Časopis Myslivost

Moták lužní (Circus pygargus)

Myslivost 5/2021, str. 36  Ivan Kunstmüller
Moták lužní (Circus pygargus) je v České republice legislativně chráněn jako silně ohrožený druh podle Vyhlášky ČR č. 395/1992 Sb., dále je zařazen do přílohy I směrnice o ptácích (79/409/EHS). Moták lužní je chráněn i podle mezinárodních úmluv: Bernské, Bonnské a Washingtonské (CITES). V Červeném seznamu ptáků ČR byl uveden jako kriticky ohrožený druh, v současnosti byl přeřazen mezi druhy ohrožené. Moták lužní byl také zahrnut do Přílohy 1 EU Conncil Directive pro zachování volně žijících ptáků, vyžadujících u členských států EU záruky o zachování těchto druhů.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
Zpracování dat...