ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2023

Možnosti střelby v pohybu

Myslivost 11/2023, str. 70  Martin Brožek
Stabilní pozice je základem přesné střelby. Tato dovednost je klíčová pro dosažení chtěného zásahu a je základem úspěšného lovu.
Existuje mnoho různých způsobů, jak dosáhnout stabilní střelecké pozice v závislosti na prostředí, terénu a vybavení. V tomto článku bych rád čtenáře seznámil s vybavením a způsobem jeho použití, které osobně využívám při lovu v pohybu, zejména na šoulačce, případně na naháňkách.
 
V průběhu několika minulých sezón jsem si v rámci testování různého vybavení vyzkoušel mnoho specifických pomůcek, které slibovaly to či ono, některé jsem otestoval a s poděkováním vrátil, jiným dal další šanci, a nakonec i zakoupil. Vybavení, které naleznete v následujícím textu, je mnou ověřené, koupil jsem si je z vlastních peněz a používám je více či méně v průběhu celého roku.
 
Začněte nastavením kulovnice
 
Střelba z ruky má svá specifika a v mnohém se ukáže, zda je sestava pro tuto činnost vhodná. Moji terčovou sedmikilovou kulovnici těžko vezmu na šoulačku. Hmotnost, ač se to samo nabízí, však není tím hlavním omezením. Zbraň, o které hovořím, je nastavená pro nejlepší výsledky při střelbě vleže, kde je poloha těla odlišná od střelby ze zbraně, kterou používáte vsedě nebo vstoje.
Zásadním rozdílem zbraně určené pro lov ve vzpřímené poloze je délka pažby, výška zalícení a vzdálenost oka od střelecké optiky. Pokud s vámi zbraň nesroste při rychlém zalícení, je potřeba sestavu upravit. Nastavte nebo si nechte kulovnici nastavit, abyste byli schopni při zalícení umístit a opřít hlavu ve stejném místě, nemuseli hledat obraz v puškohledu a byli schopni zkrátit čas potřebný k zamíření.
S tím souvisí správná výška lícnice a vzdálenost oka od puškohledu. Tato zásadní změna se promítne do všech střeleckých aspektů a výrazně posune vaši schopnost zasahovat.
 
Základní střelecké principy
 
Střelectví není nový obor, postupy jsou léta vyzkoušené a mnozí profesionální střelci je dovedli téměř k dokonalosti. V tomto článku se budu věnovat čistě vybavení. Záměrně opomíjím rozbor poloh, kontrolu dechu, ovládání svého vybavení, nastavení optiky, spouštění, absorbci zpětného rázu, vnější balistiku, vliv povětrnostních podmínek atd., což by samo o sobě vydalo na knihu či nejméně sérii odborných článků.
Pokud zůstaneme u střelby v pohybu, tedy v měnícím se prostředí, dodržuji základní principy.
Začneme zbraní:
1. Opřená zbraň je vždy přesnější než volná.
2. Maximalizujte velikost plochy, kterou se zbraň opírá o překážku.
3. Nikdy se nedotýkejte hlavně kulovnice – ani částí těla, ani čímkoliv z prostředí.
4. Snažte se vždy ukládat zbraň do měkkého.
5. Snažte se zbraň ukládat do jejího těžiště.
 
Na příkladech níže se k bodům ještě vrátíme. Nejprve si však řekněme pár základních pravidel pro střelce:
1. Vždy se snažte maximálně snížit těžiště.
2. Zaplňte maximum volného místa mezi tělem, zemí, končetinami.
3. Snažte se maximálně odlehčit spouštějící ruku a spouštět volně.
4. Využijte své běžné vybavení, co máte s sebou, abyste se lépe stabilizovali.
5. Vždy se snažte, aby zbraň byla podepřená ve dvou bodech – např. předpažbí a podepřený loket.
6. Na střelnici trénujte tak, jak budete lovit.
 
Střelecké podpěry
 
Pokud se bavím s kolegy myslivci, obvykle je první volbou zpřesnění střelby v pohybu střelecká podpěra. Především to platí pro honitby s nedostatkem přírodních překážek – pro louky, polní honitby apod.
Střelecké podpěry, pokud hovořím o množství bodů dotyku se zbraní, jsou dvou typů – jednobodé a dvoubodé. Já používám obě. Každá totiž má své použití a výhody.
Jednobodou podpěru mám typu teleskopické trojnožky. Používám ji především v období naháněk. Hlavní výhodou této podpěry je, že sama stojí. Nastavím si ji obvykle tak, aby mi sloužila jako opěrný bod pro střelbu ze stanoviště na delší vzdálenost. Například hlídám výseč, kam dostřelím z ruky a podpěra mi slouží jako opěrný bod pro střelbu do výseče, kam bych měl z ruky dostřelit už problém.
V případě, že vidím kus na delší vzdálenost, zakládám zbraň do podpěry.
Opření zbraně v jednom bodě také dovoluje rychlé vedení zbraně horizontálně a pokrytí širokého prostoru.
Při použití jednobodé podpěry odkazuji na základní střelecké principy. Jednobodou podpěrou odlehčíte svým rukám a hlavní hmotnost zbraně spočívá na podpěře. Ovšem pro potřeby dálkové střelby je omezujícím faktorem právě pohyblivý druhý bod – střelec. Snažte se co nejvíce snížit těžiště, pokud to je možné, střílejte opření o strom, z kleku s využitím prostředí či židličky jako druhého pevného bodu pro váš loket.
Naopak dvoubodá podpěra je dělaná pro naprosto pevné držení zbraně. Dvoubodou podpěru, konkrétně Blaser Carbon Shooting sticks Gen2, používám prakticky pokaždé, když jdu ven. Beru ji nejen do pole, ale i když se přesouvám mezi posedy, protože mi dovoluje střílet „z ruky“ na skutečně velké vzdálenosti. Nejdelší zásah mám s dvoubodou podpěrou na vzdálenost 340 metrů.
Obrovskou výhodou dvoubodé podpěry je stabilita. Pohyby těla se do podepřené zbraně nepřenáší, stranovou a výškovou korekci děláte nakláněním a úpravou přední vidličky, současně můžete do podpěry podepřít i část vlastní váhy.
S užitím dvoubodé podpěry také lépe zvládáte zpětný ráz. Proto, když nechávám kamarády střílet mými výkonnějšími zbraněmi, obvykle jim nechávám vystřelit z dvoubodé podpěry.
Díky výškovému nastavení můžete využít dvoubodovou podpěru i vsedě na židličce.
 
Použití vaku, batohu
 
Další z možností je využití batohu nebo střeleckého vaku. Princip užití obou je stejný.
Vak je defacto zmenšenina batohu. Cílem je rozložit hmotnost zbraně na větší plochu a snížit prostor, ve kterém se může volně pohybovat.
Vak používám tvaru „U“ – lze jej položit na překážky jako je větev, předprseň apod. tak, aby vak předmět obepnul a samovolně na něm držel. Případně jej jednoduše položím na bok, pokud ukládám zbraň třeba na spadlý kmen nebo kámen.
Velkou výhodou vaku je to, že zbraň uložená na vaku do těžiště sama drží – tj. zbraň mám třeba v okýnku na vaku, pokud jsem na čekané a nemusím ji prostrkávat až v okamžiku, kdy se něco děje.
Specifickým užitím vaku je i možnost uložit jej do vidličky jednobodé podpěry a získat kousek stability navíc.
Jak jsem již zmínil, vak je zmenšeninou batohu. Kdykoliv potřebuji zbraň podepřít, využívám batoh. Mám batoh často úplně plný, nosím v něm kromě jiných věcí i deku, takže při položení zbraně nedochází k žádnému hluku.
Batoh je skvělou náhradou střeleckých nožiček. Jedno prvenství ale oproti vaku batoh přece jen drží – má popruhy. Když si přehodíte jeden popruh přes hlavu a dáte si batoh na hrudník, máte skvělé odkládací místo pro loket ruky na spoušti. V zásadě přesně tento způsob nejlépe vysvětluje základní střelecké pravidlo o zaplnění maxima volného místa mezi tělem a končetinami.
 
Využití střeleckého popruhu
 
Mluvím konkrétně o popruhu SH Gamehammer, který je pro střelbu v pohybu přímo navržený. Řemen jsem objevil na konci minulého roku a úspěšně s ním odstřílel velkou část naháňkové sezóny.
Jedná se o moderní popruh s neoprenovou částí, do které je všité oko určené pro prostrčení střelcovy nestřílející ruky. Tím, že člověk nestřílející rukou zatáhne, opře se o řemen a přitáhne zbraň těsněji do ramene, pozitivně ovlivní nejen polohu zbraně, ale především její kontrolu, spouštění a zvládání zpětného rázu. Díky vyšší kontrole si dovoluji střílet na delší vzdálenost přímo z ruky a pokud jsem v prostředí s přírodními překážkami – stromy, skaliska, oplocenky apod., využívám řemen i jako náhradu šoulací hole.
Základem je stabilizace vlastního těla o překážku, čímž snížím těžiště a rozložím vlastní váhu. Následně volně spustím zbraň, ta mi za řemen visí s oporou o fixované zápěstí. Jen s popruhem tedy dokážu nahradit jednobodou podpěru a pokud využiju dalších výše uvedených rad, zejména fixace těla, vyplnění míst, improvizované opory střílející ruky, snížení těžiště, dosáhnu až do vzdálenosti asi 150 metrů.
 
Závěr
 
V tomto textu jsem se snažil přiblížit základní principy a vybavení, které využívám pro přesnou střelbu ve své myslivecké praxi. Budu moc rád, pokud to alespoň některém čtenáře inspiruje.
Pokud začnete uvažovat při budování střelecké polohy v souladu se základními pravidly uvedenými výše, skokově to posune vaše střelecké schopnosti vpřed.
Co bych rád zdůraznil, střelbu je, stejně jako mnoho jiných činností, potřeba trénovat. Musíte mít důvěru ve své vybavení, musíte znát, jeho možnosti či omezení a především se snažte využít čas na střelnici tak, abyste simulovali střelecké polohy, se kterými se následně setkáváte v praxi. Pomůže to důvěře v sebe sama, otevře to nové myslivecké dovednosti a omezíte množství výstřelů, které mohly být vypracovány lépe.
 
Uvedené produkty byly zakoupené v distribuční síti, popruh Gamehammer naleznete na www.sauenhammer.cz
 
Ing. Martin BROŽEK
Autor projektu JduLovit.cz
Pro další obsah mě vyhledejte na sociálních sítích
Vyzkoušejte aplikaci JduLovit.cz
 
P7185114-1.jpg
Střelba z jednobodé podpěry. Důležité je především snížit vlastní těžiště.

P7185123-1.jpg

Střelba z ruky s popruhem Gamehammer. V popruhu je oko, díky kterému lépe zapojíte ruku na předpažbí a získáte lepší stabilitu zbraně.

P7185137-1.jpg

Aplikace rad v praxi – nízko posazená trojnožka, na ní je umístěný vak pro lepší rozložení váhy zbraně, střelec si podepírá loket spouštějící ruky o koleno. V této poloze bez problémů dokážete střílet daleko přes 150 metrů.

P7185172-1.jpg
 Batoh využijte jako podpěru – dejte ho na zem nebo přes překážku. Lépe rozložíte hmotnost zbraně.

P7185174-1.jpg
Zkuste si dát batoh jedním popruhem okolo krku a získáte místo, kde si podepřít loket spouštějící ruky.

P7185179-1.jpg
Využití podpěry loktu batohem při střelbě v kleku nebo polosedu.

P7185244-1.jpg
Střelba z dvoubodé podpěry otevírá možnosti přesných zásahů. Můj nejdelší zásah byl 340 metrů.

Zpracování dat...