádíme na našich webových stránkách a na facebokových stránkách našeho spolku.
České myslivosti zdar!
Martin BRYCHTA,
předseda spolku Cech sv. Huberta, z.s.
 

Zpracování dat...