ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Dvojrozhovor nejen o smlouvě a spolupráci

Myslivost 11/2017, str. 8
Počet komentářů: 0
Dne 24.6.2017 na loveckém zámku Ohrada podepsána smlouva o spolupráci mezi ČMMJ a SPZ. Protože se už chystají plány činosti obou organizací na další rok, požádali jsme tedy vrcholné představitele obou organizací - prezidenta SPZ Ing. Tibora Lebockého a předsedu ČMMJ Ing. Jiřího Janotu o odpovědi na otázky týkající se nejen smlouvy a vzájemné spolupráce. Více >
Dvojrozhovor nejen o smlouvě a spolupráci

Africký mor prasat v ČR – aktuální situace

Myslivost 11/2017, str. 10 Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
Situace s nákazou se poslední měsíc výrazně nezměnila (tento článek je psán 17.10.2017). Dne 13. září bylo v tzv. červené zóně uloveno první sele černé zvěře, a to v honitbě Fryšták-Dolní Ves, v oblasti vně elektrických ohradníků. Ulovené sele bylo vyšetřeno na AMP a bylo negativní. Zároveň k tomuto datu bylo dosud v oblasti ohraničené pachovými ohradníky nalezeno 107 uhynulých kusů prokazatelně nakažených africkým morem. Více >
Africký mor prasat v ČR – aktuální situace

Využijme nově stanovené zástřelné ke snížení počtu divokých prasat!

Myslivost 11/2017, str. 11 Ondřej Faltus
Počet komentářů: 0
Za každý ulovený kus divokého prasete vyšetřený na Aujeszkyho chorobu dostanou lovci tisíc korun. Státní veterinární správa od 10.10.2017 zahájila monitoring Aujeszkyho choroby u ulovených divokých prasat na území České republiky. Pravidelný monitoring je jedním z důležitých nástrojů pro udržení příznivé nákazové situace v zemi. Za každý odebraný vzorek krve (barvy) nabízí SVS odměnu 1000 Kč. Více >
Využijme nově stanovené zástřelné ke snížení počtu divokých prasat!

Prostorová aktivita černé zvěře ve vztahu k šíření nákazy afrického moru prasat

Myslivost 11/2017, str. 12 Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
Vývoj současné situace po vypuknutí nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji je pro mnohé z nás překvapením. Po zkušenostech z pobaltských států asi mnozí očekávali rychlé šíření nákazy. Ovšem to evidentně nenastalo. Důvodem je jednak to, že se jednalo o bodové ohnisko nákazy, na rozdíl od frontálního postupu u severských sousedů, a jednak také to, že prostorová aktivita černé zvěře není zdaleka tak velká, jak mnozí z myslivců předpokládají. Prostorová aktivita divokých prasat je obecně málo popsána a zejména u odborné a neodborné veřejnosti panují názory, že divoké prase je poměrně nestálé a má veliké prostorové nároky vztažené jak k dennímu využívání, tak k sezónním změnám. Taková tvrzení ovšem obvykle nezakládají na pravdě. Více >
Prostorová aktivita černé zvěře ve vztahu k šíření nákazy afrického moru prasat

Jubilejní 50. mezinárodní setkání sokolníků v Opočně

Myslivost 11/2017, str. 18 Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
Letos slavíme výročí 50 let organizovaného sokolnictví u nás. Ve dnech 11. až 14. října 2017 se konalo jubilejní 50. mezinárodní setkání sokolníků v Opočně, které patří k největším na světě, sokolníci, myslivci i návštěvníci zažili bohatý program. Sokolnictví v českých zemích má tradici přes 1500 let a chlubí se i největším zápisem v historii UNESCO. Více >
Jubilejní 50. mezinárodní setkání sokolníků v Opočně

Chování a aktivita zubra evropského

Myslivost 11/2017, str. 22 Miloslav Zikmund
Počet komentářů: 0
Vyhodnocení chování a denní aktivity zubřího stáda v oboře Židlov Zubr evropský (Bison bonasus) je největší žijící evropský kopytník. Jeho původní areál zahrnoval téměř celou Evropu až po Jižní Skandinávii a pokračoval na Východ do Kavkazu západního Ruska po východní Sibiř a severovýchodní Čínu. S rozšiřováním a rozvojem civilizace byl zubr postupně vytlačován a vymizel z většiny území svého původního výskytu. Původně se zubr vyskytoval i na našem území, kromě místních názvů, či panských znaků o tom svědčí i písemné zmínky. Více >
Chování a aktivita zubra evropského

Bažant v současné krajině

Myslivost 11/2017, str. 28 Tomáš Zíka
Počet komentářů: 0
Pokračování z čísla 9 a 10/2017 Shrnutí Jižní Dakota x Pensylvánie Jižní Dakota a Pensylvánie jsou státy, kde od poloviny 80. let 20. století probíhal odlišný vývoj v početnosti bažanta obecného. V Jižní Dakotě, kde se i přes pokles početnosti způsobený ve změně agrární politiky stále vyskytovala početná divoká populace, reagoval bažant obecný velmi rychle po zavedení CRP a populace opět dlouhodobě rostla na jedny z nejvyšších hodnot. Více >
Bažant v současné krajině

Safari na kolejích

Myslivost 11/20107, str. 30 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Již řadu let funguje webová aplikace www.srazenazver.cz, kterou vyvinulo Centrum dopravního výzkumu. Bylo mi umožněno se zúčastnit některých jednání a od počátku vím, že tak trochu stranou zůstávaly střety se zvěří na kolejích. Opravdu je nikdo neeviduje? Kdo by mohl o takových případech podat informace? Více >
Safari na kolejích

Rukavice

Myslivost 11/2017, str. 34 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Vždycky jsem chtěl bejt tvrdej chlap. Podle některých kamarádů se mi to podařilo tak napůl, občas jsem natvrdlej, ale snažím se dál. Tvrdost se projevuje například tím, že skoro vůbec nenosím pracovní rukavice. Ani při práci se dřevem. Třísky patří k věci a nešikovné maso musí pryč. Když jsem byl před pár roky na dovolené na lodi plachtící v holandských pobřežních vodách, pochopil jsem, že při práci s lany na moři rukavice potřebuji. První den lilo jako z konve a při přestavování plachet bych nechráněnou kůži rozmoklých rukou nechal na lanech dřív, než slunce propíchne mraky. A není to tak dlouho, co mi naše známá, zdravotník záchranář u záchranné služby, s překvapením nakrčeným nosem řekla, že na lidi se přece nahou rukou nesahá. Více >
Rukavice

79. ročník MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO

Myslivost 11/2017, str. 40 Josef Kloboučník
Počet komentářů: 0
Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní kynologická soutěž. Startuje zde dvacet nejlepších ohařů z celé ČR, ale i zahraničí. Tato soutěž má dlouholetou tradici již od roku 1932. Do roku 1942 probíhaly zkoušky jednou za dva roky a v roce 1944 se muselo od jejich konání kvůli válce upustit. Od ročníku 1946 se už ale Memoriál Karla Podhajského koná každoročně. Více >
79. ročník MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO

Vyhoví i nejnáročnějšímu uživateli

Myslivost 11/2017, str. 45 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Test lovecká kulovnice BLASER R8 Nejprve malinko historie a souvislostí s bohatou tradicí. Značky loveckých zbraní Blaser, Sauer a Mauser dnes patří do jedné rodiny, lépe řečeno pod jednoho majitele. Jejich vysoká technická úroveň se ale nenarodila takříkajíc přes noc, ale v jednom zdroji vychází všechny tři značky z dlouhé tradice značky Sauer. Více >
Vyhoví i nejnáročnějšímu uživateli

Mezinárodní setkání završilo půlstoletí Klubu sokolníků

Myslivost 11/2017, str. 48 Ludvík Uhlíř
Počet komentářů: 0
Při prvním nástupu sokolníků v listopadu roku 1967 stálo na nádvoří zámku v Opočně s dravci na pěsti jedenáct zakladatelů Klubu sokolníků. Při mezinárodním setkání ve dnech 11. až 15. října 2017, kdy se slavilo půlstoleté výročí vzniku Klubu, se shromáždilo v podorlickém městě 142 sokolníků s dravci z jedenácti zemí. A při této příležitosti probíhal kromě vlastních lovů s dravci i zajímavý program. Více >
Mezinárodní setkání završilo půlstoletí Klubu sokolníků

Něco historie z lovu zajíců

Myslivost 11/2017, str. 49 ZH
Počet komentářů: 0
Nejranější zprávy o výskytu tohoto druhu zvěře nám dokládají různé archeologické výzkumy a vykopávky. Skutečné historické prameny pocházejí z období doby historické, z Asyrie, Persie, severní Afriky, Řecka, Říma. Poměrně nejpodrobnější starověkou prací, v níž najdeme zmínky o zajíci, jeho životě a lovu, najdeme v Xenofonově Kynegetikosu ze 4. století př. n. l. V období starověku byl zajíc loven převážně do tenat s pomocí psů. Jistým pokračovatelem Xenofonovým byl místodržící císaře Hadriana Arrianos, žijící v 1. stol. n. l. I on je autorem díla o lovu, nepopisuje však lov zajíců do tenat, nýbrž keltské štvanice za pomocí psů a jezdců na koních. Tito psi byli možná prapředky anglických harrierů a bíglů. Více >
Něco historie z lovu zajíců

Česká krajina je jako zahrádka, kterou myslivci pomáhají udržovat

Myslivost 11/2017, str. 50 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Již více než dvacet let můžeme na televizní obrazovce vídat moderátora Reynoldse Korantenga. Jeho velkým koníčkem je létání na větroních a také příroda. Že je v kontaktu s myslivci, v myslivosti se orientuje a má k ní co říci, to jsem zjistil z příjemného setkání na terase vysílacího studia, kde jsem měl s panem Korantengem možnost si popovídat. Probrali jsme toho spousty, od zákulisí létání, přes jeho kamarády myslivce, možná někdy zvláštní vztah myslivců k televizi, ve které Reynolds Koranteng působí až po jeho zkušenosti s vystupováním na televizní obrazovce. Našemu setkání vlastně pomohla náhoda. Více >
Česká krajina je jako zahrádka, kterou myslivci pomáhají udržovat

Ještě jednou o vábení šelem

Myslivost 11/2017, str. 64 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
O vábení zvěře toho bylo nejen na stránkách Myslivosti napsáno hodně. Vábit lze prakticky ve všech přírodních podmínkách a po většinu mysliveckého i kalendářního roku. Současný trh nabízí nepřeberné množství vábniček i dalších doplňků, které mohou myslivci použít. K těm známějším se u nás v posledních desetiletích zařadily značky Hubertus, Turvab, Butollo, Devana nebo Nordik. Existuje s nimi dostatek zkušeností a v praxi se již mnohokrát osvědčily. Přesto je tento zajímavý způsob lovu myslivci často přehlížen a není ani zdaleka tak rozšířený, jak by se na první pohled mohlo zdát. Více >
Ještě jednou o vábení šelem

Památkářský Oscar je jen úžasným začátkem

Myslivost 11/2017, str. 66 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Obnova barokního areálu v Kuksu nedaleko Dvora Králové nad Labem získala v polovině května ve finském Turku hlavní ocenění Grand Prix Ceny Evropského kulturního dědictví Europa Nostra. Nejvyšší ocenění získalo sedm nejlepších evropských památkářských projektů z širší skupiny devětadvaceti nominantů. Česká republika měla v klání o prestižní cenu dva kandidáty, kromě Kuksu to byl rovněž vzdělávací projekt Národního památkového ústavu Památky nás baví. Více >
Památkářský Oscar je jen úžasným začátkem

A není to linoryt!

Myslivost 11/2017, str. 90 Marcela Kasinová
Počet komentářů: 0
V letošním ročníku výtvarné soutěže Zlatý kokršpaněl Jaroslava Bézy se sešla mnohá zajímavá díla, přesto asi jedno v expozici na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem vzbuzovalo nejvíce pozornosti. Mnozí při pohledu na dílo s názvem Mladí divočáci okamžitě utrousili „Linoryt, to už dneska dělá málokdo!“ Ale omyl, linoryt sice v soutěži byl, ale Kachně od slečny Křivákové, divočáci byli vytvořeni naprosto neobvyklou technikou. O tom už ale dále v rozhovoru, neboť jsem ráda zajela na pár slov s mladým autorem. Více >
A není to linoryt!

Zkušenost s termovizní předsádkou Eagle TSV50

Myslivost 11/2017, str. 95
Počet komentářů: 0
Loveckou sezónu máme v plném proudu, proto jsem se rozhodl podělit se se čtenáři Myslivosti o dojmy a zkušenosti s používáním mojí nové termovizní předsádky Eagle TSV50. Všiml jsem si, že spoustu mých kolegů polemizuje s myšlenkou zakoupit si termovizní puškohled nebo termovizní předsádku, proto všem podobných zájemcům rád předám užitečné informace, aby se rozhodli pro správný termovizní přístroj. Termovize není levná záležitost, proto by se měl každý zájemce nejdříve seznámit se všemi užitnými vlastnostmi a parametry a až poté si termovizi zakoupit. Uspěchat tento výběr není namístě. Více >
Zkušenost s termovizní předsádkou Eagle TSV50

Tajga

Myslivost 11/2017, str. 97 Pavel Kumžák
Počet komentářů: 0
Se slovem tajga si pravděpodobně většina čtenářů spojí nádhernou přírodu Ruska. Tento název ale nese i pilotní program české značky Belastyle.com, mající kořeny v Bělorusku. Většina z nás si jistě prošla výběrem vhodného oblečení pro pobyt v terénu, a to jak při lovu, rybaření, nebo jiných outdorových aktivitách. Někomu plně vyhovuje dnes již kultovní hubertus, ovšem s moderními technologiemi jsou na trhu k dostání oděvy zajišťující ochranu proti náročným klimatickým podmínkám, dešti, větru, mrazu, ale i schopnosti v těchto podmínkách vydržet co nejdéle, často i několik hodin. Více >
Tajga

Zlatá srnčí trofej - kategorie B

Myslivost 11/2017, str. 138 Aneta Bačová
Počet komentářů: 0
47. ročník národního finále soutěže O zlatou srnčí trofej, kategorie B Jako každoročně, se i letos v půlce prázdnin konal již 47. ročník národního finále soutěže O zlatou srnčí trofej. Soutěžící se tentokrát sešli v prostředí krásné Šumavy, konkrétně v rekreačním středisku Olšina nedaleko Českého Krumlova. Mnozí účastníci byli překvapeni, že letošním ubytováním jsou stany s podsadou. A tak to byl tentokrát tábor opravdu se vším všudy. Dokonce se držely noční hlídky u ohně, což bylo dalším zajímavým zpestřením. Více >
Zlatá srnčí trofej - kategorie B
Zpracování dat...