Časopis Myslivost

Světoví mufloni z Machova po útoku vlků…

Myslivost 11/2019, str. 38  Lubomír Hajný
K rozhovoru o unikátních muflonech, kteří trofejově patří k nejlepším na světě, jsem zavítal do Mysliveckého spolku Bor Machov na Broumovsku. Honitba je známá světovým chovem mufloní zvěře, kterou bohužel velmi postihla katastrofa jménem vlk. A právě o vlivu vlka nejen na mufloní zvěř jsem si povídal s předsedou spolku Petrem Zímou a Jiřím Šolcem, mysliveckým hospodářem.
 
Pánové, můžete čtenářům Myslivosti představit honitbu Bor Machov a začátky chovu mufloní zvěře?
 
Honitba má rozlohu přibližně 1600 hektarů. Jedná se o honitbu smíšenou s výskytem srnčí, jelení, černé a mufloní zvěře. S mufloní zvěří cíleně hospodaříme přibližně 25 let. I přes počáteční odpor CHKO Broumovsko se nám podařilo prosadit normované stavy mufloní zvěře v honitbě a začali jsme uplatňovat základní vzorce chovu, jako je vyrovnaný poměr pohlaví a správná věková struktura. Po naplnění základu chovu se stav mufloní zvěř ustálit na 60 kusech před kladením. Tak to bylo až do loňského roku, kdy k nám do honitby přišli vlci.

69962301_489023821935019_8181784927897911296_n.jpg
 
Kdy jste zaznamenali, že se v honitbě vyskytuje vlk?
 
Bylo to loni v zimě, kdy jsme nalezli dva stržené kolouchy. O vlkovi jsme věděli, že se pohybuje po okolí již delší dobu, ale útok na kolouchy byla první zaznamenaná ztráta na zvěři u nás v honitbě. Že zaútočil vlk bylo jasné na první pohled. Prokousaná žebra, vytržené a také vyžrané vnitřnosti. To byl úplný začátek a pak se začal vlk zaměřovat na muflony. Velmi nás zaskočilo, s jakou razancí vlci na muflony útočili.
 
Stal se tedy vlk potravním specialistou a zaměřil se jen na muflony?
 
Vlk loví, na co přijde. Muflon pro něj byl ale nejsnadnější kořistí, protože tato zvěř žije v tlupě, ve stálém teritoriu. Vlk si mohl vybírat.
 
A vybíral si nejprve slabé kusy, jak se tvrdí?
 
Vůbec ne! Nacházeli jsme i ty nejsilnější berany stržené vlkem. Když bychom měli posuzovat ztráty na mufloní zvěři, musíme se podívat zpětně do jarních měsíců, kdy vlci nejprve začali brát srnčata, kolouchy, a pak se přesunuli k muflonům. A strhávali dospělé berany s nejsilnějšími trofejemi, nakonec se přesunuli na muflonky. Myslíme si, že vlk u mufloní zvěře nijak neselektuje. Loví, na co přijde.
 
Jak velké ztráty byly na mufloní zvěři?
 
Vlci strhli již přes 40 kusů dospělé mufloní zvěře a také mnoho srnčí a jelení zvěře. V loňském roce jsme prakticky přišli o veškerá muflončata.
 
Jak tyto ztráty ovlivnily chov muflona v honitbě Bor Machov?
 
Katastrofálně! V honitbě nám zůstalo přibližně 20 beranů a okolo 15 muflonek. Tady už skoro nemůžeme mluvit o dalším chovu této zvěře.
 
V médiích proběhly informace, že teprve nyní se stavy mufloní zvěře snížily na přijatelnou úroveň a to díky vlkovi…
 
To jsou velmi hloupé a naivní argumenty. Muflona máme normovaného pouze na lese, což je u nás přibližně 500 hektarů. Ale jako spásač by měl být normován na celé výměře honitby nikoliv jen na lese. A důležité je také zdůraznit, že za celou dobu chovu mufloní zvěře u nás, jsme za ni neplatili žádné škody, které by mufloni způsobili. Více než 25 let škody nebyly a nejsou a najednou je nám předkládáno, že muflonů je tady moc. Kde je potom takzvaná udržitelnost přírody? Už nechceme, aby se zde vyskytovala unikátní luční společenstva, chceme preferovat jeden živočišný druh před druhým? To je špatně!
 
Muflon by přece měl spásáním luk v chráněné krajinné oblasti výrazně pomáhat, je to tak?
 
Jednoznačně. Je to spásač a dostane se i tam, kde běžné pastevectví ovcí není možné. Muflon patří mezi zvěř, která pomáhá udržovat biodiverzitu prostředí. Na loukách je spousta bylin, mufloni žijí v hezkém prostředí, mají dostatek potravy a ve spojení se správnými zásadami chovu se nám podařilo vyprodukovat kvalitní chov s nejlepšími trofejemi na světě. Trofejové muflony jsme lovili jen v počtu dvou až tří kusů ročně. Většinu zvěře jsme odchytávali a živou prodávali pro účely dalšího chovu.
 
Pane Zímo, tvrdíte, že mufloni už u vás nežijí, ale dožívají. Jak bude dál chov mufloní zvěře pokračovat?
 
To nevíme. Já už začínám být velký pesimista a tvrdím, že nastal soumrak mufloní zvěře u nás. Pokud budou pravidelně přibývat další útoky vlků, mufloní zvěř bude u nás minulostí. Je tady ještě návrh vytvořit oboru pro zachování alespoň základního genofondu mufloní zvěře. Ale toto je řešení nákladné a především dočasné. Neřeší problematiku predátorů, v našem případě vlka. Mufloní zvěř na Broumovsko přivezli okolo roku 1907 Benediktini. Byli to velmi dobří hospodáři a chtěli, aby jim mufloni spásali horské louky. Není to tedy náš výmysl nebo snaha mít tady muflony. Obracíme se k historii, muflon na Broumovsko patří a opravdu je velmi důležité, aby tady byl. Ale s vlkem to asi nepůjde.
 
Co s vlkem navrhujete?
 
Urychleně řešit koncepci jeho chovu a také lovu. Není možné, aby vlk, který patří do zvěře, se nekontrolovaně rozšiřoval a měl neomezenou ochranu. Nechceme vlka vystřílet, jak to udělali naši předkové. Chceme ale stanovit jak s vlkem hospodařit a také jej přesunout z režimu přísné ochrany jinam. Vlk už není zvěří, která by byla početně ohrožena.
 
Děkuji za rozhovor
připravil Lubomír HAJNÝ

69805303_2518372278256541_4234542711077601280_n.jpg
 
Zpracování dat...