Časopis Myslivost

Metodika voliérového odchovu bažantů – část II.

Myslivost 6/2018, str. 38  Milan Novotný
Odchov do věku 7. týdnů Teplotní režim Před naskladněním jednodenních kuřat je nutné, aby teplota v odchovně při podestýlce byla 32 °C. Jednodenní kuřata mají vyvinutou minimální termoregulaci a jsou závislá na podmínkách, které vytvoříme při naskladnění. Během několika dnů začíná růst kuřatům peří, vlastní termoregulace se vyvíjí a stávají se odolnějšími na teplotní výkyvy a nižší prostorovou teplotu.
Kolem závěsných zářičů v prostorově větších odchovnách je nutné udělat z lepenkových papírových pásů o výšce 50 cm zábrany (viz foto), které znemožní rozběhnutí nejmladších kuřat mimo tepelný zdroj. Závěsné zářiče nevytopí prostorově rovnoměrně celou odchovnu a kuřata by se mohla shlukovat a prochladnout.
Velikost ohraničeného prostoru kolem zdroje tepla a množství jednodenních kuřat je dán výkonem zářiče. Například závěsný zářič o příkonu 300 W účinně vytopí plochu 1,80 m2 a lze naskladnit 300 až 350 jednodenních kuřat, zářič o příkonu 500 W účinně vytopí plochu 2,30 m2 a lze naskladnit maximálně 450 až 500 kuřat.

Jakmile kuřata začnou přes zábranu přelétávat (5. až 7. den věku), odstraníme zábrany a pustíme bažantí kuřata na celou plochu odchovny. Bažantíci by již měli být částečně opeřeni a již mají návyky, jak se zachovat při změně teploty.
Teplotu 32 °C budeme dodržovat asi do 8. dne věku, později budeme teplotu postupně snižovat tak, aby ve věku 21 dnů byla teplota 25 °C.
Po celou dobu odchovu je nutné kontrolovat teplotní režim. Při správné teplotě jsou bažantí kuřata pohybově aktivní a rovnoměrně rozmístěna na celé ploše odchovny. Při nízké teplotě a nerovnoměrném prostorovém vytápění se shlukuji pod tepelný zdroj a hrozí nebezpečí zvýšeného úhynu umačkáním, nebo mohou nastat zdravotní komplikace (např. průjmy) vyvolané podchlazením.
Při vysokých teplotách se kuřata zdržují mimo tepelný zdroj a hrozí přehřívání organismu končící úhynem dehydratací.
Kuřata od věku 2 týdnů, postupně otužujeme, tak jak se postupně opeřují, snižujeme teplotu a při vhodném počasí pouštíme do výběhové voliéry (na noc vždy zaháníme do odchovny).
Ve věku 5. – 6. týdne, pokud jsou kuřata zdravá, opeřená, již není nutné přitápět, denní teploty kolem 20 °C by měla bažantí kuřata snášet bez problémů. Přitápíme pouze při shlukování kuřat se při nižších teplotách. V odchovně můžeme během dne svítit, ale v nočních hodinách je vhodnější světelný zdroj vypínat, aby si kuřata navykla na normální režim dne a noci. Čím starší kuřata, tím méně svítíme.
 
Výživa
 
Bažantí kuřata sice vydrží prvních 24 hod bez potravy, ale při naskladnění je vhodné ihned předkládat krmivo a vodu.
Od prvního dne se předkládá granulované krmivo BŽ 1, jehož základní receptura je sestavena již od počátku sedmdesátých let (VÚLHM Jíloviště Strnady). V současnosti krmivo BŽ vyrábí několik komerčních společností, ale základ receptury je u všech shodný.
Použitím tohoto krmiva zajistíme rovnoměrný vývoj, růst, opeření a odolnost proti chorobám (obsažené antikokcidikum zajišťuje prevenci výskytu kokcidiózy). V tomto krmivu je zaručen obsah všech živin, vitamínů, minerálních prvků a vysoký obsah stravitelných bílkovin, které bažantí zvěř potřebuje v prvních dnech života.
Nejčastější chybou, která ovlivní úspěšnost odchovu hned na začátku je nevyužití vyzkoušených směsí a nahrazení krmivem podle vlastní receptury a zjednodušením výživy.
Od prvního dne krmíme kuřata sešrotovaným krmivem BŽ 1, kdy původní rozměr granule 3-4 mm rozmělníme asi na polovinu. V současnosti je už i na trhu krmivo BŽ 1 drť, které má požadované rozměry granule a není nutné krmivo šrotovat.
Existuje i možnost použití speciálního krmiva BŽ start, které je energeticky hodnotnější s vyšším obsahem vitamínů, bílkovin. Použitím tohoto krmiva zajistíme rychlejší vývoj kuřete (růst, opeření) a vyšší odolnost proti chorobám. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady než u BŽ 1. Tímto krmivem krmíme do 8. až 10. dne věku a další dny navážeme krmením BŽ 1.
V prvním týdnu předkládáme krmivo volně sypané na tvrdším rovném podkladu (dřevěný, plechový tác, papírový karton).
Vhodné je s krmivem z již zmíněných důvodů dvakrát týdně přidávat jemný křemičitý písek. V některých odchovech používají tzv. grity, což je mleté kamenivo, které plní ve svalnatém žaludku stejnou funkci jako jemný písek.
Od 8. dne věku není nutné BŽ 1 rozmělňovat a krmíme granulovanou BŽ 1. Od 14. dne věku podáváme krmivo do plechových krmítek. BŽ 1 krmíme do věku 28 dnů.
Od 14. dne věku kuřete, lze přidávat zelené krmení (např. vojtěšku, kopřivy), které vážeme do svazků a zavěšujeme, aby krmivo nebylo zašlapáno a znečištěno trusem. Předkládat zelené krmivo nemá význam jen jako doplněk suchého granulovaného krmiva, ale také zaměstnává kuřata a zvyšuje reflex vyhledávání potravy.
Od 29. dne věku můžeme začít zkrmovat granulovanou směs BŽ 2 (průměr granule 6-8 mm), obsah živin už není tak vysoký jako u BŽ 1, ale stále zajistí rychlý tělesný vývoj (růst, přepeřování) a rozvoj kosterního aparátu při rychle se zvyšující tělesné hmotnosti kuřete. Tuto granulovanou směs krmíme do 10. týdne věku.
 
Vodu předkládáme od prvního dne buď v překlápěcích napáječkách, kdy napáječku pro větší stabilitu podkládáme stabilnější podložkou (dlaždice, plechová tabule atd.), nebo již od prvního dne můžeme použit niplové napáječky. Během odchovu je nutné v pravidelných intervalech odstraňovat mokrou podestýlku kolem napáječek, která je častým zdrojem infekcí.
Jako vhodná prevence se osvědčilo ošetření okolí napáječek desinfekčními a vysoušecím přípravky, které šetří podestýlku, tlumí výskyt bakterií, váží amoniak a zlepšují kvalitu vzduchu a omezují naleptávání sliznice dýchacích cest.
Pokud nemáme zdrojem napájení veřejný vodovodní řád, kde je kvalita a nezávadnost zaručena, tak je nutné provést desinfekci zdroje vody (studny) a celého systému rozvodu napájení. Desinfekcí napájecího systému je preventivní opatření, kterým vyloučíme možný zdroj infekce trávicího ústrojí.
V prvních dnech života bažantích kuřat již přidáváme do vody vitamínový přípravek se stopovými prvky a aminokyselinami, který účinně sníží následky stresu z nového prostředí. Tento přípravek přidáváme preventivně ve 3. a 5. týdnu věku kuřat. Vždy podáváme po dva dny.
Dalším důležitým preventivním opatřením, které snižuje riziko infekce chovu onemocněním trávicího traktu, zejména anaerobními bakteriemi, jsou přípravky na acidifikaci (okyselení) trávicího ústrojí.
Kuřata si do 9. týdne věku nevytvoří ve voleti dostatek kyselin, které by poskytly organismu ochranu před škodlivými mikroby, které mohou proniknout až do spodní části střeva, kde nacházejí vyhovující podmínky pro svůj růst (neutrální pH). Tyto přídavky podáváme preventivně každý týden po dva dny do věku 8. týdne.
 
Veterinární opatření
 
Po celou dobu odchovu je nutný stálý externí veterinární dozor, kdy při prvních příznacích nemoci je důležité určit veterinárním lékařem správnou diagnózu a zahájit okamžitě léčbu. Při vysoké koncentraci kuřat v odchovně se infekce velmi rychle šíří a opožděná léčba výrazně zvýší mortalitu.
Během dne je nutné odchov několikrát kontrolovat, čím starší kuřata, tak se frekvence kontroly může snižovat. Nejčastější onemocnění se každoročně opakují (viz připojená tabulka) a při personální stálosti během odchovu je větší pravděpodobnost úspěšného výsledku chovu. Zkušený chovatel pozná podle chování kuřat (nechutenství, ospalost, spuštěné letky, načepýřené peří, průjmový ostře páchnoucí trus) změnu zdravotního stavu.
 
Mezi účinná opatření patří použití přípravků určených pro prevenci infekcí vyvolaných anaerobními bakteriemi rodu Clostridium, Bacteroides a atd. Tyto přípravky přidáváme do vody a zabraňují růstu plísní, příznaků kokcidiózy a jiných střevních parazitů.
Preventivními opatřeními výrazně snížíme možnost vzniku infekce, a šetříme náklady na veterinární léčbu.
 
 Při velké koncentraci zvěře hrozí oštipování peří, které v kombinaci s nesprávnou výživou může být doprovázeno s kanibalismem. Důležitým preventivním opatřením proti oštipováním peří je ve věku 4. týdne použití plastového chrániče ve tvaru C, který nasazujeme do nosních otvorů (viz připojené snímky). Na trhu je v současnosti několik typů tohoto chrániče. Rozdíly jsou v použitých materiálech při výrobě (složení a tvrdost plastu), kdy tyto vlastnosti určují dobu rozpadnutí chrániče (mechanické poškozování při přijímání potravy, vylučovaní slin v klovci). Bažant s chráničem může přijímat potravu, ale nedovře špičku klovce a tím je znemožněné oštipování.

Jakmile se bažanti začínají oštipovat je nutné snížit jejich koncentraci přesunutím do větších prostor. Pokud není možné snížit koncentraci chované zvěře z důvodu nedostatku výměry voliér, je vhodné použít ve věku 6.-7. týdne plastové nebo kovové chrániče klovce.
 
Odchov od 7. týdne věku
 
Od 7. týdne věku můžeme naskladňovat bažanty do vypouštěcích voliér, oplocenek. Bažanti by již měly být plně opeřeni, poletovat, měli by být navyklí hřadovat.
Nikdy bychom neměli vyskladňovat nemocné, nebo nedoléčené bažanty pro komplikovanější léčbu v zarostlých vypouštěcích voliérách a oplocenkách.
 
Krmnou směs BŽ 2 krmíme do 10.–12. týdne věku a poté buď pokračujeme směsí BŽ 3, kde je obsah živin na relativně nízké úrovni, ale stále odpovídá nárokům na dokončení vývoje a růstu bažantů, nebo již navykáme bažanty na pšenici, kukuřici, slunečnici.
Pokud nemáme ve vypouštěcích voliérách dostatek zelené krytiny, musíme zelené krmivo dovážet. Důležité je, aby přechod mezi jednotlivými krmivy (BŽ 1 - BŽ 2 - BŽ 3 - obiloviny) byl postupný a po celý týden podáváme obě krmiva.
Do vypouštěcích voliér je vhodné rozvést plevy z obilovin, do kterých přidáváme jádrové krmivo. Jednak hledáním krmiva zabavíme bažanty, a jednak rozvíjíme přirozené instinkty hrabavých ptáků.
Pokud budeme používat vypouštěcí oplocenky, je nutné při naskladnění zastříhnout konce letek (nejlépe v 7. týdnu věku), čímž znemožníme okamžité přelétávání vysokých oplocenek.
Bažanti od osmého týdne postupně přepeřují a od 12. týdne postupně již bažanti přelétávají. Pokud bychom letky nezastřihli, bažantíci by ihned přeletěli do volné honitby a byly by velké ztráty predátory, roztouláním, případnými nemocemi (ztráty jsou pak až 70 %).
I tomto věku je nutný stálý veterinární dozor. Zejména při stálém deštivém počasí v kombinaci s nesprávnou výživou, stresem, hrozí nebezpečí infekce trávicího traktu a syngamózy. Jako prevenci je vhodné přidávat do napájení směs vitamínů a přípravků zabraňujícím růstu plísní a parazitů v trávicím traktu. Při zvýšeném úhynu, určí na základě pitvy, laboratorního vyšetření trusu veterinární lékař diagnózu a způsob léčby.
S růstem a bažantů se také zvyšují prostorové nároky chované zvěře. Proto je nutné včas bažanty upouštět do volné honitby, aby nedocházelo k oštipování peří. Vypouštíme pouze zdravé bažanty postupně po několik dnů.
 
Úprava prostředí před vypouštěním do volné honitby
 
Před vypouštěním bažantů z vypouštěcích voliér a oplocenek je nutné upravit prostředí, kam budeme bažanty postupně upouštět. Pokud je možnost, je nutné vybudovat v okolí vypouštění políčka s kukuřicí, čirokem, topinamburem. Políčka poslouží jako kryt i jako zdroj potravy a porost necháme stát do zimních měsíců.
Při nepříznivém počasí bažanti vyhledávají závětrné lokality s dostatkem hustého krytu, zde je intenzivně přikrmujeme a dbáme o jejich ochranu a klid.
Dostatečný počet krmných zařízení s dostatkem krmiva, rozvoz plev, možností napájení a přirozeného krytu snižuje počet roztoulaných bažantů. Smyslem těchto opatření je udržení bažanta na co nejmenším prostoru a zamezit roztoulaní bažantů z důvodu hledání zdroje potravy a vody.
Čerstvě vypuštěným bažantům chybí základní pudové instinkty pro přežití ve volnosti (plachost a obranné reakce před predátory), proto je nutné v této době věnovat největší pozornost ochraně před predátory, vyžadovat nulovou toleranci černé zvěře a udržování klidu v honitbě.
Pokud se bažanti roztoulávají mimo prostor bažantnice, je nutné pomocí psovodů procházet hranice bažantnice a shánět roztoulané bažanty směrem do středu bažantnice. Největší tlak bažantů opouštět bažantnici je v dopoledních hodinách.
Nutné je také vymulčování průseků v okolí vypouštění a jejich následné udržovaní, kdy tyto holé plochy poslouží jako krmné linky, k osušení bažantů po dešti i k lovu predátorů.
Vypouštění bažantů krátce před lovem je neetické, problematická je létavost a vyspělost vypouštěné zvěře. Čím déle bude vypuštěná zvěř žít ve volné přírodě, tím více získá přirozených instinktů a vypuštěná zvěř se svým chováním bude více blížit divoké populaci. Nejvhodnějším obdobím pro vypouštění bažantů je do 14. týdne věku chované zvěře.
 
Záměrem tohoto textu nebyl návod, jak odchovat bažanty a následně je použít na obnovu divoké populace, ale seznámit chovatele s novými poznatky v voliérovém odchovu bažantí zvěře, a pro ty co se chtějí voliérovému odchovu začít věnovat, aby neobjevovali již objevené a vyvarovali se zbytečných chyb.
Základy úspěšného odchovu jsou podrobně popsány v metodické příručce od autorů Ing. V. Hanuš, Ing. Z. Fišer: Bažant – způsoby chovu a umělý odchov kuřat, která sice byla vydaná již v roce 1972, ale většina zásad zde uvedených platí dodnes. Větší posun nastal jen v možnostech výživy a veterinárních preventivních opatření.
Odchov bažantí zvěře je finančně nákladný, časově a odborně velmi náročný po dobu celého odchovu, ale odměnou řádně vedeného chovu je zdravá, vyspělá a létavá bažantí zvěř. Úroveň chovu a následného lovu je měřítkem kulturní vyspělosti uživatelů honiteb.
Chov bažantů má v naší myslivosti velmi dlouhou a bohatou tradici,
 
Ing. Milan NOVOTNÝ
LZ Židlochovice
člen Myslivecké komise ČMMJ
Zpracování dat...