ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2024

Digitalizace myslivecké evidence s platformou Hunterra I.

Myslivost 3/2024, str. 64  David C. Hájíček
Myslivecký rok se nachýlil ke konci, řada z nás v tomto období vyhodnocuje statistiky lovu, zpracovává výsledky sčítání zvěře, reviduje škody a připravuje myslivecké plány na další období. Zamýšlená změna způsobu mysliveckého plánování je zatím v nedohlednu, takže si toto cvičení nejspíše ještě několikrát zopakujeme.
Naštěstí už nejsme odkázaní jen na tužku a papír, a ačkoliv zavedení novelou plánovaného informačního systému evidence myslivosti (tzv. ISEM) na sebe nechá ještě chvíli čekat, už dnes máme k dispozici celou řadu užitečných pomocníků. Jedním z nich je také Hunterra, ve které pro myslivecké hospodáře a uživatele honiteb postupně uvolňujeme funkce, které byly dosud dostupné pouze firemním zákazníkům.
Připravili jsme tedy seriál představující možnosti digitalizace myslivecké evidence právě pomocí této aplikace.

R.jpeg
 
I. Jak zvládnout myslivecký rok a připravit výkazy
 
V prvním díle našeho seriálu se dozvíte, jak s Hunterrou zvládnout myslivecký rok a připravit si povinné výkazy podle Hlavy II (§§ 36–38) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění (dále také „Zákon o myslivosti“ nebo jen „ZoM“) a další zákonné evidence.
Na úvod neuškodí připomenout si, jak začít s používáním samotné aplikace. Jakmile si ji stáhnete do svého chytrého telefonu z Google Play nebo Appstore, anebo si otevřete webovou stránku s online aplikací (app.hunterra.eu), budete vyzváni k přihlášení. Pokud ještě nemáte vytvořený uživatelský účet, budete se muset zaregistrovat.
Po přihlášení založíte honitbu (nebo otevřete některou ze stávajících, pokud již Hunterru používáte). Nejjednodušší způsob založení nové honitby je vyhledáním podle názvu.
Hunterra obsahuje přednastavené hranice všech českých, slovenských, polských, slovinských a chorvatských honiteb. V některých případech se mohou hranice lišit od skutečnosti, proto máte možnost si je upravit ve webové aplikaci (app.hunterra.eu, záložka „Honitby > Změnit mapu honitby“).
V tuto chvíli je mapa honitby připravena pro zadávání mysliveckých zařízení. To je možné buď ve webové aplikaci, nebo pomocí mobilu přímo v terénu – což je samozřejmě výhodnější. Nejjednodušší způsob, jak mapu naplnit, je zapojit ostatní členy spolku – každý ví nejlépe, kde má svá zařízení umístěna. Stačí sdělit všem přístupový kód honitby, který najdete pod záložkou „Spravovat členy“, ostatním členům spolku.
Při mapování honitby je výhodné přidat k bodům v mapě fotografie mysliveckých zařízení – budete tak mít okamžitý přehled o jejich stavu. Případně můžete vyžadovat, aby členové spolku fotografie v průběhy mysliveckého roku aktualizovali. Získáte tím evidenci například o jejich pravidelné sanitizaci.

Hunterra-prihlaseni_do_honitby.png
 
Nyní jste připraveni začít s mysliveckým plánováním. Vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě (dále také „Vyhláška o mysliveckém plánování“ nebo jen „VoMP“) příkladmo stanoví, že pro komplexní zpracování plánu mysliveckého hospodaření je třeba vycházet z následujících podkladů, které by měly být podle povahy honitby přílohou plánu:
- výsledky sčítání zvěře (viz § 36 odst. 1 a 2 ZoM),
- posouzení celkového stavu ekosystému (viz § 36 odst. 2 ZoM; nejsou ustálené metody),
- výsledky porovnání kontrolních a porovnávacích ploch (viz § 36 odst. 2 ZoM; v kompetenci vlastníka lesa),
- evidence výše škod způsobených zvěří v předchozím období na lesních a zemědělských porostech (viz § 36 odst. 2 ZoM; v kompetenci hospodáře, který škody uplatňuje),
- minimální a normované stavy zvěře, poměry pohlaví a koeficienty očekávané produkce (viz § 36 odst. 2 ZoM; součást rozhodnutí o uznání honitby – dle vyhlášky č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd),
- hlášení o plnění plánu, ať už je mezi uživatelem a držitelem honitby dohodnutá jakákoliv forma (viz § 36 odst. 4 ZoM),
- záměry uvedené v návrhu na uznání honitby (viz § 36 odst. 2 ZoM; volná forma zpracování),
- závěry a doporučení pro hospodaření se zvěří v oblasti chovu vypracované orgánem státní správy myslivosti (dále také „OSSM“), který vymezil příslušnou oblast chovu zvěře (§ 36 odst. 2 ZoM),
- zamýšlené zazvěřování, výstavbu mysliveckých zařízení, opatření v péči o zvěř a při ochraně a zlepšování životních podmínek zvěře (viz § 36 odst. 2 ZoM).
Do sčítáním zvěře tradičně zapojte členy spolku, kteří si už vyzkoušeli základní funkčnost Hunterry v terénu a využití mobilní aplikace pro sčítání by pro ně měla být hračka. Stačí, když obejdou svůj úsek – jako každý rok – a svá pozorování zanesou přímo do mobilní aplikace. Je třeba dbát na to, aby všichni nastavili správný stav zvěře – na hodnotu „Pozorovaná“. Výsledky se zobrazí přímo v mapě i v přehledné tabulce v seznamu „Úlovků“. Žádné předávání papírků, posílání SMS, dlouhé přemýšlení, na koho jste zapomněli. V přehledné tabulce jen jednoduše zvolíte datum sčítání, vyberete stav „Pozorovaná“ a můžete vyplnit první tiskopis.

Hunterra-scitani.png
 
Hlášení o plnění plánu lovu (tzv. „Mysl 8“) jsou uživatelem honitby zpravidla předkládána měsíčně OSSM a nezřídka také držiteli honitby. Uživatel honitby a OSSM mají možnost dohodnout se jinak (viz § 36, odst. 4 ZoM), což se v praxi často děje. Zatímco v současnosti není výjimkou předkládání hlášení OSSM ročně, trend po zavedení ISEM bude opačný – vykazovat průběžně, neprodleně po ulovení. Tato praxe je běžná také v řadě honiteb pronajímaných podnikem Lesy ČR, s.p. Pro zobrazení přehledné statistiky lovu stačí ve webovém rozhraní aplikace Hunterra v sekci úlovků filtrovat zvěř ve stavu „Ulovená“.
Mobilní zařízení seznam úlovků, nálezů, postřelů či pozorování nadále zobrazuje pouze v mapě. Chystáme však změny, které budou součástí rozsáhlejší agendy. Výhodu budou mít ti uživatelé, kteří začnou své úlovky evidovat prostřednictvím aplikace Hunterra už nyní. O tom ale až v příštích dílech seriálu.

Hunterra-ulovky.png

Posledním významným zdrojem pro sestavení mysliveckého plánu, odhlédneme-li od podkladů pro zamýšlené zazvěřování, je seznam mysliveckých zařízení. Hunterra slouží primárně k jejich evidenci a správě v mapovém podkladu. Nicméně pro potřeby výkaznictví je možné zobrazit si je v přehledné tabulce. Stačí zvolit položku „Zařízení“ pod tlačítkem „Honitba“ ve webové aplikaci. Mobilní aplikace i nadále zobrazuje zařízení pouze v mapě.

Hunterra-zarizeni.png

Nyní již máte nachystané všechny podklady pro vytvoření mysliveckých plánů na další rok. Předpokládáme, že plán počtu loveckých psů (tzv. „Mysl 6“) se až tak často nemění, evidenci loveckých psů proto Hunterra prozatím veřejně nenabízí. Ani novela ZoM s tímto výkazem nepočítá, neboť minimální počty loveckých psů na honitbu již nebudou stanovovány.
Oproti tomu pro plánování loveckých akcí – a to nejen společných – nabízí Hunterra řadu užitečných funkcí. Na problematiku plánování lovů se samostatně soustředíme v příštích dílech seriálu.
 
Jak vytvořit konkrétní plány lovu (Mysl 1–Mysl 3) a plány společných lovů (Mysl 5), si ukážeme v příštím článku. Spolu s plány se v příštím čísle se také zaměříme na evidenci plomb a individuální lovy. Dozvíte se, jak pracovat s rezervacemi, co znamená pojem „virtuální doprovod“ a jak při vytváření plánu společných lovů můžete nabídnout volné pozice loveckým hostům.
Za vývojový tým aplikace Hunterra
David C. HÁJÍČEK
 

Zpracování dat...