ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2023

Maliar poľovnej zveri Michal Závacký

Myslivost 8/2023, str. 86  J.H.
V rodine Závackých v Sobranciach tesne pred Vianocami 20. decembra 1954 sa narodil syn, ktorému dali meno Michal. Čo dostal do vienka od sudičiek, to vtedy nik netušil. Keďže vyrastal v rodine poľovníka, poľovného hospodára a kynológa, otec mu vštepoval lásku k prírode a všetkému živému v nej.
Svoju školskú dochádzku začínal najskôr v Prešove a po presťahovaní sa rodiny ju ukončil v Michalovciach.  Už od roku 1963 až do roku 1992 sa mu venoval maliar Jozef Saloň vo svojom ateliéri v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Tu spoločne robili kresby, maľby portrétov, figurálnu kresbu ako aj zátišia. V plenéri sa dlhé roky venovali hlavne maľbe zemplínskej krajiny v Michalovskom a Trebišovskom okrese.
Michal-Zavacky.jpgAko 12ročný popri školskej dochádzke navštevoval v rokoch 1966 -1969 Ľudovú školu umenia v Michalovciach. Práve na tejto škole jeho budúcu tvorbu ovplyvnil okrem spomínaného Jozefa Saloňa aj pedagóg Ladislav Dobózy,  ako aj národný umelec, akademický sochár Arpád Račko pri častých návštevách v jeho ateliéri a Doc. akademický maliar Jozef Haščák.
Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy strojníckej v Michalovciach začal študovať v roku 1974 na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach odbor priemyselného designu. Tu do tajov tohto odvetvia ho zasvätili Prof. Ing. Dr. Jozef Dirhan, DrSc. a maliar Prof. Tadeusz Bolonský, ktorý ďalej rozvíjal jeho výtvarný talent. 
Ešte počas stredoškolského štúdia absolvoval skúšku z poľovníctva a v PZ ho zvolili za tajomníka. Ako poľovník viac sa venoval rôznym činnostiam poľovníctva, ako samotnému lovu.  Už v roku 1973 mal chovnú stanicu jagdterierov, v roku 1981 i bulterierov. Neskôr choval bavorské farbiare. 
V predchádzajúcich volebných obdobiach bol členom streleckej, neskôr v kynologickej a tiež aj v ekonomickej komisii OV SPZ  Za svoju prácu bol ocenený poľovníckymi vyznamenaniami Slovenského poľovníckeho zväzu bronzovou a striebornou medailou Za zásluhy o poľovníctvo a pamätnou medailou Za vernosť.
Má rád zvieratá, lebo sú naratívom jeho maliarskych inšpirácií, podobne ako lesy, bystriny, potoky,  jazera, moria aj oceány. Jeho spolupútnici z poľovníckeho združenia ho poznajú ako váhavého strelca na vysokú.... Závacký zver radšej maľuje či fotí, ako strieľa. A v tom sa markantne zrkadlí jeho hodnotový raster, či životná filozofia, ktorý trefne vyjadruje ľudová múdrosť:“ Ži a nechaj žiť !" 

AA-Bazant-v-toku-30-7x-22-cm-akvarel-2015.jpg

Závacký je nielen maliar, poľovník, cestovateľ, ale aj výborný fotograf, ktorý dokáže citlivo zachytiť zaujímavé nálady aj na vode. Témou autorského celoživotného maliarskeho záujmu sa stali poľovnícke motívy vnímané v širších súvislostiach.  Svoj výtvarný program obohatil o cyklus poľovníckych zátiší a najmä obrazov zo života zveri. 
K jeho obľúbeným objektom okrem klasických zvieracích motívov patria aj lesné zákutia s autentickým prostredím,  v ktorých sa odohráva rôznorodý život zvierat. Zver na jeho obrazoch netvorí iba akýsi doplnok krajiny, ale sa stáva nosným prvkom i dominantou jej kompozície. Vo svojich maľbách vychádza z odpozorovaných praktík zobrazovanej poľovnej zveri, čo ho zaraďuje medzi animalistov. Motívy na jeho obrazoch sú väčšinou z vlastných stretnutí a zážitkov s prírodou Zemplína, ale i  Vysokých Tatier,  Poloninách, ale i na cestách v zahraničí - Moravskoslezských Beskydech, či Bulharsku a Španielsku pri stredozemnom mori i Atlantiku, maľovaných tam priamo v plenéri. 

AA-Liska-na-love-15-x-30-cm-akvarel-2018.jpg

Vo svojich prácach dokáže verne zachytiť prírodné prostredie v priebehu dňa i v každom ročnom období.  V kompozícii diel verne zachycuje dopad svetla na krajinu, pričom farba je nositeľom emocionálneho i významového posolstva zobrazovaného.
Autor nezachytáva iba prírodu, ale venuje sa aj maľovaniu portrétov.  Ukážky kresby a maľby v asi v jednom z najťažších žánrov - v portréte, ukazujú jeho kresliarske majstrovstvo a dril.
Jeho portréty, majú výraz, majú "dušu". V nich nezachytáva iba fyzickú podobu každej stvárnenej osoby, ale aj odhaľuje v nej v širšom slova zmysle aj výraz emócie.  Portréty stvárňuje olejom, akvarelom, pastelomceruzkou a rudkou. 

POLONINY-Nad-Runinou-58-5x71-cm-olej-2018.jpg

Medzi jeho obrazmi tohto charakteru nájdeme aj portrét známeho akademického maliara obrazov s poľovníckou tematikou Václava Nasvětila, ktorého namaľoval pastelom v roku 2010, ale aj jeho učiteľov Prof. Jozefa Dirhana, Jozefa Saloňa a Ľudovíta Dobózyho a desiatky mnohých iných významných osobnosti, členov rodiny i priateľov.  
Michal Závacký svoju tvorbu pravidelne od roku 1989 vystavuje na rôznych výstavách v regióne Východoslovenskej nížiny.  Taktiež s jeho tvorbou sa poľovníci stretli na výstave "Tradície poľovníctva na Zemplíne" - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Napriek tomu jeho obrazy dnes sú v mnohých súkromných zbierkach na Slovensku i v mnohých štátoch v Európe, ako aj zámorí v USA, Kanade i v Austrálii.
J.H.
 
AA-Hluchan-v-toku-43x30-7-cm-akvarel-2015.jpg
 

AA-Jelenica-42x30-cm-akvarel-2018.jpg
AA-Kamzik-30x42-cm-akvarel-2018.jpg
AA-Studia-jelena-I-22x30-7-cm-akvarel-2015.jpg
Hradok-z-poza-Laborca-36x72-cm-1998-olej.jpg
Zpracování dat...