ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2022

51. Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

Myslivost 9/2022, str. 122  Ladislav Pařil
Bílá - kategorie "A"
 
Rok utekl jako voda a se začátkem prázdnin nastal již tradičně čas národního finále soutěže Zlatá srnčí trofej. Letošní ročník se konal v Bílé v Beskydech. Od 11. 7. do 24. 7. probíhalo soustředění dětí spadajících věkem do kategorie A, což znamená, že absolvovaly před prázdninami maximálně 5. třídu ZŠ.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 37 mladých soutěžících (17 dívek a 20 chlapců), kteří byli ubytováni v areálu Vzdělávacího a sportovního centra (dříve lesnického učiliště) v Bílé, uprostřed ještě zdravé beskydské přírody plné lesů. Děti letos přijížděly netradičně v pondělí a celé soustředění tedy letos trvalo o den méně než obvykle.

cely-tabor_nastup-1.jpg

V pondělí hned po nástupu na soustředění děti čekala první vycházka po okolí, během níž se seznámily s kamarády v oddílu a také se zhostily prvního úkolu, kterým bylo vymýšlení jména pro oddíl na téma „noční les“.
Po prvním probuzení v novém prostředí a vydatné snídani přišel čas pro první část národního finále, kterou jsou písemné testy. Z nich bylo možné získat maximálně 100 bodů a skládaly se z testových otázek, kdy se správná odpověď vybírala vždy ze tří možností, tak i z popisu obrázků koroptve polní a shozu daňka evropského mysliveckou mluvou. Během odpolední vycházky s oddílovými vedoucími byli naši mladí soutěžící seznámeni se správnými odpověďmi z testové části soutěže.
Večer nadešel čas pro úvodní seznamovací táborák, během něhož jsme se navzájem představili a děti nám odtajnily názvy oddílů na téma soustředění. Jednotlivé oddíly se jmenovaly Beskydská liščata, Puštíci, Pytláci a Smrtihlavi.

1-oddil-1.jpg

2-oddil-1.jpg

3-oddil-1.jpg

4-oddil-1.jpg

Dalším bodem bylo vyprávění pozvaných hostů o okolí, přírodě i mysliveckém hospodaření. Tohoto úkolu se zhostil Bc. Hubert Rodek, předseda OMS Frýdek-Místek. Na závěr jsme si opekli špekáčky jako u každého správného táboráku.

taborak_predstaveni-oddilu-1.jpg

Od středy již nastal čas pro intenzivní přípravu na druhou část soutěže – poznávací stezku. Výuka probíhala s oddílovými vedoucími během vycházek do okolní přírody i během výukových bloků, v průběhu nichž přednášeli vedoucí na téma lovectví, zoologie, střelectví, stopy zvěře a lovecká kynologie. Výuka byla prokládána sportovními utkáními mezi oddíly v kopané i vybíjené. Výsledky těchto klání se započítávaly do celotáborové hry stejně jako i vyhlášená soutěž v odlévání sádrových stop zvěře probíhající od začátku až do konce pobytu.

kynologie_nastup2-1.jpg
Na čtvrteční odpoledne pro nás OMS Frýdek-Místek pod vedením Miroslava Nezvala připravil kynologickou ukázku se zástupci jednotlivých skupin loveckých psů. Vůdci předvedli v ČR obvykle i ojediněle chovaná plemena psů, popovídali o nich a na závěr zodpověděli otázky pokládané mladými zvídavými soutěžícími.

taboreni_ohniste-1.jpg
Jelikož jsme bydleli ve zděné budově, vydaly se děti se svými vedoucími alespoň na jednu noc přespat do přírody. Úkolem každého oddílu bylo uvařit si kotlíkový guláš k večeři a odebrat z něj vzorek, který později hodnotila nezávislá komise porotců a vybírala nejzdařilejší. I výsledky vaření guláše se počítaly do mezioddílové soutěže. Táboření se přes počáteční obavy některých mladších účastníků vydařilo, po guláši se jen zaprášilo a všichni nakonec zvládli přečkat noc ve stanu, odvážnější dokonce jen pod širým nebem.
Na táborech také bývá zvykem, že probíhá soutěž ve střelbě ze vzduchovky, a na našem soustředění mladých myslivců je to téměř samozřejmostí. V soutěži jednotlivců zvítězila Daniela Urbanová, která dosáhla výsledku 46 bodů z 50 možných.

cesta-za-pokladem-1.jpg
Druhá část soutěže jednotlivců byla po pečlivém rozboru několika předpovědí počasí naplánována na pondělí. Neděle tedy byla posledním dnem pro přípravu na poznávačku. Děti si ještě opakovaly to, z čeho měly největší obavy, a myslím, že u většiny to bylo určování názvů rostlin. Ty měly proto ještě vystaveny i s popisky ve sklenicích v klubovně na hlavní budově.
V pondělí nadešel den D. Během poznávačky, na které bylo možné získat celkem 295 bodů, soutěžící určovali pobytové stopy, rostliny, myslivecké vybavení, čelisti, shozy, zbraně, lebky, psy, myslivecká zařízení i trofeje. Po večerním nástupu vedoucí dětem sdělili správné odpovědi k jednotlivým položkám poznávací stezky a ty již tedy věděly, jak se jim dařilo a v čem chybovaly. Nevěděly však, jak se v soutěži umístily ve srovnání s kamarády. Výsledky totiž zůstaly v utajení až do sobotního slavnostního vyhlášení.

Hukvaldy_pred-hajovnou-2-1.jpg
Za týdenní soustředěné nabývání vědomostí nám byl odměnou úterní celodenní výlet. Objednaný autobus nás nejprve zavezl do Obory Hukvaldy, kde nás přivítal oborník Milan Koutný. Popovídal nám o chované zvěři, historii, zajímavostech spjatých s místem i tamní přírodě. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. První šla na hájovnu, kde jsme si prohlédli trofeje a preparáty s výkladem pana oborníka, a druhá skupina se šla projít oborou. Poté se skupiny vyměnily a cestou zpět jsme si pořídili táborové foto u sošky lišky Bystroušky, která je v oboře vystavena na počest slavného hukvaldského rodáka Leoše Janáčka a jeho možná nejznámějšího operního díla.
Druhou naší zastávkou se stala odchovna tetřevů, kterou provozují Lesy ČR v lokalitě Řepčonka. O programu záchrany tetřeva, jeho chovu, odchovu i vypouštění zpět do přírody a celým areálem nás s poutavým výkladem provedla Mgr. et Mgr. Adéla Jonáková. Mnozí z nás zde viděli tetřevy včetně různě starých kuřat poprvé na vlastní oči, což byl i pro doprovod z řad vedoucích nezapomenutelný zážitek.
Poslední plánovanou zastávkou během celodenního výletu byla soukromá umělá nora Pavla Babici v Nošovicích. Hned po vystoupení z autobusu už na nás čekali zástupci OMS Frýdek-Místek, kteří si pro nás připravili ukázku průběhu zkoušky nováčků a také znalostní a z části i zábavný kvíz týkající se myslivosti. Vybraní soutěžící obdrželi za svoji snahu štítek pod trofej srnce, zapeřovák, vábničku a píšťalku ze srnčího parůžku.
Za nádhernou akci, povídání a završení celého výletu patří velké díky panu Babicovi, jednatelce OMS paní Rodkové, předsedovi OMS Bc. Rodkovi a samozřejmě i pánům Woznicovi a Čmielovi. Z výletu jsme se sice vraceli zmoženi tropickým počasím, ale nadšeni a plni nových zážitků.
V průběhu soustředění každý oddíl při vycházkách po okolí zavítal k sirnému pramenu Smradlava v údolí Velké Smradlavy a také do blízké obůrky vedle dřevěného arcibiskupského loveckého zámečku. V Obůrce je k vidění muflon, jelen evropský, daněk skvrnitý, jezevec lesní a bažant zlatý.
Ve zbývajících dnech probíhaly další soutěže a stále také výlety po okolí. Již tradiční je soutěž „Bavíme se sami“, při které děti předvádí svým vedoucím, co si v průběhu tábora připravily pro jejich pobavení. Jednotlivými disciplínami bývají písnička nebo básnička, pokřik a scénka. Všechny nás překvapilo, jak byly děti šikovné a vynalézavé.
Další soutěží je „Huráolympiáda“, při které zápolí oddíly mezi sebou v netradičních sportovních disciplínách - a pro pobavení všech se účastní i oddíl vedoucích.
Ve čtvrtek večer k nám zavítal sokolník René Vrbický se svými dravci a sovami. Děti sokolníkovi naslouchaly a také prokázaly znalosti, když byly tázány. Odměnou jim bylo pohlazení vybraných dravců i sov a také letová ukázka.
Páteční odpoledne nastal čas soutěže Cesta za pokladem, kdy děti po oddílech prochází pomocí šifer a indicií pohádkovou trasou, na které na ně čeká plnění různých úkolů na stanovištích pod dohledem přestrojených vedoucích a na konci i poklad v podobě sladkostí a jiných drobných odměn.
Večer nás čekalo posezení u táboráku s hudebními nástroji i špekáčky, které k tomu všemu patří. Dětem se dlouho nechtělo jít spát a vyprosily si na nás vedoucích noční pěší výstup s baterkami vzhůru do sjezdovky a zpět. Stezka odvahy sice v týdnu proběhla, ale kvůli náročnému terénu byla povinně s baterkami. Výstup sjezdovky byl taktéž s baterkami, ale byla to velká výzva, a k údivu vedoucích ji chtěly absolvovat úplně všechny děti! Ve zdraví jsme se všichni vrátili a pro děti to byl určitě zážitek navíc.
V sobotu odpoledne nadešel čas slavnostního vyhlášení výsledků soutěže jednotlivců. Za zvuků loveckých fanfár v podání Lucie Jurášové přebírali všichni mladí soutěžící pamětní odznaky, hrnečky, diplomy a další hodnotné ceny rozdělené podle toho, jak se kdo umístil. Vyhlášení výsledků byli přítomni zástupci ČMMJ a OMS Frýdek-Místek.

prvni-3-1.jpg

tabulka.jpg

Vyhlášením jednotlivců ještě náš nabitý program nekončil a na děti čekala ještě jedna soutěž – střelba na laserové střelnici na letící terč. Tuto soutěž pro děti zajistil Ing. Martin Fojt. V jednotlivcích byl nejúspěšnějsím střelcem Kryštof Kaluža.
Po večeři přišlo na řadu vyhlášení mezioddílové soutěže, v níž členové vítězného oddílu i letos obdrželi pěkné zavírací nože. Z předem stanoveného programu zbývala jen rozlučková diskotéka, na které se děti opravdu bavily až do prodloužené večerky.
Ráno poté následovala poslední odlehčená rozcvička, snídaně a odjezd do našich domovů. Ač se některým účastníkům ze začátku malinko stýskalo po domově, při odjezdu se nenašel snad vůbec nikdo, komu by se chtělo odjíždět.

Sponzori.jpg
Závěrem bych chtěl za všechny účastníky poděkovat ČMMJ, že tuto nádhernou soutěž pořádá, a také OMS Frýdek-Místek za spolupráci v průběhu soustředění. Tato akce by se jen stěží obešla sponzorů, mezi které patřily organizace a firmy: Lesy ČR s. p., Ministerstvo zemědělství, Sellier & Bellot a.s., ARTURE Art & Nature s.r.o., Swarovski Optik, Progles s.r.o., Fakulta lesnická a dřevařská ČZU, PEFC Česká republika, Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.

veddouci_nastup-1.jpg
Největší poděkování bych však chtěl věnovat perfektním vedoucím, kteří věnovali 14 dní ze svého volného času této nádherné soutěži a práci s mládeží. Děkuji tedy Bc. Ivaně Henzlové, Adamovi Sovovi, Michalovi Beranovi, Jakubovi Hanzlovi, Monice Matáskové, Jiřímu Jirouškovi, Elišce Serbusové, Lucii Jurášové, Anně Nekoušové, Filipu Klvaňovi, naší svědomité zdravotnici Jarmile Poljakové a zástupci hlavního vedoucího Martinu Záviškovi.
Úplným závěrem bych chtěl popřát mnoho mysliveckých zážitků a poděkovat všem, kdo se podílí jakkoliv na práci s naší mysliveckou mládeží.
Myslivosti a soutěži Zlatá srnčí trofej ZDAR!
 
Ladislav PAŘIL,
hlavní vedoucí NF ZST kategorie „A“

Zpracování dat...