ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2023

Jak vypadali lovečtí psi před 100 (a více) lety

Myslivost 8/2023, str. 40  Michal Císařovský
ANGLICKÝ SETR Jsou plemena, která po stu letech takřka nejsme schopni rozpoznat, a naopak jsou zde jiná, která by mohla vystoupit z obrazů a fotografií ještě starších. K těm druhým patří anglický setr. Plemeno mnohými považované za nejelegantnější, nejkrásnější mezi všemi plemeny psů. I to je zřejmě důvodem, proč číslem 1 nejen jedné z prvních plemenných knih světa, anglického Kennel Club (1873), je právě anglický setr.
 
Historie moderních setrů, „sedacích“ psů, kam v současnosti patří kromě anglického ještě setr Gordonův a dvě variety, dnes samostatná plemena setrů irských – červeného a červeno-bílého – nesahá o mnoho hlouběji do minulosti než jedno až dvě století.
Anglické prameny nicméně uvádějí poznámku Johna Harrise z roku 1485, který po šestiměsíčním výcviku dokázal, že jeho španělé, uměli „to set“ neboli „přisedat“ koroptve, bažanty a jinou zvěř. V této době ovšem tito psi plnili roli více podobnou práci dnešních slídičů, a pernatou i další drobnou zvěř naháněli do sítí. Teprve mnohem později postupovali před střelcem s loveckou puškou.
W. Arkwright v knize „The Pointer“ připomíná, že Robert Dudley, vévoda z Northumerlandu, narozený v roce 1504, byl údajně první, jehož pes usedl na povel při lovu bažantů. Zmínku o loveckých psech tohoto typu přinesl ve svém slavném díle De Canibus Britannicis (O britských psech) roku 1570 J. Caius; psal ještě o tzv. sytting spaniels, tedy na rozdíl od pointing – vystavujících loveckých psů – o psech sedavých, pracujících při sledování zvěře tiše a pohybujících se podle hlasových povelů či signálů. Svého mastera při nalezení (pernaté) zvěře zalehne směrem k ní.
Obdobné zprávy o psech „sedavých a líhavých“, kteří už navozují lovecké způsoby budoucích ohařů (přesněji stavěčů), se nacházejí i v historických dokumentech z poloviny 16. století z Čech. Například „Práva manská“ z roku 1538 zmiňují psy líhavé. Jan Čabart o nich v jedinečné knize o historii české myslivosti soudí, že „šlo o druh psů, kteří jako dnes někteří ohaři značili přítomnost zvěře tím, že se přimáčkli k zemi.“
J. H. Walsh-Stonehenge, klasik světové kynologické literatury, o anglickém setru v roce 1859 napsal, že se jedná o „nejnárodnější“ z britských plemen, existující dozajista již čtyři století.
 
Vývoj setrů probíhal v principu tak, že z původních loveckých španělů se postupem doby vydělil konstitučně větší typ psů, charakteristický oproti svým předkům jiným způsobem práce, jejím zjemněním a propracovaností. Při „upozornění“ lovce na přítomnost zvěře zaujali nehybnou pozici usednutím (set) směrem ku ptáku a často při tom zvedali tlapu. Vytvořili tak předpoklad pro další stupeň – zaujetí typického postoje s vysokým nosem jaký dnes známe u ohařů, pointerů.
Lovci v prvním období tohoto způsobu lovu používali sítě (tyras, přívlač), do nichž ptáky – zvednuté psem až na povel – odchytávali. V literárních zmínkách se proto můžeme dočíst o takzvaných „sedajících“ (setting) nebo podle vzoru staročeských „psů líhavých“ španělech; objevuje se také výraz „crouching Spaniels“ neboli krčící se, hrbící se španělé.
Jejich prací bylo usednutím nebo přikrčením označit a vypíchnout před lovcem vyslíděnou pernatou zvěř, nejčastěji bažanta, koroptev, křepelku nebo sluku.
Následně se tato činnost původně „sedavých psů“ stala specialitou skupiny ostrovních ohařů – pointerů a setrů.
Jako španělé – spaniels – byli setři na britských ostrovech označováni ještě na počátku 18. století, Zkrácením ze „sedavého psa“ nebo španěla – setting spaniel – vznikl název setter.
 
Původ dnes známých a uznaných čtyř plemen setrů, kteří od sebe nebyli prakticky ještě na konci 18. století rozlišováni, je odvozován od anglických loveckých španělů, zejména od anglického špringršpaněla.
Obdobný vývoj ostrovních a kontinentálních ohařů dokumentují některá díla zdobící panovnická sídla, například obraz Alexandra-Françoise Desportese, zachycující trojici ohařů francouzského krále Ludvíka XIV. (1643 - 1715); zobrazeni jsou dva dlouhosrstí a jeden krátkosrstý ohař v typickém zbarvení s bílým základem a barevnými, černými a hnědými skvrnami a plotnami, u jednoho ze psů dokonce s náběhem do zbarvení merle (později belton); skvrny nejsou přesně ohraničené, ale prolínají se s bílou.
K rozlišování jednotlivých plemen setrů docházelo až na základě charakteristického zbarvení, kdy v Irsku převažovali psi bílo-červení, v Anglii psi bílo-černí a bílí s hnědými až okrovými znaky, ve Walesu psi celí bílí, ve Skotsku byli nejrozšířenější psi černí s pálením (black and tan).
 
Největší zásluhy na rozvoji anglického setra patří dvěma chovatelům – Edwardu Laverackovi (1800 - 1877), který položil základ moderní samostatné linie v roce 1825. V roce 1872 vydal knihu The Setter, v níž položil základ k modernímu standardu plemene. Ještě v polovině 19. století však nevstoupily do praxe znalosti o genetice.
Laverackovým pokračovatelem se stal R. L. Purcell Llewellin (1840 - 1925). Ve starší literatuře je proto možné setkat se s pojmenováním anglického setra po zakladatelích chovu. Llewellin údajně koupil mnoho výstavně úspěšných Laverackových psů a spojoval je se psy z jiných částí Anglie. Jeho psi se pak stali velmi oblíbenými zvláště na field trails (zkoušky z výkonu loveckých psů, konaných v Anglii od roku 1865).
Někteří chovatelé anglických setrů v Británii prý ještě dnes dokáží vystopovat původ svých psů k typu Laverack nebo Llevellin.
Angličané otevřeně uznávají, že výsledkem Laverackova úsilí bylo úžasné spojení krásy a výkonu na takovém základě, že na něm mohly a mohou stavět i další generace chovatelů.
 
PhDr. Michal CÍSAŘOVSKÝ
 
M202301_04.jpg
Sydenham Edwards namaloval již v roce 1800 trojici setrů z britských ostrovů; v době, kdy se při lovu pernaté přestávaly používat sítě a termín „setting spaniels“ – sedaví španělé – začal být s lovem „pod puškou“ nahrazován novým pojmenováním – „setters“ – setři
 
M202301_05.jpg
K prvním zobrazením dlouhosrstých stavěčů/ohařů ve vzhledu moderních anglických setrů patří obraz Edwina Armfielda z doby kolem roku 1860; patrná je vývojová návaznost na lovecké španěle
 
 M202301_02.jpg
Zcela bílého anglického setra namaloval kolem roku 1800 Philip Reinagle na obraze nazvaném „Lovec s anglickým setrem a bažantem“ (bažant je pod listem vlevo dole). Reinagle je považován za jednoho z nejlepších malířů, zaměřených na kynologii
 
M202301_01.jpg
Setři na obraze Richarda Andsella z roku 1871 jsou v porovnání se současnými příslušníky plemene mohutnější, zejména hlava není tak jemně a výrazně modelovaná
 
M202301_06.jpg
Portrét psa jménem Blue Prince (kol. roku 1870). Patřil jednomu ze zakladatelů plemene anglický setr Edwardu Laverackovi, který začal s chovem právě před dvěma sty lety

 
M202301_03.jpg
Anglický a Gordonův setr s ulovenou zvěří na obraze W. A. Woodehouse (1857 - 1935)
 
M202301_08.jpg
Angličtí setři jsou vystavováni na Cruft´s od roku 1891, kdy zde titul „Best of breed“ získal legendární Magic Lantern, narozený v roce 1882. Na unikátní fotografii je fena Ch. Mallawyd Sarah, držitelka Chalenge certificates (CCs) v letech 1904, 1905 a 1906; její chovatel Tom Steadmean získal se svými angličany od roku 1893 do roku 1924 deset titulů šampiona a 143 CCs

 
M202301_09.jpg
Skotská chovatelská stanice z Dundee „Of Crobmie“ patřila ve dvacátých letech minulého století k nejvýznamnějším v chovu „gundogs“, především anglických setrů. Studie hlavy feny Minie of Crombie

 
M202301_10.jpg
Obraz skupiny anglických setrů z doby krátce před rokem 1900 představuje různé kombinace zbarvení

 
M202301_07.jpg
Zřejmě první fotografii anglických setrů v českých zemích zveřejnil v roce 1903 Václav Fuchs v časopise Svět zvířat                                                                           
                                                                                                              
 

Zpracování dat...