ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2023

Unikátní výstava Myslivost a příroda

Jaroslav Šmíd
Okresní myslivecký spolek Kroměříž se ve dnech 1.–2. 4. 2023 připojil k oslavám 100. výročí založení České myslivecké jednoty tím, že vytvořil se svými členy část velmi hodnotného a pestrého programu, který sestavil ředitel Výstaviště Kroměříž Ing. Pavel Konečný se svým týmem. Zájem o tuto výstavu projevilo přes 6000 návštěvníků odborné a laické veřejnosti.
Ve vydaném katalogu v úvodním slovu předseda OMS Kroměříž Bc. František Vávra vyjádřil velké poděkování vedení i pracovníkům výstaviště, kteří v hlavní výstavní hale na ploše 800 m2 připravili, zorganizovali a samostatně nachystali areál na tuto akci, jehož venkovní rozloha činí dva hektary. 
Výstavu slavnostně zahájil, po úvodní fanfáře trubačů ze Střední lesnické školy Hranice na Moravě, hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš spolu se starostou města Kroměříž Mgr. Tomášem Opatrným.
  
Komentované prohlídky trofejí 
 
Chovatelskou přehlídku trofejí v průběhu výstavy komentoval předseda okresní dozorčí rady Ing. Viliam Bazso. Zájemcům o vystavené trofeje sdělil, nejen kolik bylo roce 2022 v okrese Kroměříž uloveno srnců, daňků, jelení zvěře, muflonů a drobné zvěře – zajíců, bažantů, lišek, jezevců, mývalů, ale i jejich bodové ohodnocení, včetně jejich umístění.
Hned po zahájení výstavy proběhla ukázka plemen loveckých psů. Bylo představeno 30 plemen ze skupiny ohařů, slídičů, retrívrů, barvářů, teriérů a jezevčíků. Nejvíce plemen bylo ze skupiny ohařů. O ukázku návštěvníci projevili velký zájem. 
 
V čem byla tato výstava unikátní?
 
Již v pátek, den před oficiálním zahájením výstavy v dopoledních hodinách byla pro základní školy a školky okresu Kroměříž připravena a provedena myslivci komentovaná chovatelská přehlídka trofejí i preparovaného ptactva a zvířat našich lesů. Tato skvělá iniciativa nám opět ukázala, že je lepší jednou vidět než stokrát slyšet. Paní učitelka Mgr. Eva Zlámalová ze ZŠ Zachar Kroměříž do knihy návštěv za žáky 1. A napsala „Děkujeme za pozvání a nádherný zážitek. Moc se nám tady líbilo a budeme se opět těšit příští rok“.
Tato výstava byla unikátní nejen tím, že její návštěvníci měli možnost poznat, co ještě neznají. A co člověk nezná, jak může pak chránit, že? Proto byly vystaveny nejen vzácné trofeje preparované africké zvěře v životní velikosti, ale i historické turovité trofeje z celého světa, jako například axis, pižmoň, nilgau, bongo, tahr himálajský, nahur modrý, sajga, dzeren, džejran a mnoho jiných neméně zajímavých druhů této čeledi a podčeledí. Největší údiv i u myslivců a zahraničních lovců vzbudil exemplář vidloroha amerického, který jako jediný dutorohý na světě jednou ročně shazuje svoje rohy. 
 
Výstava Myslivost a příroda byla rozhodně obohacena soutěží žáků základních škol okresů Kroměříž, pod názvem „Příroda kolem nás“, kterou vyhlásilo výstaviště již v lednu tohoto roku. Soutěže o „nejkrásnější obrázek“ se zúčastnilo 11 ZŠ, zasláním 135 obrázků. Na prvním místě se umístily Monika Gabrišová (1. stupeň ZŠ Kostelany) a Kateřina Možná (2. stupeň ZŠ Slovan). Soutěž posuzoval kroměřížský malíř a kreslíř Vladimír Kudlík. Vystavené obrázky se těšily velkému zájmu nejen těch nejmenších návštěvníků výstavy. 
Dalším unikátem výstavy bylo umístění panelu ZŠ Kostelany s prezentací „Projektové výuky“ pod názvem „Jak se žije v lese“, kdy žáci 3., 4. a 5. třídy paní učitelky Mgr. Ingrid Dvořáčkové šli z lavic přímo do lesa (viz časopis Myslivost č. 3/2023 str. 133). Smyslem prezentace tohoto nevšedního a vskutku přitažlivého způsobu výuky bylo, aby se problematika života zvířat v lese dostala k žákům do mnoha ZŠ. Pravdou je, že hodně myslivců vede kroužky s mysliveckou tematikou, do kterých chodí ale jen ty děti, které tato problematika zajímá. Ale není na čase, po dohovoru s vedením škol, aktivně přímo vstoupit do výuky s uvedenou tematikou? Na modelu již realizované projektové výuky je vidět, že to jde. I když paní ředitelka této ZŠ Mgr. Jarmila Dozbabová výstavu nenavštívila, tak měla o výstavě přehled. Řekla „Nicméně, měla jsem výstavu celý víkend v přímém přenosu, protože, jak tam jezdili rodiče s našimi dětmi, vše fotili a posílali na náš společný WhatsApp“. 
 
Jaké byly doplňkové akce výstavy? 
 
Výstaviště pro děti nabídlo i možnost vyzkoušet svoji zručnost a ze dřeva si zhotovit sovičku nebo pod vedením žáků SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem dohotovit velkou dřevěnou hrací kostku. Celé rodiny s dětmi se věnovaly připravené střelbě lukem na terče zvířat, zajímaly se o střelbu na laserové střelnici simulující brokovou střelbu na letící terč, nebo se obdivovaly sokolníkovi a jeho dravcům. Malé děti si vybarvovaly obrázky zvířat.
Na výstavě nechyběly ani ukázky vábení jelenů Jana Jeniše a Petra JOO nebo přednáška Pavla Scherera o srnčí zvěři. Nemalou částí výstavy byl i prodej všeho pro lov a pobyt v přírodě.
Soutěže o nejlepší zvěřinový guláš z divočáka, daňka, jelena nebo muflona se zúčastnilo 12 týmů. Šéfem hodnotící tříčlenné komise byl šéfkuchař Pavel Sapík. Návštěvníci také hlasovali o nejchutnější guláš a tady vyhráli myslivci z Nětčic. 
Michal Tučný Revival Band v sobotu dopoledne zpříjemňoval všem přítomným návštěvníkům pobyt na výstavišti, i když jim z nebe místy padal déšť.
Na celkové zabezpečení této grandiózní výstavy „dohlížel“ jednatel okresní myslivecké rady Jan Buksa.  
Co říci závěrem? Použiji slova jednoho z mnoha návštěvníků výstavy „Krásně připravené, velmi zajímavé a poučné zvláště pro děti a mládež. I my staří se stále učíme.“ A já si myslím, že není již co dodat.
 
Text a snímky 
Ing. Jaroslav ŠMÍD
Zpracování dat...