ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2024

Jak Evropané akceptují legální lov

Daniel Švrčula, Petr Šeplavý
Průzkum zadaný FACE přináší nový pohled na akceptaci takzvaného „trofejového“ lovu. Přes 77 % procent Evropanů „trofejový“ lov schvaluje nebo zastává neutrální postoj. (Tristan Breijer – poradce pro politiku FACE, Brusel, 24. ledna 2024)
 
Průzkum renomované společnosti YouGov zadaný Evropskou federací pro lov a ochranu přírody FACE ve spolupráci s partnerskými organizacemi Wild Sheep Foundation (WSF), Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (CIC), Safari Club International (SCI), Conservation Force (CF) a International Professional Hunters Association (IPHA) odhalil významné kladné akceptování mezinárodního i domácího lovu, často mylně označovaného jako „trofejový“ lov. Průzkum se zaměřil na legální regulovaný lov v souladu s mysliveckou legislativou.
Nezávislý výběrový průzkum YouGov mezi více než 7000 Evropany z pěti zemí ukazuje, že většina občanů EU lov akceptuje, pouze 23 % nesouhlasí s držením částí zvířat (trofejí), což je právě praktika často označovaná jako „trofejový“ lov, zatímco 77 % buď schvaluje nebo je neutrálních.
Tento výsledek průzkumu je v ostrém kontrastu s tvrzením, že 85 % Evropanů je proti „trofejovému“ lovu tak jak tvrdí společnost Humane Society International (HSI). Směřování otázek HSI ale v nedávné minulosti zkreslilo výsledky „svého“ výzkumu, což vedlo k tomu, že několik národních parlamentů pod tlakem, že názor veřejnosti je prostě zavazující, zahájilo jednání o zákaz dovozu „trofejí“, aniž by se ale parlamenty těchto zemí zabývaly podstatou problematiky. Průzkum organizace HSI zveřejněný v roce 2021 se zaměřil především na potenciální a spekulativní nepříznivé dopady na ohrožené druhy a vyvolal etické obavy, které potenciálně zastiňují širší přínosy „trofejového“ lovu.
Průzkum společnosti YouGov, který proběhl v listopadu 2023, měl za cíl zjistit nezaujaté veřejné mínění o společenském přijímání domácího a mezinárodního lovu. Důraz byl kladen na uchování částí zvířat (např. rohy, parohy atd.) a také na akceptaci legálního lovu, který je přínosem pro ochranu přírody. Získané prostředky z legálního lovu přitom významně pomáhají v konkrétních oblastech právě proti pytláctví a naopak vytvářejí podmínky pro ochranu zvěře a jejího přirozeného prostředí. Informační dokument Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) uvádí, že „lov s trofejemi... může a také vytváří kriticky potřebné pobídky a příjmy pro vládní, soukromé a komunitní vlastníky půdy, aby udržovali a obnovovali divokou přírodu, jako využití půdy a prováděli ochranářské akce.“
Je potřeba si uvědomit, trofej má pro myslivce svůj specifický význam, který se v mnohých evropských zemích historicky váže k mysliveckým tradicím. Je neoddělitelnou součástí každého poplatkového lovu i jeho ceny. Navíc nám trofeje poskytují v ročním i ve víceletém porovnání informace o kvalitě populace, stavu prostředí apod..
Zjištění v průzkumu silně zpochybňují úzké vnímání lovu jako cíleného pouze na „trofeje“ vysoce ceněných druhů, jak je často prezentují organizace za práva zvířat. Zákazy nebo omezení pohybu legálně získaných „trofejí“ podle nových zjištění Evropané z velké části nedoporučují. Naopak taková opatření negativně ovlivňují místní komunity, ekonomiky a biologickou rozmanitost.

Tabulka-1.jpg
 
Jak je tedy možné, že máme tak rozdílné výsledky vnímání „trofejového“ lovu?
Odpověď se skrývá v obsahu kladených otázek. Občan, který není obeznámen s problematikou myslivosti a lovu, by jistě na otázku, zda se mu líbí „zabíjení zvěře kvůli trofeji“, odpověděl záporně a stejně by odpověděl i mnohý myslivec, který by otázku vnímal jako značně zavádějící, ne-li nekorektní.
Lov je ale nezbytnou součástí regulace zvěře a probíhá za jasných legislativních podmínek. Je také hlavním zdrojem příjmů mysliveckého hospodaření a i v exotických destinacích představuje z mnoha důvodů účinný nástroj pro potřebnou regulaci zvěře a zdroj financí pro ochranu přírody. Tímto směrem se vydal průzkum veřejného mínění společnosti YouGov.
Společnost YouGov zaměřila svůj průzkum veřejného mínění na otázky, které podstatně lépe osvětlují chápání celého spektra loveckých činností, kde význam lovu dalece přesahuje zjednodušení na pouhý lov trofejí. Zahrnuje zásadní příspěvky k regulaci populace druhů, ochraně stanovišť, podpoře biologické rozmanitosti a významným přínosům pro místní komunity.  
Nezávislý průzkum společnosti YouGov probíhal v Německu, Dánsku, Itálii, Polsku a Španělsku. Průzkum v Rakousku a Belgii probíhal odděleně od hlavního projektu, ale stejnými metodami a otázkami.
 
tabulka-2.jpg
 
Neočekáváme, že by v České republice dopadl průzkum FACE příliš odlišně. To znamená, že většina společnosti v ČR nebude proti legálnímu „trofejovému lovu“ nebo to vůbec neřeší. Toto mínění by si myslivci mohli pokazit hlavně tím, že by se ukázalo, že nejednají v souladu s legislativou, na základě odborných znalostí a mravních zásad, a především ve prospěch zvěře a přírody.
Z podkladů FACE zpracovali
Ing. Daniel ŠVRČULA, místopředseda ČMMJ
Petr ŠEPLAVÝ, sekretariát ČMMJ

Zpracování dat...