ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Dvouleté ohlédnutí

Myslivost 12/2017, str. 8 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
V listopadu se završily první dva roky funkčního období současné Myslivecké rady. Dva roky jsou pro někoho doba dlouhá, pro jiné je to celkem krátká epizoda v životě člověka. Dosti často jsem ve svých vystoupeních nejenom na Sboru zástupců poukazoval na to, co nás trápí a méně poukazoval na to, co Myslivecká rada vykonala. Nejsem typ člověka, který potřebuje poukazovat na to, co se podařilo, ale spíše mne vždy trápí, co se nepovedlo a stále nedaří. Myslím si, že na skládání účtů našeho fungování je ještě dosti dlouhá doba a nejsme ani v polovině funkčního období. Více >
Dvouleté ohlédnutí

Sika – nepůvodní – invazní – druh

Myslivost 12/2017, str. 18 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Je sika nepůvodní (invazní) druh v České republice? Na pomoc jsem si vzal definici nepůvodního druhu, která vzešla z pera Ministerstva zemědělství. Podle něj „invazní druh je druh na daném území nepůvodní (sika byl u nás prvně vysazen před 100 lety), člověkem zavlečený (ano, pochází z Japonska), který se zde nekontrolovaně šíří (o tom není pochyb), přičemž agresivně vytlačuje původní druhy (naše srnčí, které zde je několik milionů let). U obzvlášť nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací celá společenstva či ekosystémy (škody na lesních porostech, škody v Národních parcích a chráněných územích), což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních druhů, ne jen těch s podobnou nikou.“ Dá se tedy říci, že na tuto ministerskou definici sika pasuje jako něco na hrnec. Více >
Sika – nepůvodní – invazní – druh

Sika - problém nebo spása naší myslivosti?

Myslivost 12/2017, str. 14 Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
V pátek 20. října se v krásném prostředí lesní restaurace Lipovka nedaleko Všerub u Plzně uskutečnil seminář s názvem „Sika - problém nebo spása naší myslivosti?“, s podtitulem „Problematika nekontrolovaného šíření siky japonského, působení škod na lesních porostech a zemědělských plodinách. Ohrožování genofondu jelena evropského“. Seminář pořádala Katedra myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Brně s finanční podporou Ministerstva zemědělství a odbornou záštitu převzal Ing. Ivan Klik, ředitel Krajského ředitelství v Plzni Lesů České republiky, s.p.. Účast na semináři byla zdarma a účastnilo se jej více než 60 osob. Více >
Sika - problém nebo spása naší myslivosti?

Sika na japonských ostrovech

Myslivost 12/2017, str. 20 Jan CUKOR, František HAVRÁNEK, Karel BUKOVJAN
Počet komentářů: 0
Historie a současný stav vývoje populace jelena siky na japonských ostrovech Jan CUKOR, František HAVRÁNEK, Karel BUKOVJAN Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Stavy spárkaté zvěře mají na evropském kontinentu v posledních desetiletích stále stoupající tendenci. Jedním z důvodů tohoto populačního nárůstu je bezesporu zemědělské hospodaření, spárkatá zvěř se postupně dokázala velmi dobře přizpůsobit zvýšené zemědělské produkci. Mezi země se zvýšením početních stavů velkých savců se řadí také Česká republika, nárůst populací se netýká pouze domácích druhů divokých kopytníků, ale také zvěře, která byla do Českých zemí v minulosti introdukována. Nárůst sčítaných stavů, ale i lovů je dlouhodobě zaznamenáván pro populace jelena siky. Více >
Sika na japonských ostrovech

Nové nařízení na ochranu osobních údajů

Myslivost 12/2017, str. 24 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
Tímto článkem bych chtěl hromadně reagovat na narůstající dotazy ohledně problematiky nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také pod zkratkou GDPR. Více >

Na operační sál si myslivost neberu

Myslivost 12/2017, str. 25 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Je všeobecně známým faktem, že myslivost vždy přitahovala a zajímala muže a ženy různých profesí, napříč spektrem jak vzdělanostním, tak profesním. Záliba v myslivosti byla vždy blízká také renomovaným lékařům. K tomuto rozhovoru jsem se dostal v podstatě náhodou přes jednoho kamaráda myslivce, který podstoupil velmi vážnou operaci páteře a v brněnské fakultní nemocnici se na operačním sále setkali dva myslivci – operatér a pacient. Více >
Na operační sál si myslivost neberu

Nestačí len chrániť, treba aj regulovať

Myslivost 12/2017, str. 28 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
Medveď, vlk a rys sú zaradení medzi takzvané konfliktné druhy živočíchov, a to z toho dôvodu, že spôsobujú ľuďom škody. Práve problematika škôd i obáv o bezpečnosť či zdravie ľudí výrazne rezonuje medzi širokou a nielen poľovníckou verejnosťou. Tieto tri šelmy podľa smernice ES 92/45 EEC o ochrane biotopov sú zaradené z medzinárodného pohľadu medzi vzácne a vyhynutím ohrozené druhy živočíchov. Túto smernicu by mali dodržiavať všetky štáty, ktoré sú v Európskej únii. Ako sa zdá, že nie pre všetkých platia tieto záväzné predpisy. Štáty, v ktorých sa tieto živočíšne druhy trvale nevyskytujú, porušujú túto smernicu tým, že tieto zvieratá lovia a často nesúhlasia s tým, aby sa u nich usadili. Více >
Nestačí len chrániť, treba aj regulovať

Léčit nebo neléčit?

Myslivost 12/2017, str, 32 Klára Košinová
Počet komentářů: 0
Problematika používání antiparazitárních přípravků u volně žijící zvěře Problematika výskytu parazitóz spárkaté zvěře a jejich tlumení je dlouhodobou záležitostí. V současné době existuje několik způsobů, jakými lze ovlivnit výskyt parazitóz u spárkaté zvěře. Jejich tlumení je úzce spjato s monitoringem, který je podmínkou pro následné uskutečnění léčby. Více >
Léčit nebo neléčit?

Celoroční starost, po vítězství radost

Myslivost 12/2017, str. 34 Marcela Kasinová
Počet komentářů: 0
Letošní ročník vrcholné kynologické akce, Memoriál Karla Podhajského, který se konal v okolí jihočeského Písku, opanovala fenka českého fouska Cita z Březové stráně. Její domov je až v podhůří Chřibů, v městysu Brankovice. Už ve vstupní chodbě domu uvítá hosty plná zeď loveckých trofejí, ale hlavně diplomů a uznání z kynologických akcí, doma pak vrhají zlaté a stříbrné odlesky desítky pohárů na poličkách. Ano, domov psí šampionky a jejího vůdce. Sedím nad nádherně vonícím zvěřinovým gulášem, který osobně uvařil Josef Hlaváč, majitel a vůdce City z Březové stráně, a povídáme nejen o Citě, ale obecně o českých fouscích a naší lovecké kynologii. Více >
Celoroční starost, po vítězství radost

Mezinárodní seminář ČMMJ k africkému moru prasat

Myslivost 12/2017, str. 40 Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
„Očekávejte nejhorší možný scénář v souvislosti s Africkým morem prasat“ Českomoravská myslivecká jednota uspořádala 7. listopadu v Luhačovicích seminář s mezinárodní účastí k aktuálnímu tématu Afrického moru prasat (AMP). Seminář měl za cíl seznámit širokou mysliveckou veřejnost s aktuální situací v České republice a zprostředkovat informace ze zemí, které jsou AMP zasaženy. Organizace se ujal sekretariát ČMMJ a uspořádal ho společně s Krajským úřadem Zlínského kraje. Semináře se zúčastnila také poslankyně Parlamentu a krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. Více >
Mezinárodní seminář ČMMJ k africkému moru prasat

Maloobchodní bourárna zvěřiny

Myslivost 12/2017 Pavel Forejtek, Tamara Latini, Hana Jančová
Počet komentářů: 0
Produkce zvěřiny, především ze spárkaté zvěře, má dlouhodobě vzestupný trend, který je však pro konzumenta nemyslivce charakterizovaný nabídkou výrobků zpracovatelských závodů, nabízených především prodejními řetězci v podobě mražených balíčků. Možnost nákupu čerstvé zvěřiny přímo od producenta, tedy uživatele honitby, byla donedávna legislativně značně problematická a ve většině případů i technologicky nerealizovatelná. Zakoupení daňka či divočáka pro potřebu nedělního oběda je nemyslitelné, zakoupení chlazeného a baleného plecka či kýty je již řešením přijatelným. Více >
Maloobchodní bourárna zvěřiny

Zásypy a další krmiva pro pernatou zvěř v zimním období

Myslivost 12/2017, str. 42 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Přikrmování pernaté zvěře v zimním období posiluje její populaci a vytváří podmínky pro úspěšnou reprodukci v jarním období. Nároky na výživu ve volnosti budou rozdílné podle přirozené úživnosti prostředí, nadmořské výšky a způsobu či intenzity zemědělské výroby. Specifické jsou nároky v chovech generačního hejna, kde počítáme s produkcí kvalitních vajec. Více >
Zásypy a další krmiva pro pernatou zvěř v zimním období

YUKON PHOTON RT 6x50 LEGENDA POKRAČUJE

Myslivost 12/2017, str. 58 Martin VALENTA a Ondřej PLOCEK
Počet komentářů: 0
V souvislosti s výskytem Afrického moru prasat na Zlínsku a se snahami co nejvíce snížit hustotu populace černé zvěře na celém území republiky vstoupila více do povědomí myslivců dnes již zcela legální možnost využití přístrojů pro noční vidění při lovu černé zvěře. Logicky se tím i zvýšila poptávka po těchto přístrojích, myslivci se pídí po informacích a porovnávají parametry jednotlivých nabízených přístrojů. Novou generaci nejoblíbenějšího zaměřovače pro noční lov na tuzemském trhu Yukon Photon RT 6x50 představuje výhradní dovozce firma Binox. Ještě před oficiálním uvedením novinky na trh nám přístroj zapůjčila k podrobnému seznámení a otestování. Příchod nové generace nás zároveň inspiroval ke krátkému průzkumu u oficiálních i neoficiálních dovozců, abychom kvalifikovaně odhadli množství prodaných Photonů v tuzemsku. Více >
YUKON PHOTON RT 6x50 LEGENDA POKRAČUJE

Klub lovecké lukostřelby

Myslivost 12/2017, str. 60 Marek KOŽUŠNÍK
Počet komentářů: 0
Oživit prastarou loveckou vášeň Lovecká lukostřelba, to je lov zvěře a šumění lesa – ale šumění lesa je daleko více. Tato věta poměrně přesně vystihuje toto krásné, ale náročné odvětí myslivosti. Lov lukem je výzvou pro ty lovce, kteří chtějí zažít dobrodružný lov, při kterém má zvěř vyšší šance než člověk. Lov lukem je nejstarší způsob lovu. Tak starý, jak stará je lovecká vášeň. Hluboko zakořeněná vášeň dostat se ke zvěři dostatečně blízko, aby ji bylo možné ulovit lukem. Vášeň přiblížit se k zvěři na takovou vzdálenost, že jí můžete hledět do očí. Kdo v sobě pořádnou loveckou vášeň nemá, ať na luk rovnou zapomene. Počet ulovených zvířat je oproti lovu s kulovnicí minimální. Zato zážitky jsou mnohem silnější. Více >
Klub lovecké lukostřelby

Unikátní výstava obrazů s mysliveckou tématikou

Myslivost 12/2017, str. 78 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Vystoupením legendární slovácké cimbálové muziky Burčáci a trubačů Okresního mysliveckého spolku v Uherském Hradišti byla 12.10.2017 v Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti za účasti více než 200 hostů z celé ČR slavnostně otevřena reprezentativní výstava Les a myslivost v dílech malířů 19. a 20. století. Více >
Unikátní výstava obrazů s mysliveckou tématikou

Ohlédnutí CZUB Tour

Myslivost 12/2017, str. 72 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Každý závod seriálu CZUB TOUR byl originál. Světnov kořenila kulová střelba až na hranici běžného českého mysliveckého dostřelu, akce svou spartánskou výbavou a proměnlivým aprílovým počasím prověřila i vaši fyzickou odolnost. Písek byl tak trochu „sportovně akademická“ záležitost, noblesní areál, kterému ale účastníci i pořadatelé dokázali vdechnout lidské teplo. Jičín byl myslivecký. Setkání zeleného bratrstva, přátelský, soutěživost šla tak trochu stranou, byl čas posedět na sluníčku, poklábosit a užit si den i krajinu. První Kroměříže jsem se nezúčastnil. Druhá Kroměříž se vyznačovala úžasně barvitým počasím a podobně sousedskou atmosférou, jakou měl Jičín. Více >
Ohlédnutí CZUB Tour

Liduščino vánoční poselství

Myslivost 12/2017, str. 100 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Po roce 1989 se do našich měst a obcí opětovně vrátil vánoční strom republiky. Tradice symbolizující pokoj a mír, blížící se Vánoce, nejkrásnější svátky roku, svátky dětí a všech lidí dobré vůle. Strom nám připomíná, abychom nezapomínali na lidi, kteří jsou opuštěni, žijí v bídě, na děti, které nemají rodičů a jejich lásky. Položme si ale otázku, jak a kdy tato myšlenka vznikla? Kdo stál u jejího zrodu? Více >
Liduščino vánoční poselství

Předvánoční rozjímání…

Myslivost 12/2017, str. 110 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
V Písmu svatém se píše, že Bůh stvořil přírodu pro lidi. Proto by se k ní a všemu co ji naplňuje životem, měl člověk chovat jako ke Stvořiteli. S úctou, pokorou, vědomím zodpovědnosti a nezastupitelnosti ve stejném kontextu vyjmenovaných morálních hodnot. Kněz a myslivec v jedné osobě, Otec PhDr. Mgr. Th. Lic. Jan Kornek Lic. S. L. s tímto vědomím vykonává kněžské řemeslo již více než čtvrt století. Ve své farnosti v hanáckém Dubu nad Moravou letos zorganizoval již desátou, jubilejní Evropskou mysliveckou pouť. Více >
Předvánoční rozjímání…
Zpracování dat...